2016. 09. 27.

A piarista generális meghirdette a rend jubileumi évét

Pedro Aguado generális „Nevelni, hirdetni, átalakítani” mottóval meghirdette a piarista jubileumi évet a rendalapítás 400. évfordulója alkalmából.


Az 1617-ben alapított tanító rend jubileumi éve november 27-én ünnepi szentmisével kezdődik a római San Pantaleo-templomban, amelyet João Braz de Aviz bíboros, a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának prefektusa mutat be. Ezen az ünnepen felolvassák a jubileumi év szentszéki bulláját. Ferenc pápa teljes búcsút ad az egyház vonatkozó előírásai szerint mindazok számára, akik jelen lesznek a megnyitó szentmisén, vagy technikai eszközök segítségével követik azt. A jubileumi év 2017. november 25-én fejeződik be a San Pantaleo-templomban bemutatott szentmisével, a piarista rend generálisának vezetésével.
A piarista közösség tagjai hálanapot tartanak hivatásukért január 31-én, a rendi konstitúció jóváhagyásának évfordulóján. Szent Dorottya vértanú emléknapján, február 6-án pedig megújítják a keresztény nevelés szolgálata melletti elköteleződésüket.
A jubileumi év központi napja március 6-a lesz, amikor a rend első formája, a páli kongregáció alapítására emlékeznek. Pedro Aguado kérésére ezen a napon ünnepélyes szentmise keretében az összes piarista szerzetes nyilvánosan megújítja szerzetesi fogadalmát ott, ahol él. Hozzájuk csatlakoznak a piarista testvériség tagjai, akik szintén megújítják Jézus követésére és Kalazanci Szent József szellemi és spirituális örökségének megélésére tett ígéretüket.

Az első piaristák beöltözésének napján, március 25-én a rend novíciusaiért tartanak imanapot. Április 2-án, a piarista missziók napján reflexiós és imanapot szerveznek, amelynek témája a piarista missziós szellemiség lesz. A szerzetesek április 15-én emlékeznek a rend II. vatikáni zsinat iránymutatásai szerinti, új konstitúciójának jóváhagyására. Ebből az alkalomból nagyobb figyelmet fordítanak a szerzetesrend igazgatása alatt álló iskolák megújításának lehetőségeire.
Május 8-án a Boldogságos Szent Szüzet, a kegyesrendi iskolák édesanyját ünnepelik. Ezen a napon minden piarista helyszínen megújítják intézményeik Máriának szenteltségét. Május 31. Kalazanci Szent József segítője, a fiatalon elhunyt Glicerio Landriani tiszteletre méltóvá nyilvánításának emléknapja, a piarista hivatásokért tartott imanap.
Július 8-án a befogadó otthonok napja alkalmából a piaristák megújítják a szegény gyermekekkel való törődés és a társadalom átalakításának szolgálata melletti elköteleződésüket. Július 16-án, Kalazanci Szent József szentté avatásának 250. évfordulóján a piarista iskolákban imanapot tartanak az életszentség ajándékáért. Ezt követi a rendalapító ünnepe augusztus 25-én.
A hagyomány szerint szeptember 26-án tartják az imanapot a fiatal piaristákért, akik arra készülnek, hogy szerzetesként a kegyes iskolák rendjében szolgáljanak.
A piarista rend generálisa a jubileum meghirdetéséről szóló körlevelében az évfordulóhoz kapcsolódó programsorozat ismertetése mellett lelki iránymutatást ad arra nézve, hogy miként érdemes megélni ezt a kegyelmi időt. Arra hív minden piarista területi egységet és testvériséget, hogy a jubileumi évben köteleződjenek el egy konkrét ügy mellett, Kalazanci Szent József iránti tiszteletük jeleként. Ez a rendalapítónak felajánlott ajándék lehet – miként Pedro Aguado fogalmaz – „egy új küldetés vállalása, egy új válasz a szükséget szenvedő gyermekeket és a fiatalokat érő kihívásokra”.
Biztosak vagyunk abban, hogy Kalazancius azt szeretné, ha ily módon ünnepelnénk az évfordulót – tette hozzá a generális.

A körlevél teljes szövege ITT olvasható.

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya
Magyar Kurír

2016. 09. 26.

Mi van Markó Bélával? - Szavazzatok NEM-mel!

Szavazzatok NEM-mel! Sajnálom, hogy Markó Béla emlékezetéből kiesett a magyar történelem. De még a költészet is. Dsida Jenő verse hátha jobb belátásra készteti:

Dsida Jenő:Tekintet nélkül

Be kell látnunk:
Ha kérdeznek, becsületesen
felelni kell.
A harcot becsületesen
fel kell venni,
az úton becsületesen
végig kell menni,
a szerepet becsületesen
el kell játszani,
keményen és tekintet nélkül.

A kapuk mögül ebek vicsorognak,
az ablakokból kiköpdösnek
és röhögnek.
Száz közbiztonsági gócpont
adja ki az elfogatási parancsot.
Kemény tárgyak zuhognak a fejünkhöz,
súlyos, vérező kövek,
de néha röppen sóhaj is,
szeretet is, rózsa is.

És este a tűzhely mellett,
vagy szuronyos zsandárok között
hátrakötött kézzel,
mégis mondogatni kell
a fellebbezhetetlen,
sziklakemény,
erősítő,
vigasztaló
igét:

Krisztusnak és Pilátusnak,
farizeusoknak és vámosoknak,
zsidóknak és rómaiaknak
egyformán szolgálni
nem lehet.

1928
**

Az RMDSZ volt elnöke szerint nem helyes olyasmiről szavazni, aminek aztán nem érzi a következményét a saját bőrén valaki.

Forrás: maszol.ro
Forrás: maszol.ro
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) volt elnökének, Markó Bélának a véleménye szerint nem helyes olyasmiről szavazni, aminek aztán nem érzi a következményét a saját bőrén valaki. Mindezt a határon túli magyar kettős állampolgárok magyarországi választáson való szavazásáról mondta a Népszavának adott hétvégi interjújában, amelyben magyar belpolitikai kérdések is szóba kerültek.
Markó Béla úgy látja, nagyon központosított döntési mechanizmus alakult ki Magyarországon, nemcsak informálisan, hanem formálisan is, ami megváltoztatta a rendszert. Az RMDSZ volt elnöke szerint az önkormányzatok igencsak meggyengültek “miközben nekünk magyaroknak Romániában egy hasonló centralizációs folyamat már-már katasztrofális lenne”.
A politikus szerint Európa nem tudott még igazi választ adni a menekültkérdésre. A kvóta egyelőre nem válasz, csak pillanatnyi tűzoltás, de azt sem tartja szerencsésnek, hogy azt a látszatot keltik, miszerint az ország külön utakon jár, mert ez nem lehetséges sem ebben a régióban, sem másutt Európában. Vagy ha ideig-óráig lehetséges is, nem igazán hasznos – fűzte hozzá.
“Meg aztán, ami ebben a történetben a legszomorúbb, az a zsigeri kampány, az a felelőtlen gyűlöletkeltés, amit a plakátokon is látni, televízióban vagy rádióban is hallani. Ezzel egy erdélyi magyar mit kezdjen?”

népszava

2016. 09. 25.

A televízió 13. századi védőszentje

Hogy ki a televízió 13. századi védőszentje? 1957-ben Assisi Szent Klárát választotta erre a feladatra XII. Piusz pápa – meglepő, hogy miért.


Kicsit talán meglepően hangzik, hogy egy 800 évvel ezelőtt élt apácát választottak a televízió védőszentjének. És mégis, pontosan ez történt: 1957-ben Assisi Szent Klárát nevezte ki XII. Piusz pápa a televízió patrónájának.
Klára Assisiben született a 12. század végén. Családja az ősi és gazdag Offreducci-Favarone nemzetséghez tartozott, palotájuk Assisi központjában, a San Rufinóról elnevezett székesegyház terének egyik oldalán állt.
1210-ben Klára hallotta Ferencet, amint a dóm mellett prédikált. Szavai, melyekkel Krisztus radikális követéséről beszélt, megindították. Ferenchez fordult tanácsért, mit tegyen, aki azt mondta Klárának, hogy virágvasárnap (1211. március 18-án) ünnepi öltözékben menjen a székesegyházba misére. A püspököt értesítették Klára tervéről, ezért, miután megszentelte a pálmaágakat a körmenet előtt, lejött a szentély lépcsőjén, és egy ágat a lépcső aljában álló Klára kezébe adott, jelezvén ezzel, hogy a maga részéről hozzájárul kolostorba vonulásához.
Klára tudta, hogy családja minden erejével ellenezni fogja kolostorba lépését, ezért egy barátnője kíséretében megszökött szülei házából. A Porciunkulában Klára letette minden ékességét, és Szent Ferenc kezéből magára öltötte a bűnbánók szürke ruháját, fátylát, és derekára kötötte a bűnbánat kötelét.
Klára egészsége idővel egyre romlott, 1244-től szinte folyamatosan fekvőbeteg volt – és ezzel függ össze kapcsolata a televízióval. Egy karácsonykor elkeseredett, hogy gyengesége miatt nem vehet részt a szentmisén – mire a Szentlélek sietett a segítségére, aki a szentmise képeit és hangjait Klára szobája falára vetítette, így lehetővé tette számára, hogy mégis „jelen legyen” a szertartáson.
XII. Piusz rögtön Szent Klárára gondolt, amikor először hallott a televízióról a 20. század közepén – melynek görög eredetű neve szó szerint: „távol(ról) látás”. A pápa így írt a felfedezésről: „Ez a nagyszerű találmány – mint azt mindenki észleli, és mi magunk is kifejeztük már – nagy gazdagság forrása lehet, ugyanakkor sok nehézséget is okozhat.”
Mindezeket látva Piusz 1957-ben egy szegénységet szerető, alázatos, az Úr szeretetében elmerülő szentet választott, hogy mennyei közbenjárónk legyen ebben a kérdésben.

Forrás és fotó: Aleteia.org
Magyar Kurír
(vn)

Az Európai Parlament kitüntetését vehette át Kozma Imre és Major Balázs

Az Európai Polgár díjat szeptember 23-án Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében vette át Kozma Imre irgalmasrendi szerzetes, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke és Major Balázs történész, régész, a PPKE BTK külügyi dékánhelyettese.


KÉPGALÉRIA – klikk a képre!
Kozma Imrét Hölvényi György európai parlamenti képviselő, míg Major Balázst Pelczné Gáll Ildikó, az Európai Parlament (EP) alelnöke javasolta a kitüntetésre.

Lakatos Balázs, a Budai Irgalmasrendi Kórház osztályvezető főorvosa és Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke köszöntője után Hölvényi György laudációjában kiemelte, hogy a mostani díjátadó biztatás lehet Európa számára, hiszen Kozma Imre a szentet és a profánt tudta felmutatni a múlt rendszerben veszélyeket is vállalva a fiatalok körében végzett papi szolgálatával, a rendszerváltozáskor a keletnémetek befogadásával, a délvidéki háborúktól sújtott emberek segítésével, a hazai elesettek gondozásával. Az európai parlamenti képviselő kiemelte, az irgalmasrendi szerzetes szinte lehetetlennek tűnő dolgok megvalósítója.

Kozma Imre, miután átvette a díjat, hangsúlyozta: az ő Európája a kereszténységben született, melynek értékei a keresztény gyökereken alapulnak.

A másik díjazott, Major Balázs arabista, régész, történész, a Szíriai–Magyar Régészeti Misszió alapítója és vezetője szakmai munkája elismeréseképpen 2006-ban megkapta a szíriai Margat várának régészeti koncesszióját. A Szentföld legnagyobb keresztes lovagvára, a Jeruzsálemi Szent János Lovagrend egykori erődje feltárását végző magyar misszió az egyedüli külföldi kutatócsoport, amely nem hagyta el Szíriát a 2011-es harcok kitörését követően sem.

Pelczné Gál Ildikó laudációjában elmondta, hogy Major Balázs mint „megszállott kutató” munkájával a magyaroknak több mint egy évtizede nagy elismerést szerez, a múltat, a kereszténység ősi kincseit tárja fel, próbálja az utókornak megőrizni. A díj révén Európa-szerte még jobban megismerhetik nevét és munkáját, amely ugyan nem hétköznapi, azt mégis nagy szerénységgel, áldozatkészséggel végzi.


Az Európai Polgár díjat idén ötvenen vehetik át. Az Európai Parlament által 2008-ban alapított elismerést olyan kivételes teljesítményt nyújtó személyeknek és szervezeteknek ítélik oda, akik és amelyek hozzájárultak a közös megértés, a polgárok és a tagállamok közötti szorosabb integráció előmozdításához, vagy az Európai Unió értékeinek képviseletére hivatott programokat alakítottak ki. A díjazottak a saját országukban veszik át a kitüntetést, valamint meghívást kapnak az októberben, Brüsszelben rendezendő díjátadó ünnepségre.
Fotó: Lambert Attila
Bókay László/Magyar Kurír

Módszer a Szentírás közös olvasásáhozA Szentírás olvasásához hét lépést ajánlunk ahhoz, hogy az együttlét hatékony legyen, a csoportnak nem szabad 5-10 személynél nagyobbnak lennie.
1. Hívjuk az Urat. Az imádság és elmélkedés alapvető feltétele. Hívjuk Jézust imában, hogy jöjjön közénk. Nyissuk meg előtte lelkünket.
2. Elolvassuk a szöveget. Valaki hangosan felolvassa a szentírási részt.
3. Elgondolkodunk a szöveg értelmén kb. három perc csend. Ekkor a résztvevők szerre elmondják azt a szót vagy mondatrészt, amely hatással volt rájuk. Ez a megosztás. Minden megosztás után rövid csendet tartunk. Már látjuk, hogy mi minden megragadott bennünket.
4. A csoport egyik tagja felolvassa a szentírási szöveget. Csendben megnyílunk Isten előtt és hagyjuk, hogy ránk tekintsen, megérintse a lelkünket. Arra gondolunk: milyen kapcsolat van a felolvasott rész, a megragadó szó vagy mondat és az életem között.
5. Ezután elkezdődik a csoportbeszélgetés, megosztás. Először megosztjuk egymással sorban, ami számunkra fontosnak tűnik a szöveg üzenetéből. (1-2 perc. Ha valami nem világos, a kérdések tisztázásánál segítenek bennünket a Szentírásban szereplő lábjegyzetek, vagy ha azok nem kielégítőek, forduljunk - akár utólag is – a plébánoshoz, illetve teológiát végzett szakemberhez).
6. Mit kér tőlünk az Úr. Ezután a szentírási részt valaki hangosan ismét felolvassa. Isten szava hallgatásának szükségszerűen el kell vezetnie a cselekvéshez. El kell döntenünk együtt, hogyan valósítható meg ez a szentírási rész a hétköznapi életben és milyen utasításokat, ösztönzéseket nyújt számunkra.
7. Imádkozunk. Imában válaszolunk Istennek, aki szólt hozzánk a Szentírás szavai által. Az imádság formája különféle lehet: hálaadás Isten működéséért életünkben, amire rájöttünk a szentírási szöveggel való találkozás során. Lehet kérés is, hogy segítsen minket akaratának megvalósításában stb. (Llehet kötött imát is mondani, ami az alkalomhoz talál.) Amennyiben lehetséges, a beszélgetés során felszínre került gondolatainkat, törekvéseinket foglaljuk imába. Tetszés szerint mindenki imádkozzék.


** 

A dúsgazdag és a szegény Lázár. (Lk 16,19-31)
19Volt egy gazdag ember. Bíborban és patyolatban járt, és mindennap nagy lakomát rendezett. 20Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. 21Örült volna, ha jóllakhat abból, ami a gazdag ember asztaláról hulladékként lekerült. De csak a kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit. 22Történt, hogy a koldus meghalt, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. Meghalt a gazdag ember is, és eltemették. 23Amikor a pokolban kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és kebelén Lázárt. 24Felkiáltott: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. 25Fiam – felelte Ábrahám –, emlékezzél csak vissza, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg hogy kijutott a rosszból. Most tehát neki itt vigasztalásban van része, a te osztályrészed pedig a gyötrelem. 26Ráadásul köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy akik innét át akarnának menni hozzátok, ne tudjanak, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. 27Akkor arra kérlek, atyám – mondta újra –, küldd el legalább az atyai házba. 28Van még öt testvérem, hadd figyelmeztesse őket, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére. 29Ábrahám ezt felelte: Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak. 30De az erősködött: Nem hallgatnak, atyám, Ábrahám! De ha a halottak közül megy el valaki, bűnbánatot tartanak. 31Ő azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, ha a halottak közül támad fel valaki, annak sem hisznek.”

Szentírás vasárnapja

Egyházunk minden évben az Eucharisztia szerzését Úrnapján körmenetben ünnepeli, mert jelentőségét ezzel is tudatosítani akarja. Hasonlóképpen cselekszik szeptember utolsó vasárnapján, amikor Isten hozzánk intézett és leírt szavának, a Szentírásnak ünnepet szentel.
Minden szentmisében állva hallgatjuk, amikor az evangéliumi szakaszt felolvassa a diakónus vagy a pap. A felolvasás befejeztével e szavak kíséretében felmutatja az Evangéliumos könyvet: Ezek az evangélium igéi. A hívek pedig válaszolnak: Áldunk téged Krisztus!
Áldjuk Krisztust, mert elevenen jelen van elnyűhetetlen szavában. Az evangéliumos könyv lapjairól Krisztus szól hozzánk, ezért a felolvasó felszentelt személy a könyvet felmutatja és tisztelettel megcsókolja. Megcsókolja, mert a Szentírás a minket örök szeretettel szerető Isten hozzánk intézett vigasztaló, szerelmes levele.
A mai szentolvasmányok gazdag üzenetéből csak az részesül, aki igazán vágyódik arra, hogy Isten szavát meghallgassa. Kezdjem azzal, hogy jelenlétébe helyezem magam: itt vagyok Uram egész lényemmel. Ezután egyszerűen tanulni akarok és nem kritizálni. Elfogadom és befogadom a Te igédet, amely életemet gazdagítja és irányítja.
Jeromosból (+420) is úgy lett szent, hogy megtért és komolyan vette az evangéliumot. Ő fogalmazta meg: „A Szentírás nem ismerése, Krisztus nem ismerése!”

2016. 09. 24.

Hirdetés: 2016. szeptember 25.1. Ma Szentírás vasárnapja. A templomi gyűjtés a Katolikus Bibliatársulat javára történik. Du. 3 órakor közös Szentírás olvasást tartunk a Millennium-templomban.

2. Ma a szenátor és képviselő jelöltjeink részére támogató aláírást gyűjtünk, ehhez szükséges a személyi igazolvány.

3. Szeptember 29-én, csütörtökön 4 autóbusszal zarándokolunk Gyulafehérvárra. A székesegyház búcsúján és Márton Áron püspök új sírhelyének avatásán veszünk részt. Indulás csütörtökön reggel 5 órakor. Még 14 szabad hely van. Iratkozni csak a sekrestyében lehet. Az utazás ára 55 lej.

4. Hétfőn du. 5 órakor Medjugorje-i imaest a Segítő Mária Dísztermében.

5. Szerdán du. 6 órakor jegyeskurzus.

6. Csütörtök este fél 8-kor Ifjúság órája.

7. Pénteken du. 6 órakor keresztelői felkészítő.

8. Medjugorjei zarándoklat október 19-25 között. A zarándoklat ára 200 euró. Jelentkezni lehet az Apostolban megadott címen.

9. A Krisztus világa szeptemberi száma még kapható.
10. A plébániai hitoktatást október 11-én kezdjük.

Gondolkodjunk - mosolyogjunk

Furcsák az emberek: a buszban elöl akarnak ülni, a moziban középen, a templomban hátul.

Ne szidd az egyházat: ha tökéletes volna, nem lehetnél tagja.

Ha a hívek jobb papot szeretnének, csak imádkozniuk kell a papjukért.

Isten senkit sem ítél meg a halála előtt. Te miért tennéd?