2019. 02. 27.

+ Msgr. Hajdú Gyula

Életének 92. évében, február 26-án elhunyt  
Hajdú Gyula pápai prelátus, kanonok, nyugalmazott rektor a székelyudvarhelyi Jó Pásztor Papi Otthonban. 
Temetése február 28-án, csütörtökön lesz, 11 órakor, a székelyudvarhelyi Szent Miklós-templomban a lelke üdvéért bemutatott szentmise után, a helyi temetőben. 

Hajdú Gyula Petőfalván született 1927. július 7-én. A középiskolát Kézdivásárhelyen, teológiai tanulmányait a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte. 
1952. október 26-án szentelte pappá Alexandru Cisar bukaresti érsek Gyulafehérváron. 
1953-ban a kolozsvári Szent Mihály plébánián szolgált káplánként; 1954-56 között fogságban volt. 
Kiszabadulása után egy évet újra a Szent Mihály plébánián szolgált káplánként. 
További szolgálati helyei: 1957 – Csicsókeresztúr, 
1966 – Kézdisárfalva, 
1972 – Borszék, 
1973 – Kézdiszentkereszt, 
1977 – Kézdivásárhely. 
1979-től Brassóban a belvárosi plébánián plébánosként, főesperesként szolgált. A templom belső felújításához látott, majd a Botfalu-cukorgyárnál és a Földvári-téglagyárnál házat vásárolt. Mindkét helyen kialakították a miséző helyet, valamint a hittan termet. 1984-ben kanonok, 1986 óta pápai prelátus címet kapott.
1986-1997 között Gyulafehérváron a Hittudományi Főiskola rektora volt. 
1997-ben nyugdíjazták. 1997-ben esperes.
Kedves Gyuszi bácsi (te nagy Ravasz), nagyon ügyesen játszottál, mint a vérbeli kártyajátékos,  és céljaidat el is érted. Remélem, hogy az utolsó órákban is jó húzásaid voltak és Szent Péter tágra nyitotta előtted a mennyország kapuját. Ha tán csak kis rés nyílt előtted, akkor szólítsd gyorsan a Kassai vértanúkat, mert szentté avatásukkor még Szent II. János Pál pápával is kezet fogtál előttem.
Köszönjük, hogy a miénk voltál. Az örök világosság fényeskedjék neked. A viszontlátásra!

A pápalátogatás körüli tudnivalók

Konkretizálódnak a pápalátogatás körüli tudnivalók

Fotók: Serbán Mária
Sajtótájékoztatót tartottak a szentatya csíksomlyói látogatását előkészítő bizottság sajtófelelősei Kolozsváron, február 27-én: Oláh Zoltán, Bodó Márta és Veres Stelian mellett az eseményen jelen volt Böcskei László nagyváradi megyés püspök is.
Oláh Zoltán a sajtótájékoztató elején bemutatta az eseményre készült bannert, a logókat. Ferenc pápa nem csak Székelyföldre, hanem mind a négy magyar római katolikus egyházmegye híveihez érkezik. Böcskei László jelenléte annak nyomatékosítása, hogy a többi három egyházmegye is fontosnak tartja a pápalátogatást, és a történelmi eseménynek mind a négy egyházmegye a házigazdája.
Böcskei László püspök elmondta: a pápalátogatás nem egy helyi ügy, a többi egyházmegye (nagyváradi, temesvári, szatmári) is magáénak tekinti, és részese ennek a történelmi eseménynek. Visszaemlékezett Ferenc pápa ígéretére, amit az őszi ad limina látogatáson tett, hogy otthon, a saját életterükben szeretné megismerni híveit. Eljövetelével a szentatya képletesen átölel minket, megköszöni a múlt sötét korszakaiban tett kitartásunkat, a biztatás üzenetével érkezik. Biztatás ez a látogatás egy olyan világban, amelyben keressük az utunkat. Egyben ajándék és kihívás a pápalátogatás. Nagy ajándék az, hogy itthon köszönthetjük Krisztus földi helytartóját, hogy most eljön a szentatya: újra itt az alkalom húsz év után, amikor is nem jöhetett el Erdélybe a pápa. Kihívás, mert ennek a látogatásnak következményei is kell, hogy legyenek. Nemrég Panamában, az Ifjúsági Világtalálkozón a szentatya azt mondta, próbáljuk elevenen tartani magunkban a közös álmunkat, és ez a közös álom maga Jézus Krisztus. Ilyen gondolatokkal készüljünk a látogatásra.
Bodó Márta röviden Csíksomlyóról, a helyszín jelentőségéről beszélt, ennek történetét mutatta be az érdeklődőknek. Ugyanakkor röviden beszélt a „búcsú” jelentőségéről, emlékeztetve a jelenlevőket, hogy Jakubinyi György érsek kiterjesztette a pünkösdi búcsúnyerés lehetőségét a pápalátogatás idejére. Veres Stelian román nyelven beszélt a sajtó képviselőinek Csíksomlyóról, a kegyhelyről.  
A sajtóbizottság közleményben tájékoztat a tudnivalókról, ezeket Oláh Zoltán ismertette:
Amint már köztudott, Ferenc pápa június 1-én Csíksomlyóra érkezik. Szeretettel várunk minden zarándokot erre a történelmi eseményre. A plébániákon zajlik a zarándokcsoportok szervezése. Mivel nemcsak a gyulafehérvári, szatmári, nagyváradi és temesvári egyházmegyékből, hanem az egész Kárpát-medencéből érkező zarándokokkal számolunk, március 1-től megnyitjuk az online regisztrációt a pontifex.ro honlapon. Március 31-re tervezzük az összesítést. Ahhoz, hogy a Csíksomlyóra való utazás és a Kissomlyó hegyére való feljutás minél gördülékenyebben menjen, jó volna időben ismernünk a zarándokok létszámát. Ha szükségesnek mutatkozik, néhány nappal meghosszabbítjuk a regisztrációt.
Csoportos és egyéni regisztráció is lesz, előnyt élveznek azonban a csoportok.
A regisztrációs felületen a következő fiókok jelennek meg:
Csoportok: csoportvezető neve, postacím, plébánia, telefonszám, e-mail cím, létszám, mivel érkezik a csoport.
Csoportok/ gyerekek/ diákok/ egyetemisták: csoportvezető neve, postacím, plébánia, telefonszám, e-mail cím, létszám, mivel érkezik a csoport.
Egyének/ családok: csoportvezető neve, postacím, plébánia, telefonszám, e-mail cím, létszám, mivel érkezik a csoport.
Papok: koncelebráló vagy áldoztató. Név, postacím, rítus, telefonszám, e-mail cím, egyházmegye, helység, plébánia.
Szerzetesnők és szerzetesek: név, postacím, telefonszám, e-mail cím, szerzetesrend, helység.
Mozgáskorlátozottak vagy betegek kísérőjükkel: kísérő neve, postacím, telefonszám, e-mail cím, egyházmegye, helység, plébánia.
A regisztrálók e-mailben kapnak visszajelzést. A regisztráció lezárása után szektorokba osztjuk a regisztráltakat. Ezután bocsájtjuk ki a vonalkódos belépőket. A belépők egyediek lesznek. Egy belépővel egyszer lehet bejutni. A regisztráció ingyenes!
Még néhány hasznos tájékoztatást fűzünk hozzá az eddigiekhez:
  1. Regisztráció és belépő nélkül is lehet jönni, viszont ez esetben a pápai misét maximum messziről, kivetítőn lehet követni. A biztonsági zónákba nem tudjuk őket beengedni.
  2. Önkénteseket is toboroznak. Elsősorban székelyföldieket kérnek erre a feladatra. Csobot Györgydeák Szabolcs az önkéntesek koordinátora. Elérhetőségei: +40 (749) 059 459, csobot.szabolcs@gmail.com
  3. A helyi önkormányzat és a szervezők nyomatékosan kérik, hogy ne személygépkocsival tervezzük az utazást. A város nem rendelkezik elegendő parkolóhellyel, ezért már május 31-től Csíkszereda le lesz zárva az autósforgalom előtt. Eddigi értesüléseink szerint június 1-én csak külön engedéllyel rendelkező személygépkocsik juthatnak be Csíkszereda területére.
  4. A csoportokat a következőkről tájékoztatjuk. Minden csoport hozhat magával egy templomi/lelkiségi lobogót. Normál méretű vatikáni/közösségi és más szokásos zászlókat is lehet hozni. Ne hangozzék el olyan politikai/társadalmi üzenet, ne legyen olyan jelkép (banner, zászló), amely a szentmise, zarándoklat jellegétől idegen. Szeretnénk a korábbi évekhez hasonlóan a csíksomlyói zarándoklatok imádságos jellegét megőrizni.
  5. Minden zarándok biztonsági ellenőrzésen esik át a beléptető kapuknál. Ezért kora-hajnali órákban elkezdődnek a beléptetések. Erről a későbbiekben lesz tájékoztatás.
  6. Amit minden zarándok magával vihet: gyógyszer, szék, esernyő, zászló és ennivaló, illetve egy minél kisebb csomag. (Borvizes palack fél literes kiszerelésben vihető). Keresik a megoldást arra, hogy ivóvíz legyen a Kissomlyó hegyén.  
  7. Amit biztos, hogy nem vihetnek magukkal a zarándokok: szúró-, vágó eszközök. Bicska, olló, körömvágó, gyúlékony és robbanékony anyag, üveg és fegyver.
A szertatás latinul zajlik majd, az énekek magyarul csendülnek fel, a pápa olaszul szól a zarándokokhoz, amit magyarra, románra és angolra fordítunk. A kivetítőkön feliratozás is lesz román nyelven. A TVR1 élőben közvetíti az eseményt. Ezzel is meg akarjuk könnyebbíteni a hívek bekapcsolódását a szentmisébe. Mobiltelefonokon is hallgatható lesz a különböző nyelvekre történő fordítás, más-más frekvenciákon.
A sajtótájékoztatón a pápalátogatás konkrét tudnivalóit román nyelven Veres Stelian ismertette.
Újságírók kérdésére válaszolva  elmondták: a biztonsági terület a Kissomlyó hegyén elég nagy lesz arra, hogy minél több személy közelebbről találkozhasson a pápával. A szentatya látogatása pasztorális jellegű, természetesen találkozni fog a világi vezetőkkel is, melytől sokan jogorvoslatot is várnak. Ugyanakkor kiemelték, hogy a regisztráció ingyenes,  illetve nem kötött valláshoz.

Fábián Róbert


+ Hajléktalan Jézus - Botár Zoltán

2019. február 28-án 9 órakor temetjük a Kalász negyedi temetőben 
           +  Botár Zoltán      hajléktalant,  
aki 2018. december 27-én megfagyott. 

Csíkszeredában született 1948. november 10-én.  Munkás ember volt. Felesége, négy gyermeke volt. Egy testvére él, ő is hajléktalan. Akik ismerték mondjanak el érte egy imát.
Az önkormányzat a koporsót és a Szent Kereszt Plébánia a  végtisztességet adja.

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 16,19-31)

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta: 19Volt egy gazdag ember. Bíborban és patyolatban járt, és mindennap nagy lakomát rendezett. 20Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. 21Örült volna, ha jóllakhat abból, ami a gazdag ember asztaláról hulladékként lekerült. De csak a kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit. 22Történt, hogy a koldus meghalt, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. Meghalt a gazdag ember is, és eltemették. 23Amikor a pokolban kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és kebelén Lázárt. 24Felkiáltott: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. 25Fiam – felelte Ábrahám –, emlékezzél csak vissza, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg hogy kijutott a rosszból. Most tehát neki itt vigasztalásban van része, a te osztályrészed pedig a gyötrelem. 26Ráadásul köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy akik innét át akarnának menni hozzátok, ne tudjanak, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. 27Akkor arra kérlek, atyám – mondta újra –, küldd el legalább az atyai házba. 28Van még öt testvérem, hadd figyelmeztesse őket, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére. 29Ábrahám ezt felelte: Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak. 30De az erősködött: Nem hallgatnak, atyám, Ábrahám! De ha a halottak közül megy el valaki, bűnbánatot tartanak. 31Ő azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, ha a halottak közül támad fel valaki, annak sem hisznek.” 

Ezek az evangélium igéi.

  Prédikáció:

Lackfi János - A hajlékkészítés zsoltára

Uram, mi, a te híveid,
roppant rendes gyerekek vagyunk ám,
lehozunk téged az égből,
bebugyolálunk öblítőillatú ruhácskákba,
megédesítjük a papit is, amivel megetetünk,
nehogy elcsapd a kis haskódat,
csinálunk neked babaházat,
elnevezzük templomnak,
ott majd minden habos márvány lesz
meg csipi-csupa aranyozás,
meg ájtatos tekintetű szentecskékkel
pakolásszuk tele a főhajót,
legyen mivel játszanod,
ha unod magad,
zenélünk is neked,
pihepuha zenéket,
mindenesetre semmi olyasmit,
amire amúgy szívesen rángatózunk
őrjöngve a fesztiválokon,
maradj csak meg, Uram,
a te kis álomvilágodban,
csíja, csicsíja, majd mi elringatunk,
suttogva motyogunk neked
szép szavakat, és engedelmesen
ráfeleljük a zsoltárválaszokat,
egyszerre vetünk keresztet,
mint a kiskatonák, és dehogy szólunk
vissza pimasz hangsúllyal,
mint szeretteinknek otthon,
négy fal között,
dehogy hánytorgatjuk fel a sérelmeinket,
dehogy kelünk ki fröcsögve magunkból,
hogy lepofozlak, te büdös kölyök,
vagy hogy fogja be a száját, anyuka, mielőtt rálépek,
vagy hogy inkább főzni tanulnál meg, te utolsó,
nem, Uram, a te házadban minden olyan
szelíden megy és olajozottan, még a Rózsikát
is csak halkan mószeroljuk, amiért
rosszul vasalta ki az oltárterítőt,
és már megint nem oda tette a virágot,
ahova illik, nem azért mondom, atyám,
de tudnék magának mesélni erről
az ájtatos asszonyszemélyről,
olyan cifra dolgokat, hogy esküszöm,
a füle is kettéállna.
És miután rózsaszín babaszobádat ilyen
szépen berendeztük, Uram,
nehogy találkoznod kelljen a valósággal,
te fogod magad, és össze-vissza csavarogsz
a világban, nem maradsz meg a jó kis
kereteid között, én ezt nem is értem, Uram,
hát mindent megadtunk neked, öntettünk
harangot, hogy az órát se kelljen nézned,
építtettünk orgonát, hadd búgjon érzelmesen
a füledbe, erre te meg szabadon
kószálsz olyan utcákon, ahol még
az átlagembernek is veszélyes egyedül
járnia, nem hogy neked, akit eddig
pátyolgattunk, mindent alád tettünk,
s tessék, így hálálod meg nekünk.
Szóba elegyedsz a pénzváltókkal,
az illegálisokkal, a vágott arcúakkal,
és összevissza ölelgeted őket, még félreértik,
Uram, te nem tudod, micsoda rettenetes
félreértések vannak a világon,
ha már valakit ölelgetned muszáj,
hát babusgass minket, eleget fáradtunk
érte, megérdemeljük, és ezt most
minden beképzeltség nélkül mondom.
Uram, te odaheveredsz az utcalányok
mellé, és törölgeted a maszatos könnyeiket,
pedig valaki benézhet az utcáról,
és mit lát, Isten a bordélyban,
ez rettenetes szalagcím, ennek
nem tehetsz ki minket,
vajon gondoltál erre,
hogy honnan jössz,
hová tartozol,
hozzánk tartozol,
tartozol nekünk,
erre azoknak a szemérmetlen
szerencsétleneknek a vállát simítod,
mintha a koszos porontyaid lennének,
és a csuda egye meg, még csak
nem is azon járatod az eszedet,
amin mi járatnánk hasonló helyzetben,
csupa szívjóság vagy meg részvét,
hát meddig mész még el, azt mondd meg,
Uram, meddig, mert mi kezdünk
torkig lenni a te végtelen jóságoddal!
Csak egy kicsit lennél esendőbb,
csak egy kicsit gondolnál a látszatra
meg az illendőség re, de nem,
fütyülsz az egész renomédra,
amit olyan kínkeservesen építgettünk
évezredeken át kártyalapokból.
És odadőlsz az utcapadra,
a koszba, a hajléktalan mellé,
és eszünkbe juttatod, hogy nálunk
pince-padlás teli van cuccokkal,
ő meg két szatyorban hordja az életét,
hogy mi tonnaszámra gyártjuk a szemetet,
és idegesek vagyunk, ha nem szállítják
el azonnal a szép kis házunk elől,
ő meg a mi szemetünkből él, megpróbál
eltakarítani utánunk, lám, mekkora mocskot
hagyunk a Föld nevű táncteremben,
mennyi maradékot hajigálunk ki
fene nagy jómódunkban.
Uram, nem törődsz a kosszal, a fertőzésveszéllyel,
az élősködőkkel, átmásznak rád esetleg,
persze, tudom, őket is te teremtetted valahogy,
akartam is már kérdezni, ugyan,
minek, mi remekül ellennénk
bacilusok, poloskák, tetvek, bolhák,
egyebek nélkül, fene az ízlésedet,
szerintem a hajléktalanok is jól
ellennének ezek nélkül, de hát te tudod,
te vagy a főnök, bár ezt elég nehezen
nyeljük le, mi, a te híveid, akik hívek
vagyunk ugyan hozzád, de azért mindennek
van határa, odadőlsz amellé az árva fickó
mellé, és mindenféléket duruzsolsz
a fülébe, szédíted, hitegeted, mennyei
királysággal kábítod, ezerszer újrapörgeted
vele veszteségeit, és megsiratod mindet,
házat, hazát, asszonyt, állást, megbecsülést,
mi mindent lehet elveszteni, te jó ég,
mi mindent lehet megszerezni, te jó ég,
közben igazából csak szétpergő homok
marad kezünkben, és úgy vágyjuk közeledet,
Uram, te pedig megcsalsz minket,
ott heverészel úri kedvedben
a hidegben azzal az emberrel ott a padon,
és bennünk nincs elég bátorság,
hogy odaheveredjünk mellé,
hogy odaheveredjünk melléd.

**

Jézus Krisztus, aki érte is meghaltál és feltámadtál, öleld
Szent Szívedre Zoltán testvérünket. Ámen.

2019. 02. 23.

Pápai szentmisére regisztrálok


Hirdetés: 2019. február 24.


1. Kedves híveinkkel, vagyis a csíkszeredai Szent Kereszt Plébániához tartozó hívekkel közöljük, hogy akik részt akarnak venni Ferenc pápa szentmiséjén Csíksomlyón, f. év június 1-jén (a Hármashalom oltárral szemben, a Felcsíkiak kerületében), mától kezdve szerdáig, azaz február 27.-ke éjfélig feliratkozhatnak a plébánia honlapján:

Mindazok, akiknek nincsen internetes lehetőségük, de részt akarnak venni a pápai misén a csíkszeredaiaknak fenntartott helyen, és úgy gondolják, hogy fizikailag is bírják a terhelést, azok a szentmise után a sekrestyében vagy a Millenniumi templom előtt iratkozzanak fel a megbízottainknál.
A teljes név, utca és házszám szükséges a beléptető jegyek végett.
Csak a plébániánkhoz tartózó hívek regisztrálhatnak és csak egyszer.
Azt is tudni kell, hogy a pápai misére, a Hármashalom oltár körüli területre csak az ellenőrző kapukon át lehet bemenni, és a kapukat de. 10 órakor zárják.
2. A plébániai hittanórákra várjuk a gyerekeket kedden, csütörtökön és pénteken.
3. Szerdán 18 órakor jegyeskurzus az altemplomban.
4. Pénteken keresztelői felkészítő 17 órakor.
5. Szombaton 10 órakor ministránsképző.
6. Krisztus világa februári száma kapható a sekrestyében, a ministránsoknál és a kegytárgyasnál.
7. Jövő vasárnap az ifjúság vasárnapja, gyűjtés az ifjúsági lelkészség támogatására.

2019. 02. 21.

Kilencvenkilenc nap múlva ilyenkor…

Serbán Mária Romkat.hu-n megjelent írását közöljük a csíksomlyói pápalátogatásra várakozva.


Remélem: ugyanilyen „életre csalogatóan” fog sütni a nap a Nyeregben, mint ahogy most éri az arcomat az ablaküvegen keresztül… incidensmentes, sőt békés június 1-jét írunk majd, amikor újra megtapasztalhatjuk istengyermekségünk igazi örömét… Ferenc pápa a korához és „egytüdős egészségéhez” mérten jó erőnlétben fog ébredni… és azzal a derűvel érkezik közénk, amit ő minden reggel imádságban kér (s nagyon úgy tűnik, meg is kap)… hogy legyen mit továbbadnia…
Remélem: nyitott szívű emberekre talál… akik elsősorban nem zászlót lobogtatni vagy magamutogatásból (neadjisten „kontrázni”) gyűlnek össze Csíksomlyón… hanem azért, mert még inkább meg akarnak erősödni és újulni őseik hitében… erőt meríteni fejre állt világunk „visszarendezéséhez”… vagy legalább kedvet és lendületet a jobbítás – ki tudja hányadik – újrapróbálásához…
Remélem: a Szentatyával való találkozás valóban találkozás lesz… amikor mi mindannyian merünk majd kicsit egymás szemébe is nézni… amikor egy pillanatra megáll majd az idő, és valahogy kisóhajthatjuk magunkból az „Uram, jó nekünk itt lenni”-t… saját kis életünk történelme pedig erőfeszítéseinken túl, attól a „magától” nyer új távlatokat…

Száz nap múlva ilyenkor… Remélem!
Forrás: Romkat.ro
Fotó: Csúcs Endre/Romkat.ro
Magyar Kurír

2019-ben bérmálkozóknak: 12. Felelősségem az Egyházban


Cél:
Cél: Az Egyház helyzetéért és sorsáért mindnyájan felelősek vagyunk.
Az Egyház olyan, mint egy élő szervezet, amelyben Krisztus a fő, a Szentlélek az éltető Lélek, a megszentelt emberek a tagok.
1. Az Egyház tagjai. Mint ahogyan a test tagjai nem egyformák, ugyanúgy az Egyház tagjai sem egyformák. Mindenkinek külön feladata van, de mindenik szükséges. Mindenkinek végeznie kell a maga sajátos feladatát, és valamennyinek össze kell működnie az egész szervezet érdekében. Másként a szervezet beteg lesz és nem tudja teljesíteni rendeltetését. (vö. 1 Kor 12,14-20).
a) Minden megkeresztelt ember egyformán tagja az Egyháznak. Mindenik kapja a kegyelmet, mindenik egyformán részesül a tanításban és a szentségekben. Mindeniknek ugyanaz az életcélja: eljutni az Istenhez és örök szeretetben egyesülni Vele. (vö. Kol 3,11).
b) Minden tagnak külön egyéni feladata van. Mindenkinek külön egyéni feladata van az Egyházban, amit csak Ő tud betölteni, s az egész Egyházra kihat, hogy hogyan teljesíti azt: gyöngíti, vagy erősíti vele az Egyházat. Ezt a feladatot és a hozzá szükséges erőt és készséget karizmának nevezik. Mindenkinek megvan a maga külön karizmája: „Isten némelyeket apostolokká, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett. Adott csodatevő hatalmat, gyógyító erőt, segítőkészséget, kormányzóképességet, különféle nyelvadományt.” (1Kor 12,28-30). Vannak rendkívüli karizmák és hivatások, amelyek kiemelik az embert a világból, és teljesen Istennek szentelik, mint a papi és még inkább a szerzetesi hivatás. A szerzetes elhagyja a világot, hogy életével figyelmeztessen a földiek mulandóságára és az örökkévalóságra, ahová mindnyájunknak el kell jutni. Vannak egyszerűbb karizmák: segítőkészség, adakozás, figyelmeztetés, békítés, vezetőképesség stb. Ezeket mindenki azért kapja, hogy használjon vele: „legyetek egymásnak szolgálatára, hogy az Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei legyetek.” (1Pt 4,10). Az Úr Jézus a talentumokról szóló példabeszédében figyelmeztet a számadásra. (Mt 25,26-27)
2. A papság és a világi hívek. Az Egyházban meg szoktuk különböztetni a papságot és a világi híveket. A valóságban a hívek is kötelesek bekapcsolódni az Egyház munkájába és feladataiba a maguk módján.
a) A keresztség által a hívek is részesednek Krisztus hármas küldetésében, ami prófétai, papi és királyi (LG 34-36). - Prófétai küldetés: hirdetni a Krisztus által hozott üdvösséget.
- Papi küldetés: Istennek szentelni a mindennapi életünket.
- Királyi küldetés: visszavezetni Istenhez a bűn által elszakított világot.
b) A bérmálás Krisztus tanúivá avat minket, hogy egész életünkkel és magatartásunkkal tanúságot tegyünk az evangélium igazságáról és átalakító erejéről. Erre vonatkozik a hármas ígéret: hitben hűségesek maradunk, 
házasságot az Egyház törvényei szerint kötjük, 
és a közéletben az emberek között is az Egyház tanításának szellemében dolgozunk.
c) A kereszténység legfőbb parancsa az Isten és a felebaráti szeretet. A felebaráti szeretet nemcsak anyagi, hanem lelki vonatkozásban is kötelez.
d) Az Egyház vezetői is kérik a hívek segítségét a maguk feladataiban. A munkahelyen és szórványokon, ahol a híveknek kell a keresztény elveket képviselniük.
3. Hol kell a keresztény embernek tanúságot tenni hitéről.
a) Leghamarabb a családjában.
b) Azután munkahelyén, munkájának lelkiismeretes és szakszerű elvégzésével.
c) Végül magában az egyházi közösségben, amelybe tartozik. Részt kell vennie az Egyház szentségi- és liturgikus életében, gondjaiban és munkájában. A New Yorkban munkát kereső Portó Rico-iak.
4. Mivel kell a keresztény embernek tanúságot tennie?
a) Hiteles és öntudatos keresztény élettel. Miért más ez az ember? A keresztény tudja, hogy miért él ezen a földön. Eltérően a szekták tagjaitól a végső cél nem az, hogy valakit megnyerjünk, hanem hogy embertársunk Isten felajánlott kegyelmét saját elhatározásából elfogadja és üdvözüljön.
b) A hitvallással. Az igazi keresztény nem szégyelli mások előtt megvallani a hitét. Számot is tud adni másoknak hitéről. Szeretettel és határozottsággal meg tudja indokolni és védeni a keresztény álláspontot.
c) A szeretet gyakorlásával. Nehéz természetű emberek elviselésével, tud másoknak megbocsátani.
d) Szenvedésben való helytállásával. Nem veszíti el hitét és bizalmát, nem fordul el Istentől. Tudja, hogy „Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.” (Róm 8,28) Felajánlja az Egyháznak javára. (vö. Kol 1,24)
e) Imádságával. Embertársaiért imádkozik, gondjait Isten elé viszi. „hússzívet adok nektek.” (Ez 36,26-27)
5. Egyházközségünk lelki és anyagi helyzetéről, szükségeiről és problémáiról. A bérmálandók segíthetnek már most vagy később, amikor mint családalapítók belépnek az egyházközség életébe.