2018. 03. 23.

Tanács a csüggedőknek


A csüggedés olyan betegség, ami előbb-utóbb mindenkit utolér, azokat is, akik az egyházban szolgálnak. Egy plébános tanácsa a csüggedőknek.
Bizonyára ön is átélte már, talán többször is; talán éppen most van elcsüggedve. Tudja, hányszor gondoltam magam is, hogy legszívesebben abbahagynám a plébánoskodást? Minden hétfő reggel! Íme néhány szempont, amire rájöttem:
Mi okozza a csüggedést?
1. A kimerültség
A testi vagy lelki kimerültség különösen hajlamossá tesz a csüggedésre. Meggyengül a védekezőrendszer, és a dolgok kilátástalanabbnak tűnnek, mint amilyenek valójában. Olyankor szokott ez előfordulni, amikor az ember eljut egy nagyobb vállalkozás feléig, és belefárad.   
2. A sikertelenség
Természetes, hogy nyomaszt, ha felhalmozódnak a megoldatlan tennivalóink. S ha a hétköznapi teendők vagy valami váratlan esemény miatt nem tudjuk elvégezni fontos feladatainkat, a sikertelenség könnyen csüggedéshez vezet.
3. A kudarc
Megdőlhetnek a legnagyszerűbb terveink, becsődölhetnek a vállalkozásaink, megeshet, hogy senki sem jön el a megszervezett eseményre. Hogyan reagálunk? Önsajnálattal? Vagy másokat hibáztatunk? Valaki így fogalmazott: amikor már éppen úgy tűnik, hogy célba érnék, valaki mindig elmozdítja a célt... Ez valóban csüggesztő!
4. A félelem
Nem szeretjük bevallani, milyen nagy mértékben felelős a csüggedésért a félelem. Félünk a kritikától (Mit szólnak majd hozzá?), a felelősségtől (Mi lesz, ha nem tudom megoldani?) és a kudarctól (Mi lesz, ha elrontom?). Mindez könnyen csüggedéshez vezet.     
Mi orvosolja a csüggedést?

Van egy csodálatos történet a Szentírásban, amely elbeszéli, hogy Nehemiás falat építtetett Jeruzsálem lakóival a város körül. Amikor a fele elkészült, a népnek elege lett: abba akarták hagyni a munkát – a felsorolt négy ok miatt. Nehemiás a következőket tanácsolta:
1. Pihenés
Ha pihenésre van szükség, pihenjünk! Utána, kipihenten, hatékonyabban tudunk dolgozni. Aki mindkét végén égeti a gyertyát, nem olyan bölcs, mint gondolja!
2. Az élet átszervezése
A csüggedés nem feltétlenül annak a jele, hogy nem jó, amit teszünk. Lehet, hogy jót teszünk, csak éppen nem megfelelő módon. Próbáljuk másképp! Szervezzük át kissé a dolgokat!
3. Ne feledjük: Isten megsegít
Csak kérnünk kell. Új erőt tud adni. A hitben hihetetlen hajtóerő van.
4. Küzdjünk a csüggedés ellen!
Vegyük fel a harcot! A csüggedés valahol döntés. Aki csüggedt, maga adta át magát a csüggedésnek. Senki sem kényszerít, hogy kedvetlenek legyünk. Kitartás! Tegyük a jót, akárhogyan érezzük is magunkat! A hangulatok nem tartanak örökké. 
„Így szóltam az előkelőkhöz, az elöljárókhoz és a néphez: 'Az építkezés nagy és kiterjedt, mi pedig szétszórtan vagyunk a falon, egymástól távol: gyűljetek körénk arra a helyre, ahonnan a kürtszót halljátok, és Istenünk harcol majd értünk.' Így dolgoztunk az építkezésen hajnal hasadástól a csillagok feljöttéig." (Neh 4,13–15) 

2018. 03. 22.

Üzleti és pénzügyi ismeretekre oktatják a plébánosokat

Üzleti és pénzügyi ismeretekre oktatják a plébánosokat az Egyesült Államokban. A lelkipásztorok képzésében a filozófia és a teológia dominál, azonban napi kötelességeik teljesítéséhez gyakorlati, például pénzügyi ismeretekre is szükség van. A Saint Louis-i Főegyházmegye speciális programot dolgozott ki papjai továbbképzésére.


A Saint Louis-i Főegyházmegye kidolgozott egy speciális programot Pastoral Leadership Institute (Pasztorális Vezetői Intézet) néven, melynek segítségével üzleti és adminisztrációs ismeretekre tehetnek szert a papok, s így jobban átláthatják plébániájuk pénzügyi helyzetét.
Charles Zech, a Villanova Egyetem tanára katolikus plébániák anyagi ügyeit vizsgálta egy kutatás során. Azzal szembesült, hogy gyakran csekély az ellenőrzés, ami teret ad a sikkasztásnak és a tévedéseknek – az általa vizsgált egyházmegyék 85 százalékában fordult elő sikkasztás valamelyik plébánián. Úgy véli, az egyházmegyék feladata a lelkipásztorok és világi munkatársak továbbképzése, melynek az is célja, hogy ne kövessenek el jóhiszemű hibákat sem.
A papoknak szóló tanterv kidolgozásában részt vett Jerry Amsler is, a főegyházmegye könyvelési igazgatója, a program ötletgazdája, valamint Neil Jenson, a Saint Louis Egyetem tanára. Jerry Amsler azért vetette föl a képzés ötletét, mert rengeteg gyakorlati kérdést kapott az egyházmegye papjaitól, akik nem látták át például azt, megengedhetik-e maguknak, hogy egy játszóteret építsenek, vagy nem tudták, hány tag szükséges az egyházközség pénzügyi tanácsába.
Az Egyesült Államokban korábban akár tizenöt évbe is beletelt, míg egy fiatal papból plébános lett, napjainkban azonban a paphiány miatt jóval hamarabb magukra kell vállalniuk ezeket a feladatokat.
A program során gyakorlati órákon sajátítják el a lelkipásztorok a plébániai élet üzleti aspektusait. A papokra szabott – a napirendjükhöz illeszkedő – program öt online és három személyes alkalomból áll, illetve otthon elvégzendő feladatokból: például a saját plébániájuk pénzügyi mérlegét vagy költségvetését kell megvizsgálniuk a résztvevőknek, és kérdések segítségével következtetéseket levonni belőle.
A program jelenleg csak pénzügyi képzést nyújt, de tervezik a jövőben többek között a marketinggel, emberi erőforrással, illetve oktatási intézményekkel kapcsolatos képzések beindítását is – melyek reményeik szerint idővel az ország más területein is elérhetőek lesznek. A programot, melyet egyelőre csak a Saint Louis-i Főegyházmegye szervez a papjainak, szeptemberben mutatják be az egyházmegyék éves pénzügyi konferenciáján.

Forrás: Catholic News Agency
Fotó: Pexels.com
Magyar Kurír
(vn)

Óriási botrány Németországban!Az AFD leleplezte Merkelt: A bevándorlók harmadát repülőgépekkel és a törvényeket megsértve hozták be - derült ki az adatok kikérése után.
Az AfD követelésére nagy nehezen kiadta a német belügyminisztérium a Németországba érkező migránsokra vonatkozó 2017-es adatokat, amelyek nyilvánosságra kerülése politikai botrányt okozott.
Kiderült, hogy a tavaly Németországba érkezett migránsok harmada
– a Merkel-kormányzat hallgatólagos támogatásával – már repülővel jutott a német határokon belülre.

Politikai botrányt okozott Németországban, hogy az AfD által kikért belügyminisztériumi statisztikai adatokból kiderült, a német államnál 2017-ben menekültstátuszért folyamodott bevándorlók egyharmada az EU más tagállamaiból elindulva repülővel érkezett német területre. 

Az AfD szerint felháborító, hogy a német kormány megengedi, sőt gyakorlatilag támogatja a hatályos EU-s és német törvények megsértését azzal, hogy megengedi az önmagukat menekülteknek valló migránsoknak, hogy repülővel utazhassanak be Németországba.

Ezek a “menekültek” a beutazásukkal megsértik az EU dublini megállapodását, amely kimondja, hogy a menedékkérőknek a legelső biztonságos országban – ahová megérkeznek – kell menedékjogot kérniük.

Azonban a Németországban menedéket kérő migránsok legnagyobb csoportjait alkotó szírek, afgánok és eritreaiak Görögországban, Olaszországban és Törökországban szállnak fel a Németországba tartó járatokra.Az állítólagos menekültek törvénysértő módon érkeznek Németországba, a német állam pedig menedékjogi eljárásokat indít, illetve segélyezést biztosít olyan migránsok számára, akik repülővel érkeztek Berlinbe. 

A Junge Freiheit megkérdezte az ügyről Leif-Erik Holm AfD-s politikust is, akinek a követelésére végül is nyilvánosságra hozta az eddig titkolt migrációs adatokat a német belügyi tárca.

A kormány titkolózása erről az ügyről egyértelműen azt a benyomást kelti, hogy Merkel és a kormánya minden eszközzel megpróbálja álcázni és eltitkolni a katasztrofális menedékjogi politikájának következményeit”– mondta Holm, aki szerint érthetetlen, hogy egy jogállamban hogyan lehetséges a törvényeknek az ilyen botrányos semmibevétele. 


A most nyilvánosságra hozott német belügyi nyilvántartások szerint, amelyek csak a hivatalosan regisztrált és segélyért folyamodó migránsok számát rögzítik, 2017-ben 186 ezer migráns kért menedékjogot Németországban. Ez azt jelenti, hogy Németországba jelenleg is havonta több mint tízezer migráns érkezik úgy, hogy a német határok túloldalán csak olyan országok vannak, amelyek biztonságosnak számítanak. 
 alternatívhirek.hu

2018. 03. 20.

Ments meg, Istenem!


A hegymászó kötele - A hegymászó életének nagy álma volt, hogy egyszer eljusson a legmagasabb hegycsúcsra. Sokévi felkészülés után indult el a nagy útra. Nem vitt magával társakat, egyedül akarta megszerezni a dicsőséget. Elindult felfelé. Amikor beesteledett, ahelyett, hogy éjjeli sátrát elkészítette volna, folytatta a mászást mindaddig, amíg koromsötét lett. Minden fekete volt. A napot és a holdat sűrű felhők takarták el, és semmi sem látszott. Ahogy így mászott felfelé, egy pár lépésre a csúcstól megcsúszott, és zuhanni kezdett. Csak fekete pontokat látott.
Ellenállhatatlan erő húzta lefelé. A teste a levegőben lógott, csak a kötél tartotta erősen.
Halálfélelem fogta el. Felvillantak előtte életének jó és rossz eseményei, és kétségbeesve kiáltott fel: - Istenem! Segíts!
Ekkor egy hang, mely felülről jött, onnan, ahol az eget sejtette, azt kérdezte:
- Mit akarsz, mit tegyek?
- Ments meg, Istenem!
- Tényleg hiszed, hogy megmenthetlek?
- Persze, hogy hiszem!
- Akkor vágd el a kötelet, amivel meg vagy kötve!
Ezután mély csend lett. Ám a hegymászó nem engedelmeskedett: úgy döntött, hogy továbbra is teljes erejével kapaszkodik a kötelébe. 

A mentőcsapat másnap holtan találta meg. Megfagyott teste lógott a kötélen, amihez oly görcsösen ragaszkodott. Csak három méterre volt a földtől.

2018. 03. 18.

Köszöntő

Osvát Erzsébet: Három cimbora
Sándor, József, Benedek
hozza már a meleget.
Mindhármukon hátizsák
Jönnek hegyen-völgyön át.

Elöl Sándor billeg-ballag,
a nyomában József baktat.
Hátul szuszog Benedek …
Cipelik a meleget:

Sándor viszi a mezőre,
József viszi az erdőbe.
A megmaradt meleget
tóba szórja Benedek.Isten éltesse a Sándor, József és Benedek névre keresztelteket,
akár csak az Alexandrákat, Jozefákat s Benediktákat is!

2018. 03. 17.

A világ mércéjén túl rejlik a teljes igazság

A világ mércéjén túl rejlik a teljes igazság - „Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az Emberfia” – szenvedése előtt, Jeruzsálemi bevonulásakor mondta Jézus, ami összecseng a 2005-ben elhunyt Szent II. János Pál pápa búcsúszavaival. 
Akkori tudósítás: A Szent Péter téren, ahol még díszelegnek a húsvéti olajfák, egész éjszaka folytatódott az imádság a Pápáért. Pénteken este hatvanezer ember gyűlt össze a haldokló Pápa ablakai alatt, a fényárban úszó Szent Péter téren, hogy imájával kísérje a Szentatya szenvedéseit. A Szent Péter téren még éjfélkor is sokan voltak, égő fáklyákkal a kezükben, főként fiatalok, és virrasztottak a földi élettől búcsúzó Pápával és Pápáért. 

Joaquín Navarro-Valls bejelentette, hogy a Pápa egészségi állapota továbbra is rendkívül súlyos. Amikor szólnak hozzá, kinyitja szemét, néha olyan, mintha aludna. Amikor tájékoztatták, hogy a tér tele van fiatalokkal, töredezett szavakkal a következőt mondta: „Kerestelek benneteket. Most eljöttetek hozzám. Köszönöm nektek”.
„Mi ezzel a Pápával nőttünk fel, az ő tanításával. Jó most itt lenni és imádkozni a Szentatyáért, de az érzelmeink annyira privát jellegűek, hogy arról inkább most nem szólunk” – mondta egyikük az ANSA olasz hírügynökségnek. A Pápa testét megtépázta a betegség, de lelke érintetlen, egy utolsó üzenete is ezt tanúsítja: „Boldog vagyok, ti is legyetek boldogok. Imádkozzunk együtt boldogságban, mindent örömmel felajánlok a Boldogságos Szűznek.” 
A Pápa ezt a spirituális végrendeletét utolsó erejét összeszedve titkára, Stanislaw Dzsiwisz segítségével rótta papírra. 2005. április 2-án, szombaton 21,37 perckor mondhatjuk úgy, hogy fogadalmi jelmondatával: „Totus Tuus”- Egészen a Tied, az Atyai házba költözött.
Francesco Rutelli olasz képviselő szerint a Pápa gigantikus öröksége tagadhatatlan, a XX. század legnagyobb alakja, nem hasonlítható hozzá egyetlen államférfi sem. Silvio Berlusconi olasz kormányfő pedig úgy nyilatkozott: „II. János Pál pápa kitörölhetetlen nyomot hagy az emberiség történelmében, fizikai szenvedése, kálváriája egyenrangú erkölcsi nagyságával.” 

A világ mércéjén túl rejlik a teljes igazság, éspedig szent ember volt és őt csak szentségének forrásával, Jézus Krisztussal együtt lehet megérteni.

Feketevasárnap


Nagyböjt ötödik vasárnapját feketevasárnapnak is hívják. Az Úr szenvedés idejének kezdő napja. A liturgikus hagyomány szerint feketevasárnap a templom feszületeit és a főoltár képét föltámadásig fekete, a II. vatikáni zsinat után lila lepellel takarják, hogy hangsúlyosabb legyen a kereszt maga. Jézus szenvedésének és halálának szent titka kerül előtérbe. A liturgia ebben a formában emeli ki a szeretet lényegét: Isten örök szövetséget kötött velünk a kereszten. Az asszonyok és leányok katolikus vidékeinken feketevasárnap feketébe öltözve mentek a templomba. 
A nagyböjt utolsó 10 napját, feketevasárnaptól nagyszombatig tartó időszakot szenvedés idejének, tempus passionis-nak nevezzük. Jézus az Atya képét, végtelen irgalmát és az új szövetséget hirdette keresztáldozatával. Ezt a szövetséget a mennyei Atya előre közölte Jeremiás próféta által: „Új szövetséget kötök ... Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek.” (Jer 31,31-34) Az új szövetségre azért van szükség, mert a nép  megszegte a Sínai-hegynél kötöttet, bár Isten hű maradt ahhoz. A nép története megmutatta, hogy a törvény – amely maga is kinyilatkoztatás volt – nem elég az ember átalakításához. A tízparancsolat csak az utat mutatta, de nem adott belső segítséget. 
Az új szövetség a nép szívében fog élni. Az engedelmesség nem külső követelmény lesz, hanem szívből fakadó belső indíttatás, készség és igény, amelyet Krisztus kegyelme és a Szentlélek ereje segít. (Zsid 5,7-9) Jézus az utolsó vacsorán a jeremiási igékre utalt: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben...” 
Jézus keresztáldozata által nyerünk betekintést Isten legbenső lényegébe, a szeretet titkába. Ez pedig nem más, mint a halál hatalma alóli felszabadításunk. 
A szeretet vagy hasonlókat talál, vagy hasonlóvá tesz - ez az élet törvénye. Az Ige azért testesült meg, hogy istenfiúi élettel ajándékozzon meg bennünket, magához akar emelni és hasonlóvá akar tenni minket. Ezért kereste őt Nikodémus a főtanács tagja, ezért keresik a görögök: „Látni szeretnénk Jézust.” 
Amikor Jézus meghallja, hogy a görögök is érdeklődnek iránta, nem szédül meg a nemzetközi érdeklődéstől, hanem figyelme küldetésének beteljesedésére irányul: „Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az Emberfia, s vele megdicsőüljön minden ember.” (Jn 12,20-33) 
És küldetése olyan , mint a búzaszem küldetése: meg kell halnia, hogy életet adjon. A föld sötétjébe hull, hogy ott átalakulva a fény felé törjön, miközben állandóan változik, gazdag termést hoz. Ezzel tovább is visz: „Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is.”
 Ha igazán jézusi életet élünk, akkor nem félünk, csak megrendülünk, ahogy Jézus is. És tudjuk, hogy az Atya akarata teljesül, aki magához ölel.

„Én pedig ... mindenkit magamhoz vonzok.” Jn 12,33.