2016. 12. 31.

Hirdetés: 2017. január 1.1. Beköszöntött az Újév, Szűz Mária Istenanyasága ünnepe. Szentmisét végzünk 8 órakor, 11 és ¼1 órakor, délután 5 és este 7 órakor. A ¼1-es mise után szentségimádást végzünk ¾5-ig. Szécsenyben 10 órakor van a szentmise.
2. A házszentelést január 2-től 6-ig tartjuk a hagyományos beosztás szerint. A beosztás megtalálható az Egyházközségi Apostolban és a Hirdetőtáblán. A házszentelési szertartása előtt kapcsoljuk ki a tv-t, rádiót és imádkozzunk közösen. A csengettyüsöket és vidimuszokat az esti mise után jelöljük ki.
3. Szécsenyben a házszentelést kedden 9 órától kezdjük.
4. Január 6. Vízkereszt napja, kötelező ünnep. Szentmisét végzünk reggel ½ -kor, 7 órakor, délelőtt 11 órakor és este 6 órakor.
5. Pótházszentelést január 7-én, szombaton 9 órától tartunk. Aki igényli, jelezze a plébánián, a sekrestyésnél vagy a 0266-311.726 telefonszámon.
6. 2017-es falinaptár és kalendárium kapható a kegytárgyárusnál.
7. Mindnyájuknak békés, boldog új esztendőt kívánunk.

**

2016. évi hálaadás és beszámoló a csíkszeredai Főplébánián

Házszentelés beosztása a Szent Kereszt PlébániánA 2017. ÉVI HÁZSZENTELÉS BEOSZTÁSA
Január
               Utcák szerint
2.
Hétfő
1.     Kossuth L. u. páros számú oldal.
2.     Kossuth L.  páratlan, Brassói út 5-7 szám.
3.     Nagy István u.
4.     Márton Áron u., O. Goga u.
5.     Gál Sándor u., Petőfi u., Tudor V. u., Miron Cristea u., Akarat u., Puskaporos u., Dr. Dénes László u., Mikó u., Bérc u.,
6.     Szabadság tér. 
3.
Kedd
1.      Nagyrét u.
2.      Temesvári sugárút Fogászattól (torony blokkok délután).
3.      Temesvári sugárút 53-as tömbházától (45 - 65-ig).
4.      Decemberi forradalom u. (torony blokkok délután).
5.      Nagyrét u. 18-24, Temesvári 53-57
6.      Szécseny
4.
Szerda
1.      Hargita u. páros tömbházak
2.      Hargita u. sorházak, garzonok, Búza, Levendula, Olt, Sas u., Remény u.
3.      Akác u., Gyár u., Baromtér u., Vadász u. 
4.      Mérleg u., Villanytelep u.
5.      Fűzfa u. 2. számtól
6.      Hargita u. páratlan tömbházak, Fűzfa 9, 11.
5.
Csütörtök
1.      Brassói út 9, Sadoveanu M. u., Bălcescu N. u. 
2.      Brassói út sorházak, Ifjúság u., Gólya u., Zöld Péter u., Gábor Áron u., Bolyai u., Hóvirág u.
3.      Testvériség páros
4.      Szász Endre u., Hősök u.
5.      Vártér, Testvériség u. páratlan, Mailáth G. K. tér, Körösi Cs. S. u.
6.      Piac u., Eminescu u.

6.
Péntek
Vízkereszt
1. Szív u. páros.
2. Szív u. páratlan.
3. Jégpálya u. páros.
4. Jégpálya u. páratlan.
5. Vörösmarty u., Fürdő u. bal oldalt a Tavasz utcáig és Tavasz u.
6. Fürdő u. jobb oldalt, majd a Tavasz u-tól, Hajnal u., Halász u.
1.      Csengettyüsök vagy hiradók beszéde:
D. a J. Kr.!
Tudjátok emberek, hogy jön a Szentkereszt,
Ki néktek üdvösségtek, eljön ma hozzátok.
Mi többet nem beszélünk csak egyet kérdünk:
Szabad-e a Szentkeresztnek hozzátok bejönni?
Ha a válasz: IGEN, akkor így folytatják:
(Ha nem tudják fogadni, akkor egyszerű köszönéssel távoznak, és a kapura krétával egy vonalat húznak, ami azt jelenti, hogy oda nem kell bemenni.)
Most Isten veletek áldott jó emberek,
Kik a Szentkeresztnek szállást engedtetek,
A mennyei béke maradjon veletek.
D. a J. Kr.!
2.      A vidimuszok vagy ministránsok beköszöntője:
Vidimusz: Láttuk az Úr csillagát Napkelet felől, és eljöttünk imádni Őt!
Pap: Békesség e háznak.
Vidimusz: És a benne lakóknak.

2016. évi hálaadás és beszámoló a csíkszeredai Főplébánián

Krisztusban Szeretett Hívek! 
A Quo vadis regény egyik szuggesztív része az, amikor Vinicius megérkezett abba a Tiberisen túli házba, ahol Péter apostol tartózkodott. Miután köszöntötte a jelenlévőket, kijelentette: „Noha még nem vagyok keresztény, ellenség sem vagyok, sem a tietek, sem a Krisztusé. Igazságban kívánok előttetek járni, hogy megbízhassatok bennem. E pillanatban életemről van szó, mégis az igazat mondom. Más talán azt mondaná: „Kereszteljetek meg!” – de én azt mondom: „Világosítsatok meg!Hiszem, hogy a Krisztus feltámadt, mert ezt olyan emberek mondják, akik igazságban élnek s akik látták Őt halála után. Hiszem, mert magam is láttam, hogy vallásotokból igazság, erény és irgalmasság fakad, nem pedig gonosz tettek, amivel gyanúsítanak benneteket. Eddig még nem nagyon ismerem…
S egyre nagyobb megindultsággal beszélt tovább: - Azt mondták nekem, hogy a ti vallásotokban meg nem állhat sem az élet, sem az öröm, sem a boldogság, sem a jog, sem a rend, sem a felsőbbség, sem Róma uralma. Így van-e ez? 
Azt mondták, hogy ti mind őrültek vagytok; mondjátok hát meg, mit hoztok? Bűn szeretni? Bűn örömet érezni? Bűn a boldogságot kívánni? Ellenségei vagytok az életnek? A kereszténynek koldusnak kell lennie? ... Oszlassátok széjjel a sötétséget!  
Mert még azt mondták nekem: „Görögország megteremtette a bölcsességet és a szépséget, Róma az erőt; s hát ők mit hoznak?”
Mondjátok hát meg, mit hoztok? Ha ajtótokon belül világosság van, nyissátok ki nekem? 
A szeretetet hozzuk
- mondta Péter.                           (H. Sienkiewicz, Quo vadis, Bukarest 1968, 294.)

**
Most a plébániánk évi leltárát hoztam, amit nemsokára átadok az Óévnek.
I. A lelkiek terén:
1. Hétköznap 4 mise, vasárnap 11 szentmise kegyelméből táplálkoztunk.
2. Január 2-6 között megtartottuk a házszentelést. Meglátogattuk a családokat és együtt imádkoztunk híveinkért. Említésre méltó, hogy a Tavasz utcában 46 cigány család fogadta be a szentkeresztet. Őket felkarolandó kápolna és iskolán kívüli oktatásra alkalmas ház építése elengedhetetlen.
3. Január 18-25 között megtartottuk az ökumenikus imahetet a keresztények egységéért.
4. Január 24. Hargitafürdőn ünnepi szentmisét tartottunk a pálosrend letelepedésének második évfordulója alkalmából. Érsek atyánk május 1-jével új segédlelkészt nevezett ki, Şcheianu Cipián Józsefet, aki brassó-bolonyai plébániáról érkezett hozzánk.
5. A szórvány közösségeket segítettük azzal, hogy Krisztus világát lehetett megrendelni számukra. November 27-én szentmisével zárult a Csángókért szól a harang hagyományos XV. csíkszeredai Csángónap. Az idén a Külsőrekecsinből jötteket támogattuk.
6. Február 2-án az Istennek szentelt személyek világnapján külön imádkoztunk a szerzetesekért.
7. Február 11-én, csütörtökön, a Lourdes-i Boldogasszony ünnepén az esti 6 órás szentmisében kiszolgáltattuk a betegek kenetét a járóbetegeknek és időseknek.
8. Február 12-én a Márton Áron Emlékév keretében Magyarország Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai Államtitkársága és Hargita Megye Tanácsa Ünnepi Emléknapot tartott Csíksomlyó-Csíkszeredában. És kiállítás megnyitóra került sor.
9. Megtartottuk a felnőttek oktatását: a keresztelői felkészítőt hetente, és négy alkalommal a 8x8 hetes jegyeskurzust. Sikerült a felkészítők mellett a házi és kórházi betegek rendszeres látogatása, ellátása. A tegnap megültük a Szentcsalád ünnepét és köszöntöttük a jubiláns házasokat.
10. Aláírásgyűjtést tartottunk Románia alkotmány módosításáért, hogy az Alaptörvénybe kerüljön bele: a házasság egy férfi és egy nő életközössége.
11. Március 4-én a Keresztény Nők Világimanapján, a Róm. Kat. Nőszövetség és Oltáregylet volt az ökumenikus rendezvény házigazdája.
12. Bekapcsolódtunk Ferenc Szentatyánk kezdeményezte „24 óra az Úrért” közös imádságba. Célja, hogy az új evangelizációt a bűnbánat szentségének keretében is megéljük.
13. A nagyböjti keresztutat, a Szent Antal kilencedet, a májusi litániát, a Szent Rita kilencedet, a Jézus Szíve ájtatosságot ápoltuk, az októberi rózsafüzért imádkoztuk.
14. Körmenetben tettünk hitvallást virágvasárnap, nagyszombaton éjjel, Úrnapján és pünkösd szombatján a csíksomlyói búcsúra menet. Külön köszönöm a Húsvéti ételszentelésen, valamint május 15-én a Márton Áron–szoborcsoport avatásán tanúsított fegyelmezett magatartásukat. Katona nemzet vagyunk, eleinkhez méltóan ünnepeltünk, erről a média is elismerően szól.
15. Március 15-én, nemzeti ünnepünkön megemlékezésen vettünk részt a Petőfi Sándor Iskolában, a Nyerges-tetőn, a Gál Sándor szobornál és a Vártéren. Augusztus 20-án, Szent István király főünnepén megemlékezést tartottunk Plébánián Szent István domborművénél. Október 23-án az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára emlékeztünk, és részt vettünk a városi rendezvényeken. Október 30-án Székelyföld autonómiájáért felhívásra válaszoltunk.
16. Március 17-19 között háromnapos lelki előkészületet tartottunk húsvétra, P. Bátor Botond  hargitafürdői pálos atya vezetésével. Március 19-én, Szent József ünnepén délelőtt megtartottuk a püspöki kápolna búcsúját. Július 24-én a szécsenyi Szent Kinga búcsút, szeptember 14-én a Szent Kereszt templom búcsút, október 16-án a Millennium-templom felszentelési búcsúját megtartani, ez utóbbit Msgr. Dr. Beer Miklós aranymisés, váci megyéspüspök úr celebrálta.
17. A plébániai hittanórákat október első hetétől tartjuk heti egy órában júniusig. A nagycsütörtöki szentmise keretében elvégeztük a lábmosás szertartását. Május 28-án az elsőáldozókkal a szécsenyi Deszkatemplomhoz kirándultunk. Szeptember 29-én a plébánia ministránsait és a Psallite egyesület tagjait autóbusszal elvittük a gyulafehérvári Szent Mihály búcsúra. December 5-én este megjött a Mikulás. Karácsony vigíliáján a szentmisék előtt a gyermekek betlehemes műsorára került sor.

18. Június 18-án Élő rózsafüzér zarándoklatot tartottunk városunkért. Október 22-én az Élő Rózsafüzér Zarándokok Keresztutat végeztek a városon át Csíksomlyóig. Július 23-án a Szent Anna-tói búcsúra két autóbusszal zarándokoltunk. 24-én pedig autóbusszal indultak fiataljaink a Krakkó-i VIT-re. Szeptember 29-én négy autóbusszal zarándokoltunk Gyulafehérvárra, a székesegyház búcsújára, és Márton Áron püspök földi maradványainak kőkoporsóba helyezésének szertartására. „Az ifjúság estje” címen, október 22-én – Szent II. János Pál pápa emléknapján ifjúságunkért imádkoztunk. 

19. A lelkiségi csoportok heti rendszerességgel találkoztak, és keddtől péntekig esti szentségimádást végeztek. Szeptember 14-én megtartottuk plébániánk örökös szentségimádását. Külön közösségi- és imanapokat tartottunk. Ezt most is köszönöm.
Május 11-én, Salkaházi Boldog Sára szűz és vértanúra emlékeztünk a szociális testvérek közösségével. Pünkösd délután volt a Szociális Testvérek jubileuma és fogadalomújítása. Szeptember 20-28 imakilencedet tartunk Isten Szolgája Márton Áron püspök boldoggá avatásáért. Szeptember 21-én kezdődött az Élet a Lélekben 9 hetes szeminárium.
20. A Caritas, a Mária Rádió, Segítő Kéz Egyesület és más szervezetek, együttesek programjaiba tevékenyen bekapcsolódtunk, támogattuk. Jótékonysági koncertek tartásában partnerek voltunk. Június 5-én a Millenniumi-templom orgonáján Ivan Sarajishvili Norvégiában élő grúz orgonista, Johann Sebastian Bach műveit szólaltatta meg. Július 26-án a Felcsúti Gyermekkórus énekelt. Szeptember 10-én, este az egri Belcanto vegyeskar Ch. Gounod - Messe breve no.7 . C dur  miséjét énekelte. Október 23-án a szekszárdi Gagliarda kamarakórus énekelt. December 11-én a Psallite együttes koncertjét hallhattuk.
21. Az első világháború centenáriuma alkalmával folytattuk megkezdett kegyeleti zarándokutunkat augusztus 15-20 között Galíciába. Szeptember 10-én, részt vettünk a Csíki Székely Múzeumban rendezett Emlékképek a Nagy Háborúból / tekintettel Csíkszeredára és Hajdúnánásra. November 11-én délután 2 órakor került sor, az I. és II. világháborúban elesett csíkszeredai hős katonáink emlékművének ünnepélyes megáldására.
22. A sajtó apostolság terén hetente megjelentettük az Egyházközségi Apostolt 2300 példányban. Krisztus Világa katolikus családok folyóiratát szerkesztjük, kiadjuk és terjesztjük.
Támogatjuk a Mária Rádiót és önkéntes alapon besegítünk.
23. Az adventi roráté misék felemelőek és léleképítők voltak. Zsúfolásig megteltek templomaink. Szentségekhez járultak felnőttek és három iskola 48 osztálya, nem csoda, hogy karácsonyunk békés, meghitt lelkületet hozott.
Az óév az alábbi adatokat is viszi Főplébániáról:

Megkeresztelkedett 153. Fiú: 86, ebből legitim 58. illeg. 28.; Lány: 67, Leg. 44., illeg. 23. Összesen törvényes 102, ttelen 51. 1 éven aluli 143, 1-7 év közötti 4, 7 éven felül 6.
Elsőáldozó lett május 1-jén és 22-én 118 gyermek =  71 fiú és  47 lány.
Az évente tartott bérmáláskor 99 személy =  53 fiú/férfi és 46 lány/nő bérmálkozott.
Házasságot kötött 69 pár = rk+rk=55, vegyes 14: kat+ref=8, kat+ev=1, kat+ort.=4. kat+p.=1.
Elhalálozott 107. = Férfi 62, Prov. 38, Impr. 24. Nő 50. Prov. 32, impr. 18.
Ellátva összesen 70, ellátatlan 42.
Más honnan ide hozott: 5. Összesen: 112.
Visszatért a katolikus egyházba: 4, azaz 3 férfi és 1 nő.
Szentáldozások száma. 178.500. Ebből a Szent Kereszt templomban 157.500, a Szent József kápolnában 21.000. Mindezért Istennek legyen hála.
II. Az anyagiak terén:
1.   Sikerült befizetni a Gyulafehérvári központ fenntartására, az iskola alap, a teológia és a szórvány támogatására híveink után a 6 lej összeget. Híveink jó hányada el van maradva az egyházi hozzájárulással. A tavalyhoz képest az elmaradottak 10 % rendezte hátrálékát.

2. A főegyházmegyei gyűjtéseket megtartottuk: az Ifjúsági Pasztoráció; a Megyei Sürggősségi Kórház javára; április 24-én Ferenc szentatyánk felhívása általános gyűjtést tartottunk az Ukrajnában élő emberek megsegítésére; a Szent Ágoston Foglalkozási Központ részére; a Katolikus Magyar Bibliatársulat; a Missziók javára; Szent Erzsébet Caritas-gyűjtés; Családpasztorációs Központ támogatására. Október 9-én rendkívüli gyűjtést tartottunk a leégett atyhai templom újjáépítéséhez, ezenkívül két plébánia megsegítésére, továbbá műtétre szorulók támogatására, gyógyszerek vásárlására (142.993 lejt) adományoztunk.

3. Sikerült a Márton Áron Katolikus Férfiak Szövetsége és az Önkormányzattal közreműködve a Márton Áron-szoborcsoportot felállítani.
4. Sikerült az orgonaépítést befejezni; a plébániaudvar és járda aszfaltozása. A Millenniumi-templom lépcsőzetét és járdáját sima kővel beburkoltuk; a Szécsenyi Deszkatemplom telkét is fémkerítéssel körbekerítettük. Sikerült az I. és a II. világháborúban elesett csíkszeredai hős katonák emlékjelének felállítása és a Millenniumi-templomtér rendezése (280.720 lej).
5. Folyamatban van a templom és plébánia közti utca rész zonális tervének kivitelezése. Az újévben a templomi padok renoválását, valamint a hangosítást, kivetítést kell modernizálni. Szükségessé vált a Kórházhoz közél a templomépítése, akár csak Szécsenyben.
6. Sikerült a Márton Áron Kulturális Központ megépítésére elegendő pénzalapot kapni a magyar államtól és remélem, hogy a munkálatokat a nyár elején el is tudjuk kezdeni.
**
Örvendetes, hogy mindig számíthatunk Isten kegyelmére és egymás jóindulatára.
- Ismételten köszönöm a kedves hívek hitvalló helytállását, és az évfolyamán nyújtott mindennemű segítségét. Köszönöm Főpásztorunk erkölcsi támogatását, a segédpüspök úr szolgálatát, a Megyei Önkormányzat anyagi segítségét, a Polgármesteri Hivatal városunkért tett erőfeszítéseit, a piarista és pálos atyák szolgálatát, a munkatársaim fáradozását, a nyugdíjas lelkipásztorok segítségét, a Gaudete kórus énekét, az 1898. jún.8-án alakult Oltáregylet és Nőszövetség heti áldozatos munkáját, az imádkozó családok helytállását és a jóakaratú emberek készségét.
- Isten után továbbra is mindenki részvételére számítok, különösen gondolok a hátrálékos hívekre, hogy a fent említett feladatokat közösen és gyümölcsözően tudjuk jó végre vinni egyházközségünkért, városunkért.
Mindaz amit megtettünk legyen Isten dicsőségére és a lelkek üdvösségére.
** 
A keresztény élethez tartozik az öröm is. Szilveszter este szórakozzunk, mulassunk okosan.
Történt, hogy Szilveszter éjszaka sürgősen beteghez hívják az orvost. Megvizsgálja a beteget majd intézkedik:  - Legyenek szívesek hívják azonnal a beteg ügyvédjét, a plébános urat, a hozzátartozókat és egy közjegyzőt is.
Mindenki szalad és intézkedik.
- Olyan súlyos az állapotom, doki? - kérdi a beteg. - Nem, magának kutya baja, de legalább nem én leszek az egyetlen balek, akit potyára hívnak szilveszter éjszaka közepén.
Ezért, Kedves Hívek úgy mulassanak, hogy ne kelljen hívni se orvost, se jegyzőt, se papot az éjszaka közepén.
**
Mi az óév utolsó félórájában kinyitjuk a Millenniumi-templomot, ahol csendes szentség-imádást végzünk, elharangozzuk az Óévet és köszöntjük az Újat. 
Újév napján szentmisét végzünk: reggel 8 órakor, 11, ¼1, 17 és 19 órakor. 
A házszentelést január 2-án kezdjük a hagyományos beosztás szerint. A 2017. évi házszentelés beosztását megtalálják az Egyházközségi Apostolban.
Az egykori pap a hosszas beszéd után feltette híveinek a kérdést: - Kedves Hívek, még mit mondjak nektek?
Egy idős bácsi felszólt: az Ámen-t plébános úr.
Ezzel mindnyájuknak Boldog Új Évet Kívánok!

Csíkszereda, 2016. Szilveszter estéjén

Msgr. Dr. Darvas-Kozma József
pápai káplán, esperes-plébános