2017. 05. 24.

János vitéz és VII. Piusz pápa

„Amikor a magyarság szenvedett, a pápák álltak mellette, az ő segítségükkel nyerte vissza hazánk a töröktől fővárosát és régi határait. Most pedig a magyar fegyverek oltalma alatt vonult be az Örök Városba négyéves rabsága után népének ujjongása közt VII. Pius” – írta Kühár Flóris.  
VII. Piusz  pápa elődeihez hasonlóan a Keresztények segítségéhez, Szűz Máriához fordult védelemért Napóleonnal szemben, és 1814. május 24-re, szabadulásának emlékére rendelte el a Szűz Mária, a Keresztények segítsége ünnepet.
Napóleon megkoronázása
 Napóleon bukása után VII. Piusz pápa is kiszabadult a fogságból. Az egyházfő kíséretére a Radetzky-huszárok magyar lovasszázadát rendelték, akik akkor az osztrák–francia határ mentén teljesítettek szolgálatot. 
Az Alpokon való átkelés nagyon megviselte VII. Piuszt, a hintóban zötykölődő pápát egy magyar tiszt saját fehér köpenyével takarta be. A források szerint e huszártiszt nem volt más, mint a ráckevei Horváth Nepomuk János (1774—1849), akinek alakjáról Petőfi Sándor híres elbeszélő költeménye, a János vitéz főhősét mintázta.  Petőfi barátjától Jókaitól és a ráckevei Ács Károly joghallgatótól hallotta a történetet és  1844-ben megírta a János Vitézt.
Horváth János tettéért a legmagasabb pápai kitüntetésben, a Krisztus-rend gyémánt csillagjában részesült, melyet halála után hozzátartozói a ráckevei templomnak adományoztak. A rendjelet az áldoztató kehelyre forrasztották, amely 1937-ben került a székesfehérvári egyházmegyei gyűjtemény tulajdonába.
VII. Piusz 1814. május 24-én vonult be újra Rómába. Ennek emlékére rendelte a Szűz Mária Keresztények segítsége ünnepet. 
Magyar segítőit pedig soha nem feledte el. Emlékül a pápa zászlót adott a Radetzky-ezrednek. 
A zászló egyik oldalán a Boldogságos Szűz, a másikon két angyal (géniusz); az egyik Rómát jelképezi, ez a magyar címert tartja, a másik Magyarországot jelképezi és a pápai koronát emeli. 
A zászlón ez a felirat áll:
„Ungariae Patronae Pium comitatis ad Urbem; O felix tanto Roma sub auspicio. Boldog vagy Róma, hogy érzed a Magyarok Nagyasszonyának oltalmát, ki Piuszt a Városba kísérte.”
A zászlót örök emlékül a bécsi fegyvertárban őrzik.
**
Horváth Nepomuk János megelégelte a huszonkét évi katonai szolgálatot, és 1815-ben nyugdíjazását kérte. Ekkor mindössze 41 éves volt. Milánóban még megfestette saját portréját, majd hintón visszament szülővárosába, Ráckevére.  
Elsőként egykori szerelmét, Piringer Juliskát kereste, aki közben férjhez ment Gáspár János vízimolnárhoz, és szeretettel nevelte szintén János névre hallgató egyetlen fiacskáját. A kapitány lelkében eltemette a régi szerelmet, de életük hátralévő részében szoros barátság fűzte őket egymáshoz, amit 1845-ben írott végrendelete is tükröz. „Gáspár Jánosnénak született Piringer Juliannának hagyom… a kapitányi portrémat a fekete rámában, s… minden fenn maradó pénzemet s a Krisztus és Armádia Keresztem.” 
Ezüstsarkantyús csizmáját Juliska fiára hagyta. 
Horváth N. János arcképe később a Gáspár családtól a ráckevei Árpád Múzeum tulajdonába került.

2017. 05. 23.

Trump és Abbász Betlehemben elítélte a terrorizmust

Donald Trump amerikai elnök május 23-i, keddi betlehemi látogatásán a Palesztin Hatóság ellenőrizte területen a békefolyamat újraindítását sürgette a palesztinok és az izraeliek között. Az éjszakai manchesteri merényletre reagálva Mahmúd Abbász palesztin elnökkel együtt elítélték a terrorizmust.


A közös sajtótájékoztatón Donald Trump megdicsérte a palesztinokat az Izraellel folytatott biztonsági együttműködésért és terrorellenes lépéseikért, de azt is hozzátette, hogy „nem tud gyökeret ereszteni a béke ott, ahol elfogadják az erőszakot”.
A média képviselői előtt mindketten elítélték a manchesteri terrortámadást, és Abbász elnök hangsúlyozta, hogy kész az amerikai elnök oldalán a harcra a terror ellen.
Donald Trump közölte, hogy bármit kész megtenni a palesztinok és az izraeliek közötti béke elérése érdekében, és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Abbász is megígérte neki, hogy ők is mindent elkövetnek ebben az ügyben.
Trump elmondta, hogy Washington „készen áll a béke álmának megvalósítására” a zsidó, a muszlim és a keresztény gyerekek számára. Hozzátette, hogy szerinte az izraeli–palesztin béke kikövezheti az utat a nagyobb béke számára a térségben és a nagyvilágban.
Abbász hangsúlyozta elkötelezettségét a békés megoldás mellett, és kifejtette, hogy a kétállami megoldást támogatja, vagyis az önálló Palesztina létrejöttét az 1967-es határvonalak mentén. Kijelentette, hogy a palesztinoknak nincs gondjuk a zsidó vallással, hanem csak a megszállással és a Ciszjordániában létrehozott izraeli telepekkel. Elmarasztalta az izraeli telepeseket, valamint Jeruzsálemet, mert nem ismeri el a palesztin államot.
A két elnök eleinte zárt ajtók mögött, négyszemközt tárgyalt, majd szakértők bevonásával egy nagyobb fórumon is megbeszéléseket folytattak, ahogy ez hétfőn Jeruzsálemben, az izraeli vezetéssel is történt.
Betlehembe érkezve a palesztin díszőrség és a két állam nemzeti himnusza fogadta közel-keleti útjának negyedik napján az amerikai elnököt.
A palesztinokkal folytatott tárgyalásai után Donald Trump visszatért Jeruzsálembe, ahol előbb a Jad Vasem holokauszt emlékmúzeumba látogatott el, majd beszédet mondott az Izrael Múzeumban, mielőtt ismét repülőre szállt volna, hogy továbbutazzon Olaszországba, ahol Ferenc pápával találkozik a Vatikánban.
Forrás: MTI
Fotó: Timesofisrael.com
Magyar Kurír

2017. 05. 20.

Hirdetés: 2017. május 21.1. Az elsőáldozást ma, a 10 órakor kezdődő szentmisén tartjuk, ezért a 11 órás szentmise kimarad.
2. Májusi ájtatosságot ma 16,40-kor, hétköznap 18,40-kor végezzük.
3. Hétfőn és kedden du. 5-7. óra között konzultációt tartunk a bérmálkozókkal.
4. Hétfőn a Szent Rita kilenced bezárása, az esti 7 órás szentmisén megtartjuk a hagyományos rózsaszentelést.
Hétfőn 19,45-kor felkészítőt tartunk a felnőtt bérmálkozóknak, valamint bérmaszülőknek és szülőknek  a Millenniumi templomban.
5. Kedden Szent Antal kilenced. Az esti 7 órás szentmisén igehirdetés.
6. Szerdán jegyeskurzus 18 órakor az altemplom Mailáth termében.
7. Csütörtökön Urunk mennybemenetel - Áldozócsütörtök, kötelező ünnep. Szentmisét végzünk reggel 6,30; 7; délelőtt 11 és 19 órakor.
8. A plébániai hittanórákat a héten megtartjuk, utána vakáció.  
A bérmálkozókkal péntek este 7 órakor próbát tartunk.
9. Pénteken 18 órakor a Városháza gyűléstermében, Ilyés Zsolt csíkszentléleki plébános: Áldozatai vagy irányítói vagyunk életünknek? címmel tart előadást. 
10. Szombaton reggel 9 órakor az elsőáldozó gyerekekkel kirándulni megyünk a szécsenyi Deszkatemplomhoz du. 4 óráig.
11. Krisztus világa színes folyóirat májusi száma kapható. Könyvajánló ballagásra: A pálosrend története Erdélyben bővített kiadású, színes, 340 oldal terjedelmű, kemény kötésű könyv ára 35 lej.

Ajánló:

Csodálkozz egy-egy műalkotáson

Aki velünk marad

Röviden a felnőtt bérmálkozóknak 1.

Bodor Ferenc Csíkszék ágyúöntője

A bérmálás szertartása + 3

 

 

 

 


 

Csodálkozz egy-egy műalkotáson

Budapestre tervezett Szent Mihály templom
Dr. Papp Miklós görögkatolikus lelkész, morálteológus arra hív, hogy rácsodálkozz egy-egy műalkotásra és keresd azok etikai üzenetét. A 2005-ben tervezett, de máig meg nem épített, Szent Mihály templom nevet viselő makettet Makovecz Imre élete fő művének tekintette.
Elgondolkodtat a rövid előadás, ami életünk alakításában segítséget nyújt. 
A videót tekintsd meg most:
Úton-útfélen – A makett
**
Most a csíkszeredai templomról olvasd az alábbi sorokat:
A csíkszeredai Millenniumi-templom megálmodója Darvas-Kozma József plébános. 2001 januárjában kérte fel Makovecz Imre világhírű műépítészt a templom megtervezésére. Makovecz Imre a tervezést díjmentve elvállalta. A műépítész tanítványára Bogos Ernő csíkszeredai építészre bízta a részletes terv kidolgozását, hogy a honosítással járó kiadásokra külön még nem kelljen költeni. A terv Millenniumi-templom néven vált közismertté.
Alapkőletételre 2001. aug. 4-én a Magyar Millennium bezárása előtt került sor. Az építés szeptember végén kezdődött. Kétévi kemény munkával készült el az „építészeti magyar-magzat”. Erdélyben ez az ötödik templom, amelyet Makovecz Imre tervezett és ez az első, amelynek szentelésére elsőként sor került. 
A kéttornyú centrális templom a magyarság múltját és jövőjét ötvözi. A toronnyal szerves egységet képező kapubejáratok fölött 5-5 kereszt hirdeti a keresztény magyarság tíz évszázadát, amelyek közül egyetlenegy sem volt kereszt nélküli.
Makóvecz főműve a makói Gyógyfürdő átöleli a csíkszeredai Millenniumi templomot (kollázs)
A kapu motívum a szentírásból és a helyi hagyományból érthető: „Tárjatok kaput, hadd vonuljon be az igaz nép, amely őrzi a hűséget. Szíve állhatatos, és megőrzi a békét, hiszen tebenned remél” (Iz 26,2).
Az Úr üzenete találó a csíki székelyekre, akik nagy kincset őriznek: Szent István hitét, és Nagyboldogasszony szeretetét. Hűséges a csíki székely, ragaszkodik mindahhoz, amit Szent István tűzött a magyar nép egére. Itt nem volt reformáció, sem asszimiláció!
Az üvegkupola, 5x5 m sátortető közepén van. A napfény azon át világítja meg a templombelsőt. Ez jelzi azt is, hogy az Ige testté lett és Ő az igazi világosság, amely minden embert megvilágít, aki által a kegyelem és az igazság lett osztályrészünk (vö. Jn 1,1-18). A magasból jött fény a kerek oltárra esik. Az oltár a templom tengelyében áll, Krisztust jelképezi. Mi hívek, ha valahányszor körülvesszük az Úr asztalát, Krisztus áldozatában veszünk részt és "halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz."
Az oltár körül helyezkedünk el, mert Jézusban egy nagycsalád vagyunk. Családegyházat alkotunk. Ha az oltár körül látjuk egymás arcát, akkor kint az életben is megismerjük egymást. Ez erősíti összetartozásunkat, nemzettudatunkat.
A szárnyas, méhkaptárra emlékeztető tabernákulum őskeresztényforma. Krisztus áldozatos Szeretet szentségi jelenlétére utal. A méhecske nem magának gyűjt, hanem a gazdáját szolgálja. Krisztus is az Atyához akar elvezetni mindenkit a Szentlélek által.
Az oltárszekrény mögött bimbós oszlopon a Feltámadási szobor látható (2,40 m). Lujzi-Kalagor moldvai csángó-magyar faluból hozott vadcseresznyefából faragta Nagy Ödön szobrász.
Az angyalok. A kupola négy sarkán vörösrézből Szent Mihály (hirdeti, hogy Isten a minden), Gábor (hirdeti, hogy Isten üdvözíteni akar), Rafael (hirdeti, hogy Isten az orvosság) és Uriel (hirdeti, hogy Isten a világosság) főangyalok szobra van (5,4 m magasak): „Dicsérjétek az Urat a mennyből, dicsérjétek a magasságban! Dicsérjétek, ti, angyalai mind, dicsérjétek, összes mennyei karok! Dicsérje őt a nap és a hold is, dicsérje őt minden fényes csillag! (148. zsoltár). Az angyalokat Nagy Ödön szobrász készítette. Először a szárnyakat áttörve, vagyis lyukakkal akarta elkészíteni, hogy amikor a szél fúj, akkor a szél ne ütközzön meg benne és ne döntse le a szobrokat. A plébános nem tartotta jónak ezt a megoldást, és azzal indokolta, hogyha a szél olyan szögben talál fújni, különösen éjszaka, hogy az angyal szárnyak sípolni kezdenek, akkor a környező tömbházak lakói megijednek, azt gondolva, hogy megszólaltak a végítélet harsonái és nem tudnak aludni. Így az angyalok szárnyára vörösréz tollazat került, hogy a szél erejét megtörje.
A templomtető megjeleníti Urunk ígéretét: „Bizony, bizony mondom nektek: Látni fogjátok, hogy megnyílik az ég és az Isten angyalai föl- s leszállnak az Emberfia fölött” (Jn 1,51). Az angyalok keze védőn tárul ki a templom fölé, jelezve, hogy Isten minden kegyelmet megadott nekünk. A négy angyal a négy sarkalatos erény jelképe is, ugyanakkor a Jelenések könyvében a föld sarkán állnak, akik várnak arra, hogy megjelöljék homlokukon Isten szolgáit (Jel 7,1-3). A kegyelmi idő itt van, Isten elvégezte a mag részét és most tőlünk függ, hogy közreműködünk-e a kegyelemmel.
A templom fontos része a galéria és az alagsor. Az alagsor közepén a Fatimában készült Magyarok Nagyasszonya szobor áll.

Imádkozzunk népünkért:


Mindenható örök Atya, a Te kezedben van az emberek sorsa és Te szabod meg a népek jogait: tekints kegyesen reánk, akiknek jövőjét és boldogságát első szent királyunk a te Szent Fiad édesanyjának,  a mi Nagyasszonyunknak kezébe tette le.
Tekints reánk, válságos időket élő népedre  és áraszd ránk Szentlelkedet, hogy segítségével mindnyájan meglássuk az igazság útját, építsük nemzetünk egységét és szolgáljuk javát.
Adj, Urunk, vezetőinknek kellő bölcsességet és elszánt, erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
Világosíts meg és támogass minket, hogy szentjeink és nagyjaink példája nyomán felelősséget érezzünk szülőföldünkért és a szükséget szenvedőkért. Kérünk, áldd meg mindennapi fáradozásunkat, hogy az a Te dicsőségedre és ami boldogulásunkra váljék.
Magyarok Nagyasszonya Csíksomlyói Boldogasszony, Szent Mihály arkangyal, Szent István király, Szent László király -  könyörögjetek érettünk a mi Urunk, Jézus Krisztusnál. Ámen.