2013. 11. 25.

A Hit évét lezáró szentmiseNovember 24-én, vasárnap délelőtt a pápa 1200 pap – közöttük bíborosok, pátriárkák, a keleti katolikus egyházak nagyérsekei, érsekek, püspökök – koncelebrálásával tartotta meg a Szent Péter téren a Hit évét lezáró szentmisét.

A szertartásra a hívek megtöltötték a teret és az odavezető széles utcát, több mint 60 ezren gyűltek össze. Ferenc pápa meghajolt a Szent Péter relikviáit őrző bronz ereklyetartó előtt, amely Péter apostol csontjait tartalmazza és, amelyet első alkalommal helyeztek ki közszemlére.

A következő felirat áll az ereklyetartón: "Ex ossibus quae in Arcibasilicae Vaticanae hypogeo inventa Beati Petri Apostoli esse putantur” ("A csontok a Vatikáni Bazilika alatti sírboltból kerültek elő, amelyeket Boldog Péter apostolénak tartanak.”) A nyitott ereklyetartót az oltár mellett helyezték el a szertartás idejére.

XII. Piusz pápa 1950-ben jelentette be egy általános kihallgatás során (június 26-án), hogy megtalálták az apostol sírját a bazilika alatti nekropoliszban. Margherita Guarducci archeológus azonosította a sírt egy Kr. u. 160-ból származó graffiti alapján, amely görögül írja: „Petros eni” (Péter itt van benne). A csontokat a felirat közeléből gyűjtötték össze. Elemzésük után megállapították, hogy egy embertől származnak, aki erős testalkatú volt és idős korában halt meg. bíborszínű és arannyal átszőtt lenvászonba volt becsavarva, amely különösen értékes sír benyomását keltette. A csontok a test minden részéből származnak, kivéve a lábfejeket. Egy részük jelenleg a Vatikáni Grottákban található, a többit 1971-ben ajánlották fel VI. Pál pápának és azóta az Apostoli Palotában, a pápai lakosztály kápolnájában őrzik.

A szentmise kezdete előtt a pápa kérésére gyűjtést rendeztek a Haiyan tájfun által sújtott fülöp-szigeteki lakosság megsegítésére.

A szertartás végén az Úrangyala imádság előtt Ferenc pápa átadta az „Evangelii gaudium” k. apostoli buzdítását Isten népe 36 képviselőjének, akik 18 országból érkeztek.

Közöttük volt egy püspök, egy pap, egy diakónus, egy szerzetes és szerzetesnő, valamint a Hit éve rendezvényeinek egy-egy képviselője: bérmálkozók, egy szeminarista és apácajelölt, egy család, katekéták, egy vak személy, akinek a Szentatya CD-rom formájában nyújtotta át a dokumentumot.

Fiatalok, konfraternitások és egyházi mozgalmak, művészek és a média képviselői is átvehették az apostoli buzdítás egy-egy példányát.

(sv) VR
2013. 11. 24.

Hirdetés: 2013. nov. 24.1. Ma az egyházi-év utolsó vasárnapja, Krisztus király ünnepe, egy órás szentségimádást tartunk a ¼ 1-es szentmise után.
2. Ugyancsak Krisztus király napján XII. alkalommal tartjuk a csíkszeredai Csángó Napot. A moldvai magyarokért szól a harang előadás a Megye Házában 10 órakor kezdődik és a Millenniumi-templomban zárul a ¼ 1 órás ünnepi misével. A szentmisén énekelni fognak a Forrófalváról jött hívek (Faraoani, Bákó megye) és a Csíkszeredában tanuló moldvai magyar ifjak. A szentmise persely adományát megsegítésükre adjuk.
3. A plébániai hittanórákra várjuk a gyerekeket. A bérmálkozóknak péntek este 7 órától felkészítő.
4. Szombaton de. 10 órától Ministránsképző.
5. Jövő vasárnap új egyházi évet kezdünk. Advent első vasárnapja jelzi, hogy elkezdődik a karácsonyi lelki előkészület ideje.  
6. Katolikus falinaptárak, kalendáriumok, újságok és Krisztus világa kapható.
7. Jó előre hirdetjük, hogy december 8-án, azaz két hét múlva az Erdélyi Mária Rádió és a Segítő Kéz gyűjtést rendez a rászorulók megsegítésére. Az élelmiszer adományokat majd a Millenniumi templom előtt 12 órakor lehet átadni.

Csodák mégis vannak

Lucien Jean Albert Belhache 1904-ben született, 20 évesen Toulouse-ban repülőgépszerelő. Súlyosan megbetegedett. Csodás gyógyulásáról 1938-ban 122 oldalas füzetet adtak ki 16 fénykép melléklettel, Merveilleuses guerisons de Lucien Belhache címmel. Lourdes-ben járult Lucien az első szentáldozáshoz és itt gyógyult meg csodálatos módon. Nyolc hónapon át hátgerincsorvadásban szenvedett s bár meg nem keresztelt családból származott, mégis nagy bizalommal volt a Lourdes-i Szűzanya iránt. Ez a bizalom, hit elnyerte jutalmát.
A Lourdes-be induló rózsafüzérvonat indulása előtt Toulouse-ban megkeresztelkedett. A következő napon Lourdes-ben a szentáldozásban részesült a jelenési barlang előtt. Jobbulását már ekkor  kezdte érezni. A fürdőmedencéből kiszállva már mankó nélkül tudott járni, s másnap a szentségi körmenet alatt egészen meggyógyult. Utána a betegségeket és gyógyulásokat ellenőrző orvosi hivatalban kezelőorvosa, dr. Verdier írásban kijelentette, hogy Belhache Lucien hátgerince az ötödik csigolyánál, az ágyéktájékán súlyosan beteg volt, amit a mellékelt röntgenfénykép is igazolt. A gyógyult fiatalember édesatyja alig várta, hogy családostul megkeresztelkedjék. A kegyelemmel kitüntetett fiú megjegyezte: "Így hát az Istenanya a maga hatalmával e három napon három csodát művelt." 
Isten hatalma felülírja a földi törvényeket.

Ajánlás:Az ember diadalútja
Béke fejedelme
Ezzel a kiáltással mentek a halálba
Beszéd Dénes Anna Szerénatestvér felett


2013. 11. 23.

Európai Olimpiai Bizottság és a Pápa

A vatikáni audienciára a szervezet plenáris ülése alkalmából került sor szombaton délelőtt a Kelemen teremben. A Szentatya elismerését fejezte ki mindazoknak, akik európai szinten elősegítik a sport, a személyi fejlődés és a társadalmi testvériesség ügyét. Rámutatott az egyház és a sport kapcsolatára, amely idővel megszilárdult, hiszen az egyházi közösség a sportban az emberi személy fejlődésének értékes eszközét látja.

A testmozgás önmagunk és önzésünk leküzdésére, a lemondásra, lojalitásra, barátságra és a szabályok betartására ösztönöz. Fontos, hogy mindazok, akik a sporttal foglalkoznak, elősegítsék az emberi és vallási értékeket, amelyek egy igazságosabb és szolidárisabb társadalom alapját képezik. Ez lehetséges, hiszen a sport nyelve egyetemes, túllép határokon, nyelveken, a faji, vallási vagy ideológiai különbségeken. Képes összekötni az embereket, elősegíti a párbeszédet és a befogadás szellemét.

Az olimpiai játékok egymásba fonódó öt karikája is a testvériességet jelképezi, amelynek meg kell nyilvánulnia a sportversenyeken. Fontos, hogy a sportot ne pusztán gazdasági mutatókkal, vagy a minden áron való győzelemmel mérjék, mert akkor a versenyzőket áruvá alacsonyítjuk, akikből hasznot lehet húzni.
A sport harmónia, de ha a pénz és a siker mértéktelen hajszolása kerekedik felül, ez az összhang megtörik. Az olimpiai játékok vezetőinek az a feladatuk, hogy elősegítsék a sport nevelő jellegét, hogy egyenes, szilárd jellemű és felelősségtudó versenyzőket képezzenek. A Szentatya végül Isten áldását kérte a következő, 2016-os brazíliai olimpiai játékok szervezőire és résztvevőire.

(gá) VRF pp Twittere

A szentségek által Jézus Krisztus van jelen bennünk. Ezért fontos meggyónni és áldozni.

I Sacramenti sono la presenza di Gesù Cristo in noi. Per questo è importante confessarsi e fare la Comunione.

Sacramentis in nobis ipsis Christus redditur praesens, quocirca permagni nimirum admissa interest fateri sacraque Eucharistia refici.

Los sacramentos son la presencia de Jesucristo en nosotros. Por eso es importante confesarse y comulgar.

Sakramenty są obecnością Jezusa Chrystusa w nas. To dlatego tak ważne jest, by spowiadać się i przyjmować Komunię św.

The Sacraments are Jesus Christ’s presence in us. So it is important for us to go to Confession and receive Holy Communion.

Die Sakramente sind die Gegenwart Jesu Christi in uns. Deshalb ist es wichtig, zu beichten und die heilige Kommunion zu empfangen.

Os Sacramentos são a presença de Jesus Cristo em nós. Por isso, é importante confessar-se e receber a Comunhão.

Les sacrements sont la présence de Jésus Christ en nous. Pour cela, il est important de se confesser et de communier.

تمثل الأسرار المقدسة حضورَ يسوع المسيح في وسطنا. لذا فمن المهم ممارسة سر الاعتراف والتقدم للمناولة.(gá) VR


Béke fejedelme

Kattints a képre
A francia Alpokban, Olaszország és Svájc határához közél, a Mont Blanc közelében van a Les Houches (lé uss) városka, melynek egyik sziklaormán az első világháború utáni években óriás arányú kőszobrot szenteltek Krisztus királynak. Súlya 500 tonna.
A szobor talapzatában kápolna van berendezve, ahol
Kattints a képre
minden hónapban szentmisét mondanak előtte a világ békéjéért. Hatalmas  betűk hirdetik: PAX. (BÉKE) Minden este villanyfénnyel is kivilágítják.
Székelyföldön, Farkaslaka községhez tartozó bogárfalvi (Székelyszentlélek) Gordon-tetőn (953 m) felállított Jézus Szíve-szobor 22 méteres magasságával Kelet-Európa legmagasabb Krisztus-ábrázolásának számít.
2011 decemberében állították fel és 2013. augusztus 17.-én áldotta meg Msgr. Tamás József segédpüspök. Keresztutat és kápolnát is építenek, hogy az odalátogatók tudjanak elcsendesedni és meghallhassák Krisztus Urunk üzenetét: Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek.

Mennyire rászorulunk Krisztus békéjére.

Béke fejedelme, szentséges Istenünk,  
Úr Jézus szent Szíve, békéért esdeklünk.  
Békét adj szívünknek, békét családunknak,   
Békét nemzetünknek, békét a világnak!
 
Szűz Mária Szíve, béke példaképe,  
Fiad szent Szívénél közbenjárónk légy Te!  
Békét adj szívünknek, békét családunknak,  
Békét nemzetünknek, békét a világnak!

Ezzel a kiáltással mentek a halálba

Calles Plutarco Elias-t 1924-ben köztársasági elnökké választották és négy éven keresztül tűzzel-vassal Mexikót szocialista állammá alakította. Országos hadjáratot indított a katolikus egyház ellen. Halálra kerestette a katolikusokat, ezek csak titkos helyeken  találkozhattak s "Éljen Krisztus király!" köszöntéssel üdvözölték egymást. Barlangokban és pusztákon, ahol a prérikutyák üvöltenek, erdőkben, vadonban ez a köszöntés hangzott fel. És ezzel a köszöntéssel indultak vértanúságra Krisztus hívei. A fiatalság szent hitvallásnak használta. Életüket adták érte. Az üldözések első vértanúja Garcia Farfan, egy fiatal kereskedő, boltjának kirakatába ezt írta ki: Éljen Krisztus, a király! És nem volt hajlandó ezt az írást eltávolítani. Ezért Mexikóvárosán kívül a rendőrkaszárnyában agyonlőtték. A halálraítélt utolsó szava is ez volt: Éljen Krisztus, a király! - Meghalt Mesteréért. - És te?...
Calles elnök leromboltatta a kereszteket, Jézus szobrokat. Nemsokára véget ért rémuralma is.
1944-ben Guanajuato városában a  Cubilete hegyen, az ország földrajzi közepén 2 579 méter magasságban - ahol a Jézus-szobor állt, s amelyet Calles leromboltatott - felállították a 23 méter magas és több mint 80 tonnás Krisztus Király-szobrot. Ez a vértanúk hűségét hirdeti, amely Mexikó egyik legfontosabb vallásos ereklyéjének számít.

A kezdetén érsek a végén pápa

Ferenc pápa (Buenos Aires-i érsekként írt) levele a hit éve alkalmából
Az Új Ember publikálta Ferenc pápa (Buenos Aires-i érsekként írt) levelét a hit éve alkalmából. Az írást a Kiadó engedélyével változtatás nélkül közöljük.

A főegyházmegye papjainak, szerzeteseinek és a világi hívőknek:

Átlépni a hit küszöbén

Hogy előre haladhassunk

A templom szent hely, ahol nem annyira a szertartás a fontos, hanem az, hogy imádjuk Istent. Ferenc pápa pénteken (nov. 22.) a szokásos kora reggeli szentmisén a vatikáni Szent Márta házban a Szentlélek templomáról beszélt, amely minden emberben lakozik, s ahol meg kell hallanunk Isten hívását, bocsánatot kell kérnünk tőle és követnünk őt.

A templom egy kőépület, ahol egy nép lelkét őrzi Isten előtt. De a szent templom egyben minden ember teste is, amelyben Isten beszél és a szív meghallgatja őt. A Szentatya e két dimenzióra építette föl homíliáját, amelyek párhuzamosan futnak a keresztény életben. A pénteki liturgia az ószövetségi Makkabeus Júdásról szól, aki újra fölszenteli a háborúban lerombolt templomot.

"A templom az a hely, ahová a közösség imádkozni jár, dicsérni az Urat, hálát adni, de legfőképpen imádni: a templomban az Urat imádjuk". Az énekek, a szertartás a liturgiában mind szép és fontos, de az imádás még fontosabb. "Talán mi, keresztények egy kicsit elveszítettük az imádás értelmét - figyelmeztetett a pápa. Azt gondoljuk, hogy elmegyünk a templomba, testvérekként összegyűlünk, ez milyen szép, milyen jó dolog! Csakhogy a központ ott van, ahol Isten. És mi Istent imádjuk".

Ezért olyan templomokra van szükség, ahol Istent imádhatjuk, és a szertartások is ezt segítik elő.

"A másik templom pedig az, ami bennünk lakozik. Ahogy Szent Pál mondja: a test a Szentlélek temploma. Én egy templom vagyok, bennem lakozik a Szentlélek. Szent Pál azt is mondja: ne szomorítsátok el a bennetek lévő lelket". A szívünkkel meg kell hallanunk a bennünk lévő Úr hangját és követnünk kell őt - magyarázta a pápa.

Isten követéséhez pedig folytonosan meg kell tisztulnunk, mivel bűnösök vagyunk. Meg kell tisztulnunk az imádság, a bűnbánat, a kiengesztelődés, az Oltáriszentség által. Így e két templomban: a fizikaiban, amelyben az imádás történik, és a bennünk lévő spirituális templomban, ahol a Szentlélek lakik, imádnunk és hallgatnunk kell az Urat, imádkoznunk és bocsánatot kérni, dicsérni Őt.

"Az Úr adja meg nekünk a templomnak ezt az igazi értelmét, hogy előre haladhassunk Isten imádatában és Isten szavának hallgatásában" - fohászkodott még péntek reggeli homíliájában Ferenc pápa.

(gá) VR


50 éve gyilkolták meg John F. KennedytAz Egyesült Államokban a katolikus egyház hetven milliós tagságával a legnagyobb felekezetnek számít, politikai befolyása azonban jóval kevesebb: mint ismeretes, az országalapítás óta megválasztott 43 eddigi elnök közül csak egyetlenegy, az 50 éve meggyilkolt John F. Kennedy volt katolikus. Az okot nem lehet egyetlenegy tényezőre visszavezetni, de mindenképpen a fontosabbak közé tartozik az, hogy az amerikai nyilvánosság jelentős része úgy érzi: a katolikusoknak kettős elkötelezettségük van, lelkiekben elsősorban a Vatikánhoz kötődnek, és csak másodsorban a mégiscsak tarka-protestáns többségű amerikai társadalomhoz.
A politikai és teológiai szakértők vitatkoznak arról, hogy vajon a katolikus politikusok választói bázisuk, saját lelkiismeretük, vagy netán az egyház hivatalos álláspontját képviselik, illetve kell képviselniük a törvényhozásban. Rick Santorum szenátor közismert arról, hogy naponta jár misére, és a politikailag egyébként élesen megosztott katolikusok konzervatívabb szárnyához tartozik. Nyíltan kimondja azt a véleményét is, amiről tudja, hogy nem lesz népszerű. A jelenlegi harmadik legbefolyásosabb jobboldali szenátor, Santorum kijelentette, hogy elítéli azokat a katolikusokat, akik azt mondják: "Én személy szerint a magzatelhajtás, az egyneműek házassága, az őssejtkutatás vagy a klónozás ellen vagyok, de nézeteimet nem kényszeríthetem rá másokra." Santorum még Kennedyt is elítélte, amiért az, katolikusként, szétválasztotta állami tisztségét vallásának befolyásától: "Ez a megközelítés rengeteg kárt okozott Amerikának" - mondja a szenátor. Santorum a katolikus politikusok figyelmét felhívta arra, hogy nem mellőzhetik az egyház álláspontját politikai döntéseik meghozatalánál olyan kérdésekben, mint a magzatelhajtás és hasonlók. Nem könnyű katolikusnak lenni az USA-ban, különösen, ha politikus is az illető.


Róbert Kennedy imája:


Ráhagyatkozom a te kezedre, Istenem!
Úgy fogd kézben ezt az anyagot, mint teszi a fazekas.
Formáld, vagy törd össze, ahogy jónak látod,
és ahogy kettétört testvérem, János élete.
Rendelkezzél: mit akarsz, hogy tegyek és mit ne tegyek.
Hiszen magasba emelve vagy megaláztatva,
üldözve vagy meg nem értve,
hol megrágalmazva, hol megvigasztalva,
kínlódva és mindenre alkalmatlanul nem marad másom,
minthogy édesanyád szavait ismételjem:
„Legyen nekem a te igéd szerint.”