2015. 10. 31.

Akik kiszabadultak a fizikai és pszichikai törvényszerűségek alólÖrüljetek és ujjongjatok! Egy ünnepen vagy rendezvényen ritkán szokás név szerint köszönteni a megjelenteket, inkább istengyermeki méltóságunk alapján vagy nemek szerint szólítjuk meg. Egy alkalommal, Jézus a 72 tanítványt azzal küldte el, hogy hirdessék az evangéliumot, s ne álljanak meg köszöntgetésre, arra ne vesztegessék az időt, mert feladatuk van. Egyházunk az év folyamán tagjainak különböző rétegeiből származó kanonizált szentjeire irányítja figyelmünket, hogy megismerjük közreműködésüket Isten kegyelmével. Mindenszentek ünnepén pedig a megdicsőült lelkeket, kanonizált és anonim szenteket állítja elénk. Ők is elérték végső céljukat. Életük tanúsítja, hogy Isten szeretete bennük kiteljesedett. Előttünk jártak, üdvözültek, Isten színelátására jutottak. Nekünk is lehetséges, sőt erre vagyunk hívatva. 
Ünnepi szentmisénk kezdő éneke is biztató: „Örvendezzünk mindnyájan az Úrban, ünnepi napot ülvén mindenszentek tiszteletére”. A mindenszentek az élő tanúk Krisztus mellett. Ők az élő evangélium. Szentségük és dicsőségük mint világító fáklyák, akikben Isten szeretete lángolt és bevilágították azt a kort, amelyben éltek. 

Boldog VI. Pál pápa írta: „A mai embert inkább érdeklik a tanuk, mint a tanítók, és ha mégis hallgat a tanítókra, azért teszi, mert ők egyben tanuk is.” (EN 1975). Szent János apostol a Jelenések könyvében írja: a győztesek seregében mindenki ott van, aki megőrizte a megszentelő kegyelmet (Jel 7,2–4. 9–14). A száznegyvennégyezer (12x12x1000) és a megszámlálhatatlan sokaság Isten újszövetségi népét jelenti, akik Krisztus keresztségében tisztultak meg és megkapták a megszentelő kegyelem fehér ruháját. Ők a földi küzdelemben mindegy szálig hűségesek maradtak keresztényi hivatásukhoz. Ezt az istengyermeki életet erősítette az áldozatvállalás és az Eucharisztia. A keresztségi kegyelem teljes beérése tehát az életszentség. A szentek életében sohasem a csodák voltak a fontosak, hanem az isteni és felebaráti szeretet hősies gyakorlása és a szív alázata. A szív alázata, egész benső valónkat átjáró mélységesen-mély alázatot jelent. És ezt nem lehet sem csodás történetbe vagy a kortárs-csodálat által teremtett irodalmi műbe beletömni. 
A mai kor emberét a valóság érdekli, s ez dicséretes. Azt viszont  nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a szentek életében bizonyos mértékig természetesek a csodák. Mégpedig az űrkutatás analógiája alapján. Abban a pillanatban, amikor a világűrbe kilőtt rakétáink kiszabadulnak a Föld gravitációs teréből, már nem a földünkön érvényes tér- és időbeli törvényekhez illeszkednek, hanem merőben másokhoz. Valószínűleg a tér mozog és örvénylik tovább velük. Ugyanígy a szentek élete is egyszer csak kiszabadul az általunk ismert fizikai és pszichikai törvényszerűségek alól, a „természetesnek” tudott számára ismeretlen „terekben” mozog: rendkívüli események történnek velük, az élet igazi gazdagsága tárul fel előttük (Jn 3,1–3). Meglátják Istent és elindultak az örök boldogságba vezető úton (Mt 5, 1- 12a). Ez a lelkület öltöztette őket Isten végtelen ragyogásába.
 
„Ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.”   (Mt 5,12)
Darvas-Kozma József

Makovecz tervezte Millenniumi templom orgonájaOrgona az egyik legrégibb és legnagyobb összetett fúvós (aerofon) hangszer. Guillaume de Machaut (†1377) a hangszerek királyának nevezte, mert hangerejével, hangterjedelmével, hangszínkeverési lehetőségeivel szinte egy nagy zenekart is felülmúl, és monumentális felépítettsége, bonyolult szerkezete is indokolja ezen elnevezést. Az első orgonát az alexandriai görög Ktészibiosz (Kr. e. 250 táján) találta föl. Ez az orgonatípus volt a víziorgona, melyben a légsűrítés víznyomással történt. A víziorgona Rómában mint luxushangszer az udvari zenészek, sőt császárok kedvelt hangszere lett, és eljutott Pannónia földjére is. Kr. u. 228-ban az aquincumi (óbudai) tűzoltótestület kapott ajándékba egy víziorgonát. Nagy Lajos régész 1931-ben találta meg és tárta fel ezt a hangszert az egykori római tűzoltószékház romjai között. Az Aquincumi Múzeum őrzi ezt a híres hangszer-leletet, amelyet a világ legrégibb, épen maradt ókori orgonájának tartanak. Bizánc ókori muzsikájában az orgonát a cirkuszban és a színházban használták. 
Ha fejedelmeknek kedveskedni akartak, orgonát ajándékoztak. Így kapott orgonát ajándékba V. Konstantinosz császártól 757-ben Kis Pippin frank uralkodó (751-775), majd 812-ben Nagy Károly császár. Ettől az időponttól számíthatjuk az orgona európai elterjedését.

A templom berendezési tárgyai között különleges helyet foglal el az orgona. Megjelenésében és hangjában egyesül a művészet csaknem minden területe: a zeneművészet, építészet, festészet, szobrászat és az énekhez kapcsolódva a költészet is. A régi orgonaépítő mesterek hangszereik formáját a templombelső, az oltár és a szószék stílusjegyeinek felhasználásával alakították ki.
Az orgona feladata általában a liturgia szolgálata és önálló orgonazene előadása hangverseny keretében. Az orgona hangzását a múltban általában a templomi szolgálat igényei, követelményrendszere és az építő tapasztalatai, tanultsága, stílusa határozta meg. A magyarországi orgonák történetének kezdetét a 12. század közepére teszik. 

1350 után a templomhajó nyugati végébe, a bejárat fölé orgonakarzatot is építettek az orgona számára. Ettől kezdve ezekben a templomokban a jobbára rózsaablakos kóruson foglaltak helyet azok az énekesek, akik addig a templom földszintjén, rendszerint a szentélyben énekeltek. Magyarország legrégebbi orgonája a soproni Szt György-templomban van, melyet 1633-ban valószínű Johann Woeckerl bécsi mester készített.

A Millenniumi templom mechanikus, csúszka ládás, 20 regiszteres, 2 manuál, pedálos orgona látványtervét Bogos Ernő műépítész készítette, megépítését Sándor Péter orgonaépítő vállalta. A munkálat teljes kivitelezése 90 ezer euróba kerül. November közepétől megkezdik az orgona beépítést. Felszentelése f. év december 20-án, advent 4. vasárnapján lesz. Az orgonaépítés teljes összegéből még 10 ezer euró hiányzik, ezért tisztelettel kérek minden jóakaratú embert, hogy támogasson.
Bankszámlaszám: RO29RNCB0159015413200001 

Háromnapos gyász a bukaresti tűzvész áldozatainak emlékére

Forrás: ujszo.com
Háromnapos nemzeti gyászt hirdetett szombattól a román kormány az előző esti bukaresti tűzvész áldozatainak emlékére.

Pénteken egy rockkoncert közben tűz ütött ki egy bukaresti klubban. A teremnek egyetlen használható kijárata volt: a koncert több száz résztvevője egymást taposva próbált kimenekülni, 26 ember a helyszínen, egy sérült kórházba szállítása után életét vesztette.

Victor Ponta miniszterelnök a szombati rendkívüli kormányülésen nemzeti tragédiának nevezte a történteket. Emlékeztetett arra, hogy kormánya már második alkalommal szembesül olyan tömegbalesettel, amely nemzeti gyász kihirdetését indokolja a 18 áldozatot követelő két éve Montenegróban történt román buszbaleset után. A szombaton elfogadott kormányhatározat értelmében október 31-e, valamint november elseje és másodika hivatalos gyásznap Románia egész területén.

Szombat délben Klaus Iohannis államfő meglátogatta a Floreasca kórházat, ahol a legtöbb sérültet kezelik, majd a tragédia helyszínét is felkereste. Az elnök megdöbbentőnek és ugyanakkor felháborítónak nevezte, hogy Bukarest szívében ilyen méretű tragédia történhetett. Iohannis szerint felfoghatatlan, hogy egy teljesen alkalmatlan helyen ennyi embert összezsúfoljanak és ilyen nagy számban haljanak meg fiatalok, alapvetően azért, mert nem tartottak be néhány egyszerű előírást.

Korábban Raed Arafat belügyi államtitkár-helyettes közölte: a klubnak nem volt tűzrendészeti engedélye, a teremben nem voltak vészkijáratok. A román előírások szerint egy ekkora (több mint 400 négyzetméteres) teremnek hat kivilágított vészkijárattal kellett volna rendelkeznie, ezzel szemben egyetlen ajtaja volt. A mennyezetre sem építették be az előírt füstérzékelős automata oltóberendezéseket, sőt, a hangszigetelés – feltehetően takarékossági okokból – gyúlékony anyagból készült.

A korábban gyárcsarnoknak épült koncertteremből nemcsak a menekülők nem tudtak idejében kijutni: a tűzoltók sem tudták megközelíteni a helyszínt az útjukat elálló parkoló autók miatt, amelyekkel a koncert résztvevői érkeztek a rendezvényre. Szemtanúk szerint a koncertező együttes szólistája az első lángok láttán – akkor még viccelődve – megjegyezte, hogy ez nem része az előadásnak, és egy tűzoltópalackot kért, de a szervezők nem tudták, honnan vegyenek elő oltókészüléket.

A tragédia körülményeit és a büntetőjogi felelősséget a legfőbb ügyészség vizsgálja. Tiberiu Nitu, a vádhatóság vezetője közölte: minősített emberölés gyanújával indítottak bűnvádi eljárást ismeretlen tettes ellen.

MTI

Halálos Halloween Bukarestben – 27 halott és több száz sebesült

Halloween... nélkülem!

Tizenöt éves a Louis Pasteur Egészségügyi Posztlíceum

Volt és jelenlegi diákjaival közösen ünnepelte a csíkszeredai Louis Pasteur Egészségügyi Posztlíceum munkaközössége fennállásuk tizenötödik évfordulóját péntek délután a csíkszeredai Róm. Kath. Főgimnázium dísztermében.
Louis Pasteur 15 eves (2)_b
A Louis Pasteur Egészségügyi Posztlíceum 2000-ben kezdte meg működését Csíkszeredában, hogy magyar nyelven biztosítson hároméves általános egészségügyi asszisztensi és higiéniai és közegészségügyi asszisztensi képzést. Az elmúlt 15 év alatt e két szakon 770 tanuló végzett és nagy százalékban az egészségügyben dolgoznak. A tanintézetnek jelenleg 152 hallgatója van.
Az évfordulós ünnepség a Darvas-Kozma József esperes-plébános által celebrált szentmisével vette kezdetét, majd Birta Mária és Ráduly Erzsébet, az intézmény két vezetője osztotta meg alkalmi gondolatait a jelenlévőknek.
Louis Pasteur 15 eves (1)_b
„Ma van az a nap, amikor megünnepeljük a pillanatokat, a lehetőséget, és nekivágunk saját kalandjainknak. Megünnepeljük az örömöt és időt találunk álmainknak és arra, hogy higgyünk a csodában” – fogalmazott Birta Mária igazgató, aki visszatekintett a kezdeti évekre is. „Bátorságra volt szükség 2000-ben elindítani egy magyar magániskolát, bátorság volt a Márton Áron Gimnázium részéről befogadni egy iskolát, bátorságra volt szükség felvállalni az oktatói munkát egy induló iskolában és bátorságra volt szükség diáknak lenni egy új iskolában. A bátorság mellett sok munkára és kitartásra volt szükség” – hangsúlyozta Birta Mária.
Louis Pasteur 15 eves (3)_bRáduly Erzsébet
Ráduly Erzsébet igazgató a jelenlevőkkel közösen számolt el egytől tizenötig, hogy mindenki még jobban ráhangolódjon az ünnepi pillanatra. „Nagy dologra vállalkoztunk 2000 őszén, amikor egy lelkes csapat elindult ezen az úton, ami az iskolaalapítást célozta meg. Úgy képzeltük el, hogy jövőt építünk nektek, azáltal, hogy magyar tannyelvű egészségügyi szakképzőt hozunk létre Csíkszeredában” – emelte ki Ráduly Erzsébet.
Louis Pasteur 15 eves (4)_b
A köszöntő beszédek után levetítették a Gyurka Csaba által összeállított kisfilmet az elmúlt tizenöt évről, majd ezt követően Máté Éva volt diák emlékezett vissza az itt eltöltött évekre. Gáspár Hanna a jelenlegi diákok nevében osztotta meg gondolatait. Az ünnepség záróakkordjaként az iskola tanulói zenés-verses műsorral kedveskedtek a Sunshine együttes közreműködésével. Az iskola bejáratánál az emlékfotó elkészítése után pezsgővel koccintottak az eltelt évek sikerére, majd találkoztak az osztályközösségek.

szekelyhon.ro
Iochom Zsolt

November 7-én kezdődik a domonkosok jubileumi éve

A Szent Domonkos által alapított rendet 1216. december 22-én kelt bullájával erősítette meg III. Honoriusz pápa. Megalakulásának 800. évfordulóját a Prédikátorok Rendje (Ordo Predicatorum) jubileumi évvel ünnepli, amely november 7-én veszi kezdetét.

A jubileumi év világszerte, a rend minden templomában november 7-én, a domonkosok minden szentjének liturgikus ünnepén kezdődik, és 2017. január 21-ig tart.

A megnyitót az egyes rendházak szentmisével ünneplik november 7-én szombaton, amely minden domonkos rendi szent emléknapja.

Debrecenben, a Szent László királyról nevezett domonkos templomban november 7-én 18 órakor Bosák Nándor megyéspüspök vezetésével mutatnak be szentmisét.

Hódmezővásárhelyen, a Szent István király-templomban november 7-én 17 órakor Mészáros József Domonkos OP mutatja be a szentmisét.

Sopronban, a Szent Tádé apostolról nevezett domonkos templomban november 7-én 17.30-kor kezdődő szentmisét Barna Ferenc Máté OP általános vikárius mutatja be.

III. Honóriusz pápa 1216. december 22-én hagyta jóvá a rend megalapítását, és az egész világra szóló felhatalmazást adott a prédikációra. Minden valószínűség szerint hazánkba is érkeztek testvérek az ezt követő időkben, de a rendházalapítások az 1221-es általános káptalan után kezdődtek, amelyen létrehozták a magyar rendtartományt.

A virágzó szerzetesi életet és a kolostorokat a török hódoltság és a reformáció csaknem teljesen megsemmisítette, így a 16. század vége felé a megmaradt kolostorokat szervezetileg más tartományokhoz csatolták. A 17. századi virágzás után a 19. században kezdődött a magyar domonkosok újjászületésének folyamata.
1938-ban alakult meg az önálló magyar rendtartomány. A debreceni kolostort 1942-ben alapították. 1950-ben az államhatalom ellehetetlenítette a Domonkos-rend működését. Jelenleg három ház (Szentendre, Sopron, Debrecen) alkotja az 1989 után újjászületett Magyar Domonkos Rendtartományt.
Sandro Botticelli: Szent Domonkos, 1490 körül
(Ermitázs, Szentpétervár)
A magyar domonkosok jubileumi időszaka 2015 novemberétől 2021-ig tart.

Forrás és fotó: Magyar Domonkos Rendtartomány, Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
Magyar Kurír

Talány, mi mozgatja Merkelt

Orbán Viktor Madridban, az Európai Néppárt tisztújító közgyűlésén mintegy negyedórás, nagy hatású és tabukat döntögető beszédet mondott. A közszolgálati tévében láthattuk-hallhattuk a beszédet elejétől a végéig, s így láthattuk azt is, hogy az elnöki pulpituson ülők közül gyakorlatilag mindenki tapsolt (Donald Tusk is), csak két személyiség nem: Angela Merkel és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke.
Mondhatnánk azt is: az Európai Uniót formálisan (Juncker) és informálisan (Merkel) irányító két politikus méltatlan módon, udvariatlanul viselkedett. Merkel a papírjai között matatott, Juncker üveges tekintettel bámult maga elé. Ez volna az európai modor, ráadásul az egy pártcsaládhoz tartozók között?
Persze, nyilvánvalóan, itt nem egyszerűen udvariatlanságról, hadd ne mondjam, pofátlanságról volt szó. Sokkal inkább arról, hogy sem Merkel, sem Juncker nem merte venni a bátorságot, hogy Orbán Viktort megtapsolja – tették mindezt azért, hogy még a látszatát is elkerüljék a világ közvéleménye előtt annak, hogy ők a nyugati nagyhatalmak és a pénzügyi globális vezető körök által kiátkozott magyar miniszterelnök, mint konzervatív eszmetársuk felé a legminimálisabb egyetértés jeleit mutatnák. S miután még a mai napig is akadnak elemzők, véleménymondók a magyar médiában, akik Merkel asszony migránsügyben felmutatott eddigi tevékenységét „józannak, reálisnak, korrektnek” tartják, érdemes még egyszer megvizsgálnunk azt, hogy vajon teljesen szuverén politikát folytat-e Merkel, vagy ha esetleg mégsem, akkor ki és mi mozgatja döntéseiben. (Megj. a szabadkőműves háttérhatalom!)
Ebből a szempontból néhány mozzanatot érdemes kiemelni.
A WikiLeaks tevékenységének köszönhetően néhány éve nyilvánosságra került, hogy az amerikai titkosszolgálati ügynökség, az NSA szinte mindenkit lehallgatott és lehallgat a világ fontos szereplői közül, s nemcsak az ellenségeket, hanem az úgynevezett szövetségeseket is. Így derült ki a botrányok botránya, hogy Angela Merkel mobiltelefonját is lehallgatták. Mindenki azt várta, hogy ennek következményei lesznek, Németország határozottan fellép az Egyesült Államokkal szemben, védve a saját, nemzeti érdekeit. Ám nagyon nem ez történt… Néhány hümmögés és ejnye-bejnye után tulajdonképpen semmilyen érdemi ellenlépés nem történt. Mire utal ez? Nyilvánvalóan arra, hogy az Egyesült Államok és a Merkel vezette kormány között olyan kapcsolatok vannak, amelyek – fogalmazzunk így – egyfelől elszakíthatatlanok, másfelől nem feltétlenül egyenrangúak, s nem a kancellár asszony előnyére.
Ráadásul, nem is olyan régen, 2015 májusában az is kiderült – nem kis botrányt okozva –, hogy a német hírszerzés az ominózus amerikai NSA-val karöltve rendszeresen lehallgatta a francia elnöki palotát, a francia külügyminisztériumot, az Európai Bizottságot, valamint jó néhány európai nagyvállalatot. No comment.
Ezek után tiszta és világos, hogy milyen kapcsolatok fűzik össze a kancellár asszonyt, a német kormányt és az Egyesült Államok vezetését. Az amerikaiak mindent tudnak Merkelről, s nem az ördögtől való feltételezés az, hogy a migránsügy kezelésében is – finoman szólva – együttműködnek. Azt már ki sem merem mondani, hogy irányítják. Az Egyesült Államok köztudottan multikulturális társadalom, s immáron eljutottak odáig, hogy a nem őshonos, ázsiai, latin, afrikai stb. lakosság születési arányszáma megelőzi a „fehér” lakosságét. Az Egyesült Államok – és a mögötte álló globális pénzügyi vezető körök – számára egy faji szempontból kevert multikulti, föderális Európa geopolitikai szempontból is a legideálisabb partner. Merkel júliusban még azt mondta egy palesztin kislánynak, hogy a politika kemény dolog, s „lehet, hogy neked és szüleidnek el kell hagynotok Németországot”. Két hónappal később már arról beszélt a német kormány, hogy a befogadásnak nincs felső határa…
Az Egyesült Államokkal való szoros együttműködés kiterjed az USA legfontosabb partnerére, Izraelre is. Merkel asszony 2008. március 18-án beszédet mondott az izraeli parlamentben, a knesszetben. Az első mondatokat héberül mondta el, majd így folytatta németül: „Németország Izraelért viselt felelőssége része országom államrezonjának. Más szóval Izrael biztonsága nekem, mint német szövetségi kancellárnak, sohasem válhat alku tárgyává. És ha mégis azzá válna, a bizonyítás órájában ezek nem maradnak üres szavak.”
Aligha kell magyarázni e szavakat: a „bizonyítás órája” nyilván egy olyan, Izraelt veszélyeztető háborús fenyegetés, amelynek során Németország nem habozna az Egyesült Államokkal együtt katonailag is kiállni Izrael mellett. Az amerikai–izraeli–német szövetség a Merkel-érában erős és feszes, mondhatnánk, megbonthatatlan. Vajon elképzelhető, hogy Merkel a migránsügyben a szövetségesei akarata ellenére cselekszik? Nem hiszem.
Végül emlékeztetnék arra, hogy Jean-Claude Juncker EB-elnökké választását több európai miniszterelnök is kifogásolta, köztük a svéd és a holland is. Juncker egyértelműen a transznacionális, köztük amerikai többségi tulajdonú nagyvállalatok kijáró embere, aki hazájában, Luxemburgban adóparadicsomot épített ki nekik – mint miniszterelnök… Merkel némi hezitálás (amit egy ideig talán Orbán is komolyan vett) után egyértelműen kiállt a globális pénztőke embere mellett, s egy délután erős érvekkel meggyőzte a svéd és a holland miniszterelnököt is Juncker nélkülözhetetlenségéről.
Ha Merkel el is hiszi azt, amit mond és hirdet migránsügyben – még az is elképzelhető, hogy igen –, tulajdonképpen mindegy. A lényegesebb az a tény, hogy döntéseiben – ismét finoman szólva – nem teljesen szuverén. És ez nagy baj és nagy veszély Európára nézve. Egy remény azonban mégis van: Merkel láthatóan nagyon szereti azt a pozíciót, amit elért, s nem szívesen mond le látszólagos vezető szerepéről. Viszont szembesül az európai, s immáron a német társadalom, az emberek, a közvélemény radikális hangulatváltozásával, Európa megvédésének, a migránsáradat azonnali leállításának egyre hangosabb követelésével. Ha hatalmon akar maradni, a demokráciának legalább a látszatát meg kell őriznie.
Éppen ezért az a reményem, hogy Merkel a rá jellemző kompromisszumkészségével rugalmasan el fog szakadni eddigi, mindenkit befogadó politikájától, de közben úgy fog tenni, mintha alapelveiből jottányit sem engedett volna. Orbánt továbbra sem fogja megtapsolni, ám csendben megvalósítja Orbán elképzeléseit. De bár történjen így, ha ez az ára annak, hogy Európa lélegzetvételhez jusson.

magyaridok.hu
Fricz Tamás politológus 

Halloween... nélkülem!


Óvd a szíved!
Klári és Dávid kíváncsian nyomják orrukat a kirakatnak. Az üveg mögül sütőtökök vigyorognak vissza rájuk.
Klárinak erről eszébe jut valami: - Épp a Halloweenről kell fogalmazást írnunk. Brrr, nézd azt a koponyát!
- Ne félj, nem igazi! – mondja Dávid nyugodt hangon, de Klárit kirázza a hideg.
- Különben Karcsiéknál is lesz Halloween parti. Jössz?
- Még nem tudom, de most mennem kell. Szia!
A pékség kirakatában is plakát lóg, mely nagybetűkkel hirdeti: „Ördögien finom Halloween sütik!”
A Halloween mindenkinek jó pénzkereseti forrást jelent. Varázsló kellékek, vámpír jelmezek, pókhálók, csontvázak – szórakoztatniuk kellene – ám inkább félelmet keltenek. Minden évben megnő ilyenkor a boltok forgalma.
-Na végre! Klári, nagyon későre jár. Hol voltál ilyen sokáig? - kérdezi anya. A vacsora már tálalva van.
- Hú, farkaséhes vagyok! ... De hová tűntek a töklámpások az ablakból?
- Kidobtuk őket - válaszolja apa.
- Kidobtátok?!
Klári nem egészen érti a dolgot. Édesanyja kezébe nyom egy képes újságot.
- Olvasd csak el ezt a cikket!
Klári leteszi a villáját. A cikk olvasása közben a pizza kis híján a torkán akad.
Halloween - boszorkányok és gonosz szellemek ünnepe.
A történet több mint 2000 éves. Október 31-e az Új év kezdetét jelentette a kelta druidáknak, akik papok, varázslók és jósok voltak. Nem hittek az egy igaz Istenben, hanem sok istent imádtak. Hitük szerint ezen az éjszakán Samhain, a holtak ura előjön, és összegyűjti a halott lelkeket.
- Apa, ezek szerint a Halloween az ördög fesztiválja! - szörnyülködik Klári.
Az ünnep Írországból indult, majd Amerikában és más országokban is elterjedt. A Halloween angol szó annak a kifejezésnek a rövidítéséből alakult, melynek jelentése: mindenszentek előestéje.” Ezen az estén a varázslók répát vagy tököt vájtak ki, és mécsest tettek a belsejükbe. Az így készített lámpásokat aztán kiaggatták a házukra, és így kiáltoztak: „Ajándék vagy átok!” Azokat, akik semmit nem áldoztak Samhainnak, megátkozták.”
Klári leteszi az újságot. Apa tovább magyaráz: - Azok, akik szellemnek öltöznek ezen a napon, bekopognak minden házhoz, és valami édességet kéregetnek, erre a pogány hagyományra emlékeznek. A Tízparancsolatban viszont ez áll: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj! Isten szeretet. Azért figyelmeztet minket, mert szeret bennünket. Parancsolatai jók, ezért érdemes megtartanunk és elfordulnunk mindentől, ami rossz. A Halloween a szellemek és az ördög éjszakája. Azok, akik részt vesznek benne, akár viccből, akár komolyan, ilyenkor a gonosz szellemeket tisztelik és nem Istent. Isten és az emberek ellenségének, a Sátánnak hódolnak, és ezzel kiszolgáltatják életüket a gonosznak.
- Én ezt eddig nem tudtam. Mától fogva lehet Halloween.... nélkülem! - mondja anya eltökélten.
- Az ördög nemcsak hazudik, hanem irigy is, azt akarja, hogy az emberek az ő sorsában osztozzanak, azaz ne az örök boldogságba jussanak, hanem a kárhozatra. Isten elmondja a Bibliában, hogy az ördög embergyilkos a kezdetek óta (Jn 8,44). A Halloween mindig is az ő napja volt, és ma is az. Halloween a boszorkányok, szellemek és a Sátán legfontosabb ünnepe. Lehet Halloween. .. nélkülem! - apa hangja határozottan cseng.
Klári sem gondolkozik sokáig: - Döntöttem: nem megyek el a Halloween partira!
A Dávidnak küldött tömör sms így hangzik: Lehet Halloween... nélkülem!
Halloween nélkülem, és remélhetőleg nélküled!

 Elfriede Grotz (Örömhírek 2010.okt.)


Halálos Halloween Bukarestben – 27 halott és több száz sebesültNem állapodtak meg Szíriáról a nagyhatalmak

A konfliktus felszámolásával kapcsolatban eltérőek a külföldi országok érdekei.
Megállapodás nélkül ért véget pénteken a szíriai megbékélést célzó bécsi nemzetközi tárgyalás, de a megbeszélések két hét múlva folytatódnak.
A tárgyalássorozaton 17 állam – az Egyesült Államok és Oroszország mellett több európai, illetve közel-keleti ország, köztük Irán –, valamint az ENSZ és az EU képviselője igyekszik megoldást találni a szíriai válságra, próbálja elérni a közel-keleti országban több mint négy éve dúló erőszak beszüntetését. Maguk a szíriai belviszály érintettjei nincsenek jelen a tárgyalóasztalnál. A diplomáciai alkudozások egyik legfőbb kérdése, hogy milyen szerepet kaphat a helyzet rendezésében Bassár el-Aszad szíriai elnök. Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia arra törekszik, hogy zárják ki Aszadot a megbékélési folyamatból, Oroszország és Irán azonban ellenzi ezt. Kerry szerint nagyon nehéz lesz megállapodásra jutni. Számeh Sukri egyiptomi külügyminiszterrel folytatott különmegbeszélése előtt azt mondta, ennek ellenére reménykedik abban, hogy előre lehet lépni.
George Szabra, a Szíriai Nemzeti Koalíció nevű, a Nyugat által támogatott ellenzéki ernyőszervezet egyik vezetője nem sokkal a bécsi tárgyalások megkezdése előtt Bejrútban őrültségnek nevezte azt az iráni javaslatot, hogy a jelenlegi körülmények között tartsanak választásokat Szíriában. Szabra „karneválnak” minősítette a kezdődő bécsi tárgyalásokat, és azt állította, hogy azokon nem Szíria valós problémáiról esik szó.
Bécsben számos ellenérdekelt ország üli körbe a tárgyalóasztalt, így Törökország is közöttük van, amely előre bejelentette, nem fogja engedni, hogy a nyugati szövetségbe tartozó kurd erők az Eufrátesz nyugati partjára is kiterjesszék hatalmukat, sőt fegyverrel is fellépnek ellenük, nehogy egybefüggő, gyakorlatilag független kurd felségterület jöjjön létre a török határ mentén. Az Afrin és Kobane közötti területet Ankara biztonságos övezetnek tartja, ahová se a szír kormánycsapatok, se az ellenük harcoló fegyveresek nem jönnek be, így meghúzhatják magukat a menekültek. A kurdok azonban nemcsak az amerikaiak szoros szövetségesei, de Moszkva szerint mindennap egyeztetnek velük is. Mihail Bogdanov orosz külügyminiszter-helyettes szerint Moszkvában, Párizsban és Isztambulban is folytak tárgyalások a kurdokkal, valamint a Szabad Szíriai Hadsereg (FSA) nevű, nyugati támogatottságú, kérdéses harcképességű fegyveres szervezettel is folyamatos az információcsere. Egyes vélemények szerint az FSA jelenleg kizárólag kurd egységekből áll, így a szervezet nyugati fegyverekkel és támogatással, valamint orosz segítséggel arra törekszik, hogy Észak-Szíriában független kurd területet hozzon létre, amely Törökország számára egyértelműen elfogadhatatlan.
magyaridok.hu
Sitkei Levente

MÉGIS KÜLD AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK SZÁRAZFÖLDI ERŐKET

Kisebb amerikai speciális egységek Szíria északkeleti részébe vezényléséről döntött a Fehér Ház, változtatva az Iszlám Állam elleni stratégiáján, adta hírül tegnap az amerikai sajtó. Ennek elsősorban az a jelentősége: az Iszlám Állam ellen harcoló helyieket támogató speciális erők az első „fenntartott” amerikai szárazföldi jelenlétet jelentik Szíriában. – Egyáltalán nem áll szándékunkban, hogy olyan hosszú távú, nagy léptékű szárazföldi harci műveleteket hajtsunk végre, mint amilyeneket Irakban és Afganisztánban – mondta az Obama-kormány egy illetékese a The Wall Street Journalnek. Mac Thornberry, az amerikai képviselőház fegyveres erők bizottságának republikánus elnöke szerint mindezzel világossá vált, a Fehér Ház érzi „bukott politikájának” nyomását. A távirati iroda emlékeztet, Ashton Carter amerikai védelmi miniszter még kedden közölte: az Egyesült Államok fontolóra vette, hogy több „közvetlen szárazföldi akcióval” és a légicsapások számának emelésével növelje az Iszlám Államra gyakorolt nyomást. (MTI)