2013. 03. 31.

Ételszentelés Csíkszeredában - videó +Iochom Zsolt - VIDEÓ: Eledelszentelés Csíkszereda Főterén - http://www.szekelyhon.ro/videos/view/2219/ezrek-a-karpat-medence-legnagyobb-etelszentelesen.html
Csíkszereda Főterén húsvétvasárnapján reggel 8 órakor megtartottuk az ételszentelést. Akik már 2002 óta részt vesznek évente az eledelek megáldásán, azok ma ismét megtapasztalhatták a fegyelmet és a felfejlődést. Az ételszenteléskor valóban kitűnt, hogy a székely katona nemzet. Tud fegyelmezett lenni, és közösségére dicsőséget hozni.
A húsvéti ételszentelés Csíkszeredában megőrizte évszázados, eleven ünnepélyességét, vallási, családi, ökumenikus és társadalmi jellegét.
A szertartást a Szakszervezetek Művelődési Háza előtt elkészített asztaltól végeztük. A kihangosításról a Rolle együttes gondoskodott.
A hívek 7,40-kor kezdtek jönni és a sorokat hamarosan kialakították a Művelődési Ház és a Nagy István Líceum felőli részen. A sorok kialakítását a tér közepéről kezdték és fokozatosan növelték a Kossuth utca, valamint a Sapientia EMTE épülete felé. Vigyáztak arra, hogy a folytonosság meglegyen. 20 perc alatt, azaz 8 órára az 5000 ember sorokban felfejlődött. 
Az ünnephez és a katona nemzet múltjához méltóan egy-egy szembefordult sor között vonult el a papság és hintette meg a kosarakat. 
Népünk ajkán a húsvéti szent eledelek (kalács, kicsontolt sonka, bárány, hámozott tojás, kenyér, só, torma, bor) összefoglaló régi neve  a kókonya. Miután a nagyböjtben felkészültünk a húsvétra, bűnbánatot tartottunk, gyóntunk és áldoztunk, ezért első húsvétvasárnapi eledelünket is megáldatjuk. Az eledeleket füles kosárba téve hozták, amit hímzett terítővel takartak le.
A terítő elkészítése mindig az új asszony első feladatai közé tartozott. Az ételszentelés után mindenki sietett haza, így is jelezték, hogy a munkában is elsők akarnak lenni, nemcsak az étkezésben.
Húsvét reggelén a család lelkileg megtisztultan ült a húsvéti eledelek mellé, ahogy az emmauszi tanítványok. A közös étkezésnek a célja az is, hogy Jézus is jelen legyen a mi közösségünkben.  
A közös reggeli után következett a szentmise, hogy Krisztus asztaláról is táplálkozzunk. 
Kegyelemteljes húsvéti ünnepet kívánunk!

VIDEÓ: Eledelszentelés Csíkszereda Főterén - http://www.szekelyhon.ro/videos/view/2219/ezrek-a-karpat-medence-legnagyobb-etelszentelesen.html

Ferenc pápa Húsvétja1.   Ez az első húsvéti szentmiséje Róma új püspökének, akit március 13-án választottak meg Péter utódául. A Szent Péter teret holland virágkertészek színpompás ajándékai díszítették. Több mint háromszázezren gyűltek össze a Húsvétvasárnap délelőtt megtartott pápai szentmisére a Szent Péter téren és az oda vezető Via della Conciliazione úton. Az utóbbi időben igazán szeszélyes tavaszi időjárás ismét kedvezett Ferenc pápának, mert az elmúlt napokat jellemző gyakori eső ellenére vasárnap délelőtt újra felragyogott a nap a szertartás idejére.
Miközben a pápa a Szent Péter bazilika előtt elhelyezett oltárhoz közeledett, a „Tu es Petrus” himnusz hangjai csendültek fel. A keresztvetés után Ferenc pápa szentelt vízzel áldotta meg a hívők seregét. A „Resurrexit” hangjaira, a Feltámadott Krisztus ikonját fedő szárnyak kinyitásának rítusával kezdődött meg a húsvéti szentmise. A Szentatya a szertartás során nem mondott homíliát, mert a szentmisét követő „Urbi et Orbi” áldáskor tette közzé húsvéti üzenetét.
A szentmisét követően Ferenc pápa egyenként üdvözölte a jelen levő bíborosokat odalépve hozzájuk. Majd nyitott dzsipjén körbe járta a rengeteg színes zászlót lengető, éljenző hívővel megtelt Szent Péter teret.
 
      2.   Kedves Fivéreim és Nővéreim Rómából és az egész világról, boldog Húsvétot!
Milyen nagy öröm, hogy átadhatom nektek ezt az üzenetet: Krisztus feltámadt!
Szeretném, hogy eljusson minden házba, minden családba, különösen oda, ahol több a szenvedés, a kórházakba, a börtönökbe…
Mindenekelőtt azt szeretném, hogy ez az üzenet eljusson minden szívbe, mivel Isten ott akarja elvetni ennek az Örömhírnek a magvát: Jézus feltámadt, van remény a számodra, többé már nem állsz a bűn, a rossz uralma alatt! Győzött a szeretet, győzött az irgalom!
Mindig győz Isten irgalmassága!
Mi is, miként az asszonyok Jézus tanítványai közül, akik elmentek a sírhoz, és üresen találták azt, megkérdezhetjük önmagunktól,
mi az értelme ennek az eseménynek (vö. Lk 24,4). Mit jelent az, hogy Jézus feltámadt? Azt jelenti, hogy Isten szeretete erősebb a rossznál, sőt magánál a halálnál is; azt jelenti, hogy Isten szeretete átalakíthatja életünket, virágba boríthatja azokat a sivatagos tájakat, amelyek a szívünkben vannak. És ezt teheti Isten szeretete.
Ugyanaz a szeretet, amelynek okán Isten Fia emberré lett és elment a legvégsőkig az alázatban és az önátadásban, egészen az alvilágig, az Istentől való elszakítottság mélységéig, ugyanaz az irgalmas szeretet árasztotta el fénnyel Krisztus holttestét, és átalakította azt, átvezette azt az örök életbe.
Jézus nem tért vissza a korábbi életéhez, a földi élethez, hanem belépett Isten dicsőséges életébe, és a mi emberi valónkkal lépett be oda, megnyitotta előttünk a reménnyel telt jövőt.
Íme, ez a Húsvét: a kivonulás, az ember átmenete a bűn, a rossz rabszolgaságából a szeretet, a jó szabadságára. Mivelhogy Isten az élet, és csakis élet, s az ő dicsősége mi vagyunk, az élő ember (vö. Iréneusz, Adversus haereses 4, 20, 5–7).
Kedves fivéreim és nővéreim, Krisztus egyszer s mindenkorra és mindenkiért meghalt és feltámadt, ám a feltámadás erejének, ennek a rossz rabszolgaságából a jó szabadságára való átmenetnek minden korban, létezésünk konkrét helyein, mindennapi életünkben aktualizálódnia kell. Napjainkban is mennyi pusztaságon kell átkelnie az emberi lénynek! Legfőként azon a sivatagon, amely saját magában van, amikor nincs meg benne az Isten és a felebarát iránti szeretet, amikor hiányzik belőle annak tudatossága, hogy mindannak az őrzőjévé kell lennie, amit a Teremtő nekünk adott és nekünk ad. Azonban Isten irgalma virágba boríthatja a legszárazabb talajt is, újra életet adhat a kiszáradt csontoknak (vö. Ez 37,1–14).
Íme tehát a meghívás, amellyel mindannyiótokhoz fordulok: fogadjuk be Krisztus feltámadásának a kegyelmét! Engedjük, hogy Isten irgalmassága megújítson minket, engedjük, hogy Jézus szeressen minket, engedjük, hogy szeretetének ereje átalakítsa a mi életünket is; és váljunk eszközeivé ennek az irgalomnak, legyünk olyan csatornákká, amelyeken keresztül Isten megöntözheti a földet, megőrizheti a teremtett világot és kivirágoztathatja az igazságosságot és a békét.
Kérjük hát a feltámadt Jézustól, hogy alakítsa át a halált életté, változtassa a gyűlöletet szeretetté, a bosszúállást megbocsátássá, a háborút békévé. Igen, Krisztus a mi békénk, és általa könyörögjünk békéért az egész világ számára.
Békéért a Közel-Keletnek, különösen is az izraeliek és palesztinok között, akik azon fáradoznak, hogy megtalálják az egyetértés útját, hogy bátran és készségesen kezdjék meg újra a tárgyalásokat, hogy véget vessenek egy olyan konfliktusnak, amely már túl régóta tart. [Könyörögjünk] békéért Irakban, hogy végérvényesen szűnjön meg minden erőszak, és mindenekfölött [békéért] a szeretett Szíria, a konfliktus által megsebzett nép és a nagyszámú menekült számára, akik segítséget és vigasztalást várnak. Mennyi vért ontottak ki! Mennyi szenvedést kell még elviselni, mielőtt sikerül politikai megoldást találni a válságra?
[Könyörögjünk] békéért
Afrika számára, amely napjainkig véres konfliktusok színtere. Maliban találják meg újra az egységet és a stabilitást; és Nigériában, ahol sajnos nem szűnnek a merényletek, amelyek súlyosan veszélyeztetik oly sok ártatlan ember életét, és ahol nem kevés személyt, köztük gyermekeket is, túszként tartanak fogva terrorista csoportok. [Könyörögjünk] békéért a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti része és a Közép-Afrikai Köztársaság számára, ahol sokakat arra kényszerítenek, hogy hagyják el otthonaikat és még mindig félelemben élnek.
Legyen béke Ázsiában, mindenekelőtt a Koreai-félszigeten. Könyörögjünk, hogy küzdjék le az ellentéteket és érlelődjön meg a kiengesztelődés megújult szelleme.
[Könyörögjünk] békéért az egész világ számára, amelyet még mindig olyannyira megoszt a kapzsiság, amely könnyű hasznot keres, amelyet megsebez az emberi és családi életet veszélyeztető önzés, az önzés, amely tovább folytatja az emberkereskedelmet, a XXI. század legkiterjedtebb rabszolgaságát. Pontosan az emberkereskedelem a XXI. század legelterjedtebb rabszolgasága!
[Könyörögjünk] békéért az egész világnak, amelyet szétszaggat a drogkereskedelemhez és a természeti erőforrások igazságtalan kiszipolyozásához kapcsolódó erőszak! [Könyörögjünk] békéért a mi Földünk számára! A feltámadt Jézus hozzon vigaszt azoknak, akik természeti csapások áldozatai. Ő tegyen minket a teremtett világ felelősségteljes őrzőivé.
Kedves fivéreim és nővéreim, mindannyiótokhoz, akik itt Rómában vagy a világ bármely részén hallgattok engem, a zsoltár felhívásával fordulok: „Adjatok hálát az Úrnak, mert jó: / irgalma örökké tart. / Mondja Izrael háza: / irgalma örökké tart” (Zsolt 118,1–2).
(Török Csaba atya fordítása)
 
      3. Ferenc pápa szavai az „Urbi et Orbi” áldást követően 
Kedves Fivéreim és Nővéreim! Nektek, akik a világ minden részéről erre a térre, a kereszténység szívébe érkeztetek, és mindnyájatoknak, akik a tömegkommunikációs eszközök révén kapcsolódtok hozzánk, megismétlem jókívánságomat: boldog Húsvétot kívánok.
Vigyétek el családjaitokba és hazátokba az öröm, a remény és a béke üzenetét, amely minden évben ezen a napon erőteljesen megújul. A feltámadt Úr, a bűn és a halál legyőzője legyen támasz mindenki számára, különösen a leggyengébbek és a szükséget szenvedők számára.
Köszönöm jelenléteteket és a hitről tett tanúságotokat. Külön köszönet a csodálatos virágok ajándékáért, amelyek Hollandiából érkeztek.
Mindenkinek szeretettel megismétlem: a Feltámadt Krisztus vezessen mindnyájatokat és az egész emberiséget az igazságosság, a szeretet és a béke ösvényein.

  

Húsvéti ételszentelés Csíkszeredában

Húsvétvasárnap, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepén az ételszentelésre a hagyományokhoz híven a csíkszeredai Szabadság téren gyűlt össze a hívő sokaság.
Etelszenteles Csikszeredaban (11)_b 
Több ezren gyűltek össze a Szabadság téren - Iochom Zsolt
A húsvéti ételszentelés megőrizte évszázados, eleven ünnepélyességét, ökumenikus jellegét, így a Kárpát-medence legnagyobb ételszentelését tartják évről-évre Csíkszeredában. Kereszténységünk legnagyobb ünnepén Tamás József püspök a föltámadt Jézus Krisztus szavaival köszöntötte az ételszentelésre összesereglett gyülekezetet: „Békesség veletek!”.
Etelszenteles Csikszeredaban (7)_b„Ezt a felújított teret az ősszel már megáldottam, de a mai szép alkalommal, hogy így belaktuk ezt a teret a jelenlétünkkel, újra megáldottá tesszük. A hagyományainkhoz híven húsvét reggelén megszenteljük az eledeleket. A föltámadt Jézus Krisztus az étkezést is feltámadásának jeléül tette” – hangsúlyozta Tamás József püspök.

Tamás József püspök szenteltvízzel hintette meg a kosarakat
Fotó: Kovács János
˜˜„Amikor húsvét vasárnapján megjelent apostolainak és azok megijednek, úgy gondolták, hogy szellemet látnak, az Úr Jézus ételt kért és szemük láttára evett belőle, hogy bizonyítsa feltámadásának tényét” – ezekkel a gondolatokkal áldotta meg az eledeleket Mons. Tamás József püspök a Szabadság téren.
Ködös, párás a levegő
21 sor
A katonás sorok között elsőként Tamás József püspök indult, utána dr. Kállay Emil piarista atya, majd P. Bátor Botond pálos, magyar tartományfőnök, utánuk Szecsete Zoltán, Mihály Imre káplánok, Péter Sándor nyug. lelkész szenteltvízzel hintették meg a kókonyás kosarakat. A szertartást Msgr. Darvas-Kozma József esp.-plébános irányította, és végül köszönetet mondott a közreműködésben segítőknek, megdicsérte a katona nemzet fegyelmezett és áhítatos részvételét.
Az ételszentelés a pápai himnusz, a nemzeti imádság és a székely himnusz eléneklésével zárult. 

Ferenc pápa - az V. evangéliumról

Ferenc pápa videoüzenete a torinói halotti lepel televíziós közszemléje alkalmából.
 „Kedves Testvérek!
Veletek együtt én is a Szent Leplet szemlélem és köszönetet mondok az Úrnak, aki napjaink eszközeivel felkínálja nekünk ezt a lehetőséget.
Szemlélődésünk, a jelenlegi forma ellenére, nem egyszerűen csak megfigyelés, hanem egyben tisztelet és az ima tekintete. Még annál is több: hagyjuk, hogy a Lepel arca ránk tekintsen. Ez az Arc, csukott szemekkel, egy halott ember arca, mégis titokzatosan ránk tekint, és szól hozzánk a csöndben. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges az, hogy a hívő nép, mint ti, meg akar állni egy megkorbácsolt és keresztre feszített Ember Ikonja előtt?
Azért van ez, mert a torinói halotti leplen látható Ember arra hív bennünket, hogy a Názáreti Jézust szemléljük. Ez a kép, amely nyomot hagyott a lenvásznon, a szívünkhöz szól, és arra késztet, hogy felmenjünk a Kálvária hegyére, hogy szemléljük a kereszt fáját, hogy elmerüljünk a szeretet ékesszóló csöndjében.
Hagyjuk tehát, hogy eljusson hozzánk ez a tekintet, amely nem szemünket, hanem szívünket keresi. Hallgassuk azt, amit mondani akar a csöndben, amely túlmutat magán a halálon. A Szent Halotti Lepel révén eljut hozzánk Isten egyetlen és utolsó Szava: a Szeretet emberré lett, megtestesült történelmünkben; Isten irgalmas Szeretete, amely magára vette a világ összes rosszát, hogy megszabadítson a gonosz uralmától. Ez az eltorzított Arc hasonlít annyi férfi és nő arcához, akiken sebet ejtett a méltóságukat nem tisztelő élet, a háborúk és az erőszak, amelyek a leggyengébbeket sújtják.
A Lepel Arca azonban mégis nagy békét áraszt; ez a megkínzott Test a legmagasabb fenséget fejezi ki. Olyan, mintha egy visszafogott, de nagyhatású energiát sugározna magából, és mintha azt mondaná: bízzál, ne veszítsd el a reményt; Isten szeretetének ereje, a Feltámadt Krisztus ereje mindent legyőz.
Ezért, miközben szemlélem a Lepel Férfiának Arcát, ebben a pillanatban magamévá teszem Assisi Szent Ferenc imáját, amelyet a kereszt előtt mondott el:
„Fölséges és dicsőséges Isten,
ragyogd be szívem sötétségét,
adj nekem igaz hitet,
biztos reményt
és tökéletes szeretetet;
érzéket és értelmet, Uram,
hogy felismerjem és megtegyem
a te szent és igaz parancsodat
Ámen”.


Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

2013. 03. 30.

A feltámadás teljesen újszerűA feltámadás teljesen újszerű, olyannyira új és nagy ajándék, hogy sokan ma is hihetetlennek tartják. Mások úgy tesznek, mint Dél-Afrika egyik királya, Makaba. Amikor Maffat misszionárius az Üdvözítő feltámadásáról szólt, s kifejtette, hogy lesz feltámadás, Krisztus minket is meghívott a feltámadásra, a király haragra lobbant:
- Micsoda? A halottak fel fognak támadni? - Igen!
- Apám is, anyám is? - Igen.
- Azok is, akiket a vadállatok téptek szét? - Azok is!
- És azok is, akiket én megöltem? - Igen, azok is. Mindenki!
Erre rettenetes dühvel ordítozta: Nem szabad nekik feltámadniuk! Lehetetlen, hogy feltámadjanak!
Az ember hitetlensége mögött általában bűnei húzódnak meg. Nem akarja, hogy legyen Isten, aki őt számonkéri! Nem akarja, hogy legyen feltámadás, nehogy élete minden részére fény derüljön. 
Márpedig fény derül mindenre. 
A megdicsőült Krisztus lesz jutalma mindazoknak, akik Neki éltek és Vele küzdöttek.