2016. 05. 31.

Krisztus világa, 2016. Június - SzemleMárton Áron, az emberkatedrális ez adja a júniusi lapszám gerincét. A címlapon Rusti Alex fotója.
Csíkszeredában bérmált 1949. május 15-én Erdély legszeretettebb embere” - ahogy a református esperes nevezte Márton Áront. 2016. május 15-én, pünkösd napján bérmálás volt és ennek végén ünnepélyesen felvonultunk városunk főterére, ahol felavattuk a Márton Áron- szoborkompozíciót. Erről beszélnek lapunk színes felvételei.
Az isteni hívás – Tempfli József ny. nagyváradi püspök temetése kapcsán, hivatásáról, munkásságáról, valamint a papi, szerzetesi hivatásokról, az életszentségről és papszentelések kapcsán kérjük a Szentlelket, hogy világosítsa meg utunkat és kezdjünk el hittel imádkozni ahogy Márton Áron püspök biztatott: „A hit annyira kedves Jézus előtt, hogy miatta még azt is megteszi, ami eleinte nem volt szándékában” – olvassuk a vezércikkben.  (2. oldal)
„Az igazság védelmében és a szeretet szolgálatában”Szoborkompozíció Márton Áron püspök tiszteletére Csíkszeredában – Oláh-Gál Elvira tömör, lényegre törő és irodalmi keretbe helyezett tudósítása. Az Epilógusból kiemelem: „Márton Áron szobra, egyfajta mérce, kiinduló pontja számos közösségi eseménynek, körülötte számos középület és a panelházakban ott élnek híveink, úgy hogy ünnep és hétköznap, aki arra jár, szembesül és magával viszi Márton Áron gondolatát, tanítását.” (3-5. oldal) 
Az ünnepi beszédekAki értette a kortárs világ nyelvét” Áder János köztársasági elnök teljes beszéde. A mai naptól Márton Áron szobra itt áll Csíkszereda főterén. A rá jellemző mozdulattal. Védelmező, útra bocsátó gesztusa üzen minden magyarnak… (6. oldal)
Székelyföld népe nélkül nem volt és nem lehet jövendője magyar nemzetünknek”   Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnöke teljes beszéde. A bérmálás áldást osztó, napsugarazó pillanatát rögzítő Márton Áron hitünket erősíti, újra és újra nekünk ajándékozza a Szentlélek rendkívüli és egyben természetes erejét, hogy a keresztény hitében fenyegetett Európában Krisztus tanúiként szóval és cselekedetekkel terjesszük a keresztény értékeket, védelmezzük nemzetünket.”  (7. oldal)
Négy év, négy metszet – ballagó diákoknak Márton Áron életéből válogatta Sárközi Sándor piarista tanár, hozzáillesztve a 4 diákévhez: az egyes kirándulásokhoz, a nagy beszélgetésekhez, a tananyaggal való birkózásokhoz, végül az óvatos vagy forró ölelésekhez… Tízperces drámának is beillik a maga új megközelítésében a négy metszet, hogy Márton Áron példája segítse kicsengetett diákjainkat. (8-11. oldal)
Márton Áron emlékművek, szobrok 19 erdélyi és magyarországi alkotás seregszemléje. Ezekben gyönyörködhetünk.  Mindenik más és más, de mindenik a tanúságtevő Márton Áront mutatja. (12-13. oldal)
Áron püspök humora kilenc történet, melyet papjai mondtak el, kezdve Tempfli Józseffel... Az egyik bérmálási ebéd végén feketét szolgáltak fel, akkoriban pedig hiány cikk volt a kávé. A plébános feltűnően kínálta a ritkaság számba menő feketét a vendégeknek. A kegyelmes úrnak is ajánlotta: Jó fekete, tessék, kegyelmes úr! – A püspök úr erre huncutul megjegyezte: Fiam, feketének fekete, de nem tudjuk, hogy mitől.”
Válogatás Nagy Zoltán és Darvas-Kozma József gyűjtéséből. (14. oldal)
Keresztrejtvényben – Márton Áron egyik gondolatából idéz Korodi Zoltán rejtvénykészítő. Ugyan itt megismerhetjük hűséges megfejtőinket és a nyertest. (15. oldal)  
Nem mi választjuk ki a szentjeinket – Bajor Andor verse (részletek) (16. oldal).

KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc 

A lap ára: 1,50 RON

2016. 05. 30.

Eltemették Tempfli József püspököt

A nagyváradi római katolikus püspöki székesegyház kriptájában végső nyugalomra helyezték hétfőn Tempfli Józsefet, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye nyugalmazott püspökét.
temtem4_b 
(fotók: MTI) 
Az MTI beszámolója szerint a zsúfolásig megtelt székesegyházban tartott engesztelő szentmisén Jakubinyi György gyulafehérvári érsek elmondta: a papi hivatás ma isteni elhívás kérdése. Felidézte: Tempfli József az isteni hívást olyan korban hallotta meg, amikor az egyház vezetői a kommunista diktatúra börtöneiben voltak. Azt követően jelentkezett a gyulafehérvári papi szemináriumba, hogy Márton Áron püspököt kiengedték a börtönből.
Jakubinyi György azt is felidézte, hogy Tempfli József 1990-ben olyan korban vállalta a püspöki megbízatást, amikor II. János Pál pápa egyszerre nevezett ki 15 püspököt azoknak a római katolikus és görög katolikus egyházmegyéknek az élére, amelyek nem működhettek a kommunista Romániában. 
Megemlítette, hogy Tempfli József pappá szentelése óta harmadára csökkent a papnövendékek száma a négy magyar többségű egyházmegyében. Ezért a püspök közbenjárását kérte az egyházmegyéért és a papi, szerzetesi hivatásokért.
temtem41_b
Ioan Robu bukaresti érsek-metropolita román nyelven köszönte meg Istennek, hogy Tempfli Józsefet adta az egyházmegyének, a híveknek és a népnek. Böcskei László jelenlegi nagyváradi püspök is arról szólt, hogy Tempfli József olyan „lámpás ember” volt, aki révén „Isten ajándéka mutatkozott meg az életünkben”.
Az engesztelő szentmisén neves közéleti személyiségek is részt vettek, köztük Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára, Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt vezetője.
Tempfli József május 25-én, 85 éves korában hunyt el hosszas betegség után. 1990 áprilisa és 2009 márciusában történt nyugdíjazása között vezette a Szent László király által alapított nagyváradi egyházmegyét.
Munkája elismeréseként több egyházi és világi kitüntetésben részesült: 1997-ben Magyar Örökség Díjjal, 1999-ben Bethlen Gábor-díjjal, 2009-ben Magyar Szabadságért Díjjal tüntették ki, 2007-ben pedig megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztjét.

Krónika

2016. 05. 29.

Köztéri szobor őrzi Szent István emlékét Gyergyószentmiklóson

Lehullt a lepel vasárnap, Szent István-szoborral gazdagodott Gyergyószentmiklós. Ennek a ténynek számos üzenete van – hangzott el a tömegek jelenlétében tartott szoboravatáson.
szent_istvan_szobor_avatas_gyermekek_b
„Mindig kell egy vezérfonal, ami fényt ad a sötétben” – idézte Kós Károly szavait Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós megbízott polgármestere. „Az emberiség képes arra, hogy példákat kövessen, és ezért is alakult ki a példák képi ábrázolásának szokása, hogy látható helyen felállítva emlékeztessenek, az elődöknek, őseinknek mi adott erőt, lelkesedést, reményt a szebb holnaphoz” – vázolta Nagy Zoltán, a szoborállítás jelentőségét.
szoboravatas_polgarbotond_bajnagyorgy_lezsaksandor_b
A mintegy félezer gyergyószentmiklósi jelenlétében megtartott ünnepségen elhangzott, Szent István példája ma is éppolyan időszerű, mint amilyen 1000 éve volt: merni lépni a bizonytalanban, és bízni abban, hogy döntésünk jó, a legnehezebb kihívások közé tartozik. Szent István meg tudta hozni a döntést, a Szűzanyának ajánlva Magyarországot a keresztény Európa részévé tette.
szobor_b
A szobor kelet fele tekint, és ennek is komoly jelentősége van – hallhatták az egybegyűltek. Régen kelet fele tájolták az épületeket, mert ott volt az ígéret földje, onnan kel fel az igazság napja, ami arra sarkall, hogy érdemes egy határozott irányba tekinteni, többünknek egyszerre egy irányba nézni, és merni.
Az államalapítás nem az ünnepről, hanem a munkáról szólt – hívta fel a figyelmet Barti Tihamér, a megyei önkormányzat alelnöke. Kitért arra, hogy Szent István tevékenységét sok tényező nehezítette, sokan remélték a király és ország bukását zsákmányra lesve. De nem hátrált. Szent István szilárd hite kell mai is példa legyen – hangzott el.
szent_istvan_szobor_avatas5_b
A néhai Hajdó István főesperes kezdeményezésére, az akkori polgármester Pap József kérésére tíz éve kezdte meg a szobor faragását Polgár Botond. A 12 tonnás andezit tömbből faragott, 3,6 tonna súlyú alkotást Bajna György újságíró méltatta, de a szoborállítást nagy jelentőségűnek nevezte az eseményen jelen levő Lezsák Sándor, a magyar országgyűlés alelnöke is.
szent_istvan_szobor_avatas4_b
Lezsák idézte az Alaptörvénybe foglalt Nemzeti Hitvallást: „Büszkék  vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő  őseinkre. (...) Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különböző  vallási hagyományait. Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét.” A szobor erre a fogadalomra emlékeztet – mondta.
Az alkotást és egyben a megújult Szent István teret Tamás József püspök áldotta meg.
szent_istvan_szobor_avatas3_b
A szoboravatással egyidőben a templom körül az utóbbi években kialakított új közteret is felavatták. Már a búcsús szentmise alatt látszott: a kisgyermekek igencsak jól érzik magukat itt. A szobor talapzatául szolgáló dombon vidáman szaladgáltak, kergetőztek. A domb egyébként már évekkel ezelőtt elkészült, és telente, amikor van elég hó, közkedvelt szánkózó, csúszkáló helye a Bucsin negyedi gyermekeknek. Az eseményen elhangzott: „legyen élettel tele a tér, és amikor a szobor körül játszó gyermekek megkérdezik, kit is ábrázol az alkotás, akkor a szülők, nagyszülők mondják el nekik, hogy majd később számukra is példák legyenek a nagy elődök”.

Gergely Imre
székelyhon.ro

A magyarságnak készülnie kell 2020-ra!

Interjú Erdő Péter bíborossal a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeiről
2016. május 29., vasárnap 12:43

A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust előkészítő látogatásra érkezett május 25. és 28. között Budapestre Piero Marini érsek, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságának elnöke. A világesemény előkészítési folyamatáról Erdő Péter bíborost kérdeztük.
 
- A Szentszék képviselőinek látogatásával megkezdődött a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hivatalos előkészítési folyamata. Mi történt Piero Marini bizottsági elnök és Vittore Boccardi, bizottsági titkár látogatása során?

– A Szentszék küldöttsége hozott egy több mint száz oldalas programot, amely a felkészülés négy éves munkafolyamatának szinte kész kalendáriuma. Ez a dokumentum egyszerre foglalkozik a kongresszusra való lelki felkészülés területével, és nyújt segítséget a szervezés konkrét lépéseiben. A látogatás során áttekintettük az előkészületi folyamat rendkívül széles palettáját, milyen feladatot mikorra kell teljesítenünk. Megalakítottuk a budapesti előkészítő bizottságot, Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkársága elnevezéssel. Áttekintettük, hogy az egyes részfeladatok koordinálására milyen albizottságokra van szükség. Meghívtunk az előkészítésben szerepet vállaló személyeket. A megbeszéléseken részt vett Veres András püspök, Ternyák Csaba érsek, Székely János püspök, Palánki Ferenc püspök, akik Cebuban is velünk voltak. Udvardy György püspök úr most nem tudott eljönni, de ő is tagja a bizottságnak. Fontos volt a világiak megszólítása, bevonása is, és bizonyos szakterületeken jártas papokat is meghívtunk az egyes bizottságokba. Megmutattuk vatikáni vendégeinknek az általános titkárság székházát, ahol most még folyik a felújítás. Végiglátogattunk helyszíneket, legalább négyféle különböző nagyrendezvénynek kell megtalálni a helyét. Budapesten szerencsére vannak alkalmas épületegyüttesek és területek.


– Milyen lépésekben folyik az előkészítés?

– Ebben is a szentszéki dokumentum ad útmutatást. Szól a pasztorális, kulturális programok előkészítéséről, imaakciók szervezéséről. Foglalkozik az ország egyházmegyéinek részben missziós programokkal való bevonási lehetőségeiről. Kiemelt területként tekint a munkatársak, önkéntesek felkészítésére, beleértve a rendezői feladatok ellátását.

Az előkészítés során kapcsolatot kell tartanunk azokkal a városokkal, melyek az előző években rendeztek világkongresszust, tapasztalataik nagyon hasznosak lehetnek. Megtett előkészületi lépéseinkről nekünk is rendre be kell számolnunk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságának, melynek tagjai a világ minden részéről kijelölt püspökök, papok és szerzetesek. Így egyházunk és kulturális életünk bemutatására már az előkészületek során is lehetőségünk nyílik, ami a kongresszus idején kiteljesedik.


– Említette a teológiai előkészítés fontosságát.

– A teológiai munka során a Szentszék részvételével és felügyelete alatt meg kell találni a kongresszus jelszavát, amely köré fel kell építeni egy teljes teológiai programot. Létre kell hozni egy olyan dokumentumot, amelyet majd a Szentszék lefordít több idegen nyelvre, és segít az elterjesztésében. Ez lesz a lelki és teológiai készület egyik fő alapja. A kongresszus ünnepélyes hete előtt néhány nappal kell egy teológiai kongresszust rendezünk, a középpontban az Eucharisztiával, mégpedig olyan hangsúlyokkal, amelyeket a közös dokumentum, illetőleg a kongresszus jelszava előtérbe helyez. Lehetőség van például ökumenikus téma-megközelítésekre, vagy akár a vallásközi párbeszéd bizonyos aspektusaival is foglalkozhatunk, középpontba állítva az Eucharisztiával kapcsolatos katolikus megközelítést.


– Egy korábbi interjúban a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyújtotta lelki megújulás lehetőségéről beszélt, hangsúlyozva az előkészületi idő fontosságát.


– Fontos terület az egyházzenei és egyházművészeti megújulás, amire a kongresszus kiváló lehetőséget ad. A magyar egyházzenei élet a II. vatikáni zsinat után nem tudta teljes mélységében követni a liturgikus reformot. Vannak kiváló ének- és zenekarainak, de a repertoár nem mindig illeszkedik a mai liturgiához. Nagyok a feladatok, több kategóriában kell pályázati lehetőségeket nyújtanunk, gondolva kisebb közösségek közös éneklésére és magasabb színvonalú darabokra. Ugyanez érvényes a liturgikus eszközök – textil- és ötvösművészeti alkotások – megpályáztatására. Az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus idején a magyar művészek színe-java részt vett ebben a munkában, és amit megalkottak, máig használatban van. Hosszú évekre meghatározták a liturgikus közízlést.

– Az 1997-es Wroclawban rendezett kongresszus óta nem volt közép-kelet európai helyszín. Mit adhat ma Budapest?


– Általános európai kultúránk gyökerei az ókorig nyúlnak vissza, különböző történelmi hullámokban világszínvonalú alkotásokat hoztunk létre. Emellett ott van a magyarságnak és a környező népeknek az értékekben gazdag népi kultúrája is, gondolok a népzenére, néptáncra. Esti kulturális programokban ezt is széles körűen meg lehet mutatni. Egyedi kulturális örökség például a magyarországi cigányzene, és nagyon sok egyéb, amivel a kongresszusra érkezők megismerkedhetnek.


– Nagy várakozás előzi meg a kongresszus témáját kifejező jelszó megválasztását.

– A jelszó megválasztására nagyon kell figyelni. A cebui Szent Pál idézetre – „Krisztus bennetek a megdicsőülés reménye” – az egyház missziós küldetéséről szóló egész teológiai programot építettek. A jelszóra részünkről is felmerült már több ötlet. Még a végső döntés nincs meg, de például felvetődött a 87. zsoltár utolsó sora: „Minden forrásom belőled fakad”. A II. vatikáni zsinat tanítása szerint a liturgia csúcs és forrás. A Eucharisztiának ezt a forrásjellegét az eddigi kongresszusok nem aknázták még ki teljesen. Azt hiszem, az Eucharisztia egész közösségi, keresztény életünk forrása. Ezt a forrást szeretnénk a középpontba állítani, mert kisugárzása kiterjed az egész életünkre. Az Eucharisztia éltető ereje szétárad mind az egyházban, mind a világban. Ez is lehet egy teológiai gondolat, de még várjuk a végső döntést, mi lesz majd a 2020-as budapesti, 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus teológiai jelmondata.
 
Fotó: Kovács Attila (Budapest); Tóth János (Esztergom)

Trauttwein Éva/Magyar Kurír
 

2016. 05. 28.

Hirdetés: 2016. május 29.1. A mai perselyezés a Caritas csíkszeredai Szent Ágoston Nappali Foglalkoztató Központ javára történik, ahol a fogyatékkal élőkkel foglalkoznak.
2. Az elsőáldozó gyerekekkel közös kirándulásra mentünk tegnap a Deszka-templomhoz. A 46 gyermek élményben gazdagodott. Azok a gyerekek, akik még nem vették át az elsőáldozói csoportképet, átvehetik a plébánián.
3. Hétfőn és kedden májusi ájtatosság 18,40-kor.
4. Kedden Szent Antal kilenced.
5. Szerdán, június 1-je Nemzetközi Gyermeknap. Az esti szentmisére várjuk a gyerekeket. Jézus Szíve ájtatosságot végzünk ¾ 7 órakor.
6. Szerdán jegyeskurzus 18 órakor.
7. Pénteken keresztelői felkészítő 18 órakor a plébánia hittantermében.
8. Péntek Jézus Szíve főünnep. Szentmise: 6,30, 7, 11 és 19 órakor. Első péntek meglátogatjuk betegeinket. Az esti szentmise után egy órás szentségimádást tartanak a karizmatikusok.
9. Szombaton Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ünnepe és a Nemzeti Összetartozás napja is (1920. június 4. Trianoni-diktátum.). Erről az esti szentmisében emlékezünk meg.
10. Ballagásra könyvajánló. Megjelent Darvas-Kozma József - A pálos rend története Erdélyben, Partiumban, Bánságban és Kárpátalján – című második, bővített kiadású könyve. A keménykötésű, színes, 336 oldalas könyv ára 45 lej. Megvásárolható a Szent Kereszt Főplébánián.
11. Kapható a Krisztus világa májusi száma és katolikus újságok is.
**

Helyhatósági választásokra felhívás


Ez év június 5-én országunkban helyhatósági választásokra kerül sor. Ebből az alkalomból felhívással fordulok kedves híveimhez és minden jóakaratú emberhez.
Népének jövőjéért és egyházának sorsáért felelősséget érző, minden jóakaratú katolikus hívő, járuljon az urnákhoz és szavazzon. Ez alkotmány biztosította jogunk, nem csak politikai ténykedés, hanem valláserkölcsi kötelességünk is.
Mint az előző években, úgy most is azt kérjük kedves híveinktől, hogy menjenek el szavazni és lelkiismeretük szerint, olyan személyekre adják le szavazatukat, akikről tudják, hogy egyházunk és népünk érdekeit képviselik és védik, nemzetünk egységét ápolják.
Olyan jelöltekre szavazzunk, akik a keresztény értékek megőrzésében és terjesztésében megfelelnek a Szentírás, illetve egyházunk tanításának.
Ezért nem lehet közömbös sem egyéni, sem közösségi életünk szempontjából, hogy kik képviselik a közéletben értékeinket, célkitűzéseinket. Éppen ezért a keresztény hívő arra hivatott, hogy hitével összhangban lévő döntést hozzon. Azokat a személyeket segítse szavazatával, akik az emberi és kisebbségi jogokat tiszteletben tartják, támogatják a családot, tisztelik az életet annak első pillanatától, a termé-szetesen bekövetkező végéig. Óvják a békét, a keresztény erkölcsöt és kultúrát, valamint a teremtett világot.
Ezeket az elvárásokat fogalmazta meg Isten Szolgája Márton Áron püspök 1940. december 21-én közzétett felhívásában:
„Választások alkalmával szabadságában áll mindenkinek, sőt kötelessége, hogy az egyház álláspontja és a keresztény jó erkölcsök szempontjainak betartásával szavazatát lelkiismerete szerint adja le.”
Bízom kedves híveim felelős döntésében, hogy felülemelkednek a hang-zatos ígérgetéseken és a megtévesztő szólamok ellenére is jövőnk, megmaradásunk és kisebbségi népünk jegyében adják le szavazatukat június 5-én.
Ehhez küldöm szeretettel főpásztori áldásomat.
Gyulafehérvár, 2016. május 22-én, Szentháromság vasárnapján.
†György s.k.
érsek
- See more at: http://www.romkat.ro/hu/content/helyhatosagi-valasztasokra-felhivas#sthash.rS2pnMuS.dpuf

12.  Helyhatósági választásokra felhívás: 
 http://www.romkat.ro/hu/content/helyhatosagi-valasztasokra-felhivas

Helyhatósági választásokra felhívás


Ez év június 5-én országunkban helyhatósági választásokra kerül sor. Ebből az alkalomból felhívással fordulok kedves híveimhez és minden jóakaratú emberhez.
Népének jövőjéért és egyházának sorsáért felelősséget érző, minden jóakaratú katolikus hívő, járuljon az urnákhoz és szavazzon. Ez alkotmány biztosította jogunk, nem csak politikai ténykedés, hanem valláserkölcsi kötelességünk is.
Mint az előző években, úgy most is azt kérjük kedves híveinktől, hogy menjenek el szavazni és lelkiismeretük szerint, olyan személyekre adják le szavazatukat, akikről tudják, hogy egyházunk és népünk érdekeit képviselik és védik, nemzetünk egységét ápolják.
Olyan jelöltekre szavazzunk, akik a keresztény értékek megőrzésében és terjesztésében megfelelnek a Szentírás, illetve egyházunk tanításának.
Ezért nem lehet közömbös sem egyéni, sem közösségi életünk szempontjából, hogy kik képviselik a közéletben értékeinket, célkitűzéseinket. Éppen ezért a keresztény hívő arra hivatott, hogy hitével összhangban lévő döntést hozzon. Azokat a személyeket segítse szavazatával, akik az emberi és kisebbségi jogokat tiszteletben tartják, támogatják a családot, tisztelik az életet annak első pillanatától, a termé-szetesen bekövetkező végéig. Óvják a békét, a keresztény erkölcsöt és kultúrát, valamint a teremtett világot.
Ezeket az elvárásokat fogalmazta meg Isten Szolgája Márton Áron püspök 1940. december 21-én közzétett felhívásában:
„Választások alkalmával szabadságában áll mindenkinek, sőt kötelessége, hogy az egyház álláspontja és a keresztény jó erkölcsök szempontjainak betartásával szavazatát lelkiismerete szerint adja le.”
Bízom kedves híveim felelős döntésében, hogy felülemelkednek a hang-zatos ígérgetéseken és a megtévesztő szólamok ellenére is jövőnk, megmaradásunk és kisebbségi népünk jegyében adják le szavazatukat június 5-én.
Ehhez küldöm szeretettel főpásztori áldásomat.
Gyulafehérvár, 2016. május 22-én, Szentháromság vasárnapján.
†György s.k.
érsek
- See more at: http://www.romkat.ro/hu/content/helyhatosagi-valasztasokra-felhivas#sthash.rS2pnMuS.dpufHelyhatósági választásokra felhívás


Ez év június 5-én országunkban helyhatósági választásokra kerül sor. Ebből az alkalomból felhívással fordulok kedves híveimhez és minden jóakaratú emberhez.
Népének jövőjéért és egyházának sorsáért felelősséget érző, minden jóakaratú katolikus hívő, járuljon az urnákhoz és szavazzon. Ez alkotmány biztosította jogunk, nem csak politikai ténykedés, hanem valláserkölcsi kötelességünk is.
Mint az előző években, úgy most is azt kérjük kedves híveinktől, hogy menjenek el szavazni és lelkiismeretük szerint, olyan személyekre adják le szavazatukat, akikről tudják, hogy egyházunk és népünk érdekeit képviselik és védik, nemzetünk egységét ápolják.
Olyan jelöltekre szavazzunk, akik a keresztény értékek megőrzésében és terjesztésében megfelelnek a Szentírás, illetve egyházunk tanításának.
Ezért nem lehet közömbös sem egyéni, sem közösségi életünk szempontjából, hogy kik képviselik a közéletben értékeinket, célkitűzéseinket. Éppen ezért a keresztény hívő arra hivatott, hogy hitével összhangban lévő döntést hozzon. Azokat a személyeket segítse szavazatával, akik az emberi és kisebbségi jogokat tiszteletben tartják, támogatják a családot, tisztelik az életet annak első pillanatától, a termé-szetesen bekövetkező végéig. Óvják a békét, a keresztény erkölcsöt és kultúrát, valamint a teremtett világot.
Ezeket az elvárásokat fogalmazta meg Isten Szolgája Márton Áron püspök 1940. december 21-én közzétett felhívásában:
„Választások alkalmával szabadságában áll mindenkinek, sőt kötelessége, hogy az egyház álláspontja és a keresztény jó erkölcsök szempontjainak betartásával szavazatát lelkiismerete szerint adja le.”
Bízom kedves híveim felelős döntésében, hogy felülemelkednek a hang-zatos ígérgetéseken és a megtévesztő szólamok ellenére is jövőnk, megmaradásunk és kisebbségi népünk jegyében adják le szavazatukat június 5-én.
Ehhez küldöm szeretettel főpásztori áldásomat.
Gyulafehérvár, 2016. május 22-én, Szentháromság vasárnapján.
†György s.k.
érsek
- See more at: http://www.romkat.ro/hu/content/helyhatosagi-valasztasokra-felhivas#sthash.rS2pnMuS.dpuf

2016. 05. 26.

Ráduly és Szőke nem okozott kárt - szakértői jelentés

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának is nyilatkoznia kell a Ráduly Róbert Kálmán és Szőke Domokos elleni büntetőper következő tárgyalásáig arról, hogy a két vádlott okozott-e kárt a városnak – közölte tegnap a tárgyalást vezető bíró. A szakértői jelentés szerint ilyen károkozás nem történt.
raduly dna vn 012_b 
Ráduly Róbert Kálmán. A szakértői jelentés szerint a kifizetések jogszerűek voltak
A Csíkszereda tavaly lemondott polgármestere, illetve alpolgármestere ellen indult per szerdai tárgyalása is ugyanolyan gyorsan véget ért a Maros Megyei Törvényszéken, mint ahogy ez áprilisban történt. Ezúttal a tárgyalást vezető bíró azt kérte a perbe magánfélként belépett csíkszeredai polgármesteri hivataltól, hogy a következő tárgyalási időpontig közölje, a két vádlott tevékenysége okozott-e kárt a városnak, és ha igen, pontosítsák, hogy miről van szó, és az összeget is – mondta el a Csíki Hírlapnak Milu Timoce, a Ráduly védelmét ellátó kolozsvári ügyvédi iroda ügyvédje.
A polgármesteri hivatal még a bírósági eljárás kezdetén, tavaly lépett be a perbe, mint magánfél, ahogy akkor elhangzott, „külső jogászok véleménye alapján, az esetleges érintettség okán”. Mint Antal Attila alpolgármester a napilapnak elmondta, a vádhatóság által jelzett ügyekkel kapcsolatban felkértek egy független külső könyvvizsgálót, állapítsa meg, hogy a kifizetések és cselekmények mentén történt-e károkozás a polgármesteri hivatal terhére, és ha igen, mekkora összegekkel. „Hétfőn kaptuk kézhez a szakértői jelentést, és a törvényszéknek is közöltük, hogy a pénteki testületi ülés elé terjesztjük, és ennek alapján dönt a testület, hogy támaszt-e követelést a két megvádolt elöljáróval szemben” – részletezte Antal, hozzátéve, az önkormányzat nevében testületi döntés után lehet követeléssel élni.
Az alpolgármester elmondta, a könyvvizsgálói szakértői  jelentés azt állapítja meg, hogy a vádhatóság által jelzett, állításuk szerint jogellenes kifizetések igenis jogszerűek voltak, az önkormányzat nem károsodott. „A testület a szakértői jelentés alapján fog dönteni – épp most tanulmányozzák a jogi bizottságban – de abban az áll, hogy nem érte kár az önkormányzatot” – szögezte le Antal Attila.
Tavaly júniusban az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) Ráduly Róbert Kálmánt a DNA háromrendbeli hivatali visszaéléssel és érdekkonfliktussal, Szőke Domokost pedig négyrendbeli hivatali visszaéléssel és okirat-hamisításra való felbujtással vádolta meg. Ráduly ezt követően lemondott tisztségéről, Szőkét pedig a törvényszék eltiltotta hivatali tisztségének gyakorlásától. Tavaly júniustól idén márciusig hatósági felügyelet alatt álltak, miután a tavaly április végén történt házkutatások után elrendelt házi őrizetet erre az enyhébb kényszerintézkedésre változtatták. A felügyelet megszüntetése óta Szőke visszatért hivatalába, a pert a Maros Megyei Törvényszék tárgyalja, miután a vádhatóság ennek áthelyezését kérte Csíkszeredából.

székelyhon.ro

Érdemes-e?

Érdemes-e hinni?
Ma, amikor az emberi tudomány és technika fejlődése egyre inkább megold minden kérdést, amikor a társadalom közömbös rétege elfordul Istentől; amikor a magukat keresztényeknek nevező emberek egyáltalán nem jobbak, mint a közömbösek vagy nem hívők; amikor a hit inkább hátrányokkal jár, mint előnnyel, felvetődik a nagy kérdés, hogy érdemes-e még hinni?
A tudomány, akármennyit fejlődjön is, nem fogja megoldani az ember sok égető problémáját: 
Ki az ember?
Mi a rendeltetése? 
Van-e értelme életünknek? 
Miért a rossz, a szenvedés? 
Van-e élet a halál után? 
Van-e Isten, és ha igen, szeret-e? 
Ezekre a kérdésekre csak a vallás képes válaszolni.
A vallásos embernek is maradnak problémái, tehát a hit sem tud minden felvetődő kérdésre százszázalékos feleletet adni. Csak egyet tud és egyet mond, hogy mindig velünk van az Isten, aki szeret minket, és ezért reménységgel járjuk életünket. Ezért „ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem vagy. Botod s pásztorbotod biztonságot ad.” (Zsolt 23,4). A temetési szertartás szerint pedig „a halálban sem hagy árván jó pásztorként Istenünk”.
Szent II. János Pál pápa írja a Fides et ratio kezdetű enciklikájában (1998): „A Szentírás mindig föltételezi, hogy az ember – még ha vétkes is a hazugságban és a kétértelmű beszédben – képes megismerni és megragadni a tiszta és egyszerű igazságot. Ha az embertől elveszik az igazságot, puszta illúzió az állítás, hogy föl akarják szabadítani. Az igazság és szabadság vagy együtt járnak, vagy mindkettő nyomorultul elvész.”

Ivan Sarajishvili koncertje a Millenniumi templomban

A Csíkszeredai Régizene Fesztivál előzetes eseményei részeként a csíkszeredai Millenniumi templomban Johann Sebastian Bach művei szólalnak meg június 5-én, vasárnap 20 órától. 
Az előadó Ivan Sarajishvili Norvégiában élő  grúz orgonista, aki a Millenniumi templom 2015-ben felavatott orgonája hangképének a kialakításában közreműködött.
Az előadóművész doktori tanulmányait a neves rochesteri (USA) egyetemen, az  Eastman School of Musicon végezte. Számos európai országban (Németország, Olaszország, Magyarország, Csehország, Oroszország, Lengyelország, Spanyolország), de az Amerikai Egyesült Államokban is nagy sikerrel koncertezett.
 
Műsoron:
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
C-dúr toccata, adagio és fúga BWV 564
Partita:  Sei gegrüßet Jesu gütig BWV 768 (Korálvariácók)
Vivace  BWV 526/1 (c-moll triószonátából)
F-dúr szimfónia BWV 156 (transcriptio)
Vater unser im Himmelreich BWV 682 (Clavierübung III.)
d-moll tocatta és fúga BWV 565

Ivan Sarajishvili 1972. augusztus 5-én született Tbilisziben (Grúzia), egy gazdag zenei gyökerekkel rendelkező családban. Zongoratanulmányait hétévesen kezdte.  Miután 1994-ben alapfokú diplomát szerzett nemzetközi jogból a Tbiliszi Állami Egyetemen, felvételt nyert az oszlói Norvég Állami Zeneakadémia egyházzenei tagozatára.  Tanulmányai alatt EU-s ösztöndíjasként a Berlini Művészeti Főiskolán historikus előadásmódot tanult, 2000-ben alapképzésben diplomázott egyházzene szakon, 2002-ben Oslóban szerezte meg mesteri fokozatát, majd tanulmányai befejezése után 2004-ben a Dán Királyi Zeneakadémián szólista képesítést szerzett. A régizene és a historikus előadásmód iránti érdeklődése azóta is töretlen. Előadóművészként a BBC 3 csatornán többször is szerepelt már. Jelenleg Norvégia legrégebbi székesegyházának, a Stavanger Katedrálisnak zenei igazgatója és orgonistája. 2007 óta a Norvégiai Orgonafesztivál programszervező bizottságának tagja és a Stavanger Katedrális Nyári Fesztiváljának művészeti vezetője.
 
www.regizene.ro

Szervezők:
Sándor Péter orgonaépítő
Szent Kereszt Plébánia
Hargita Megyei Kulturális Központ
Hargita Megye Tanácsa

2016. 05. 25.

Életünk fundamentumaAlapvető a hit. A szó szoros értelmében igaz, hogy az emberi cselekedetek alapja és gyökere a hit. Ami a hívő embert másoktól megkülönbözteti, az elsősorban a hite. A hívő ember hiszi, hogy a látható, érzékelhető világ mögött létezik egy másik, sokkal szebb és csodálatosabb világ. Az evangéliumban Jézus a zsidók előtt megdicsért egy pogány római századost. (Lk 7,1-10) A kafarnaumi százados hallott Jézusról, és amikor értékes szolgája súlyos beteg, akkor a zsidók véneit küldi Jézushoz, hogy gyógyítsa meg szolgáját. A küldöttek csupa jót sorolnak fel a századosról: istenhitét, szereti a népet, a zsinagógát is ő építtette ...  amikor Jézus közél ér, akkor szolgáit küldi elébe: „Uram, nem vagyok rá méltó, hogy betérj a házamba... Csak szólj egy szót és meggyógyul a szolgám.” Nekünk nem a megdicsértre kell figyelnünk, hanem arra, amiért Jézus megdicsérte őt: „Mondom nektek, ekkora hittel még Izraelben sem találkoztam.” A római pogány hitéért kapta a dicséretet. A százados tudja, hogy Jézusnak olyan hatalma van a betegek felett, hogy távolról is meggyógyíthatja szolgáját. Ezért ráhagyatkozik.
Minden hit, akár természetes, akár természetfeletti, valakire való ráhagyatkozást jelent. A keresztény „hit elsősorban az ember személyes ragaszkodása Istenhez; ugyanakkor ettől elválaszthatatlanul az Istentől kinyilatkoztatott egész igazság szabad elfogadása”. (KEK 150)
1) A hit alapja a bizalom. Egész életünk a kölcsönös bizalomra épül fel. Elfogadjuk a szaktudósok véleménye alapján azokat az igazságokat, amelyeket kikutattak. A hívő ember bízik az Isten mindent meghaladó tudásában és hozzánk való szeretetében: „A hit szilárd bizalom abban, amit remélünk, meggyőződés arról, amit nem látunk” (Zsid 11,1). A varsói gettó falán ez a felirat látható: „Hiszek a napban, ha nem is látom fényét! Hiszek a Szeretetben, ha nem is érzem sehol! Hiszek Istenben, akkor is, ha hallgat!”
2) A hit alapja a meggyőződés. Szent Pál a Galata-beli híveket inti, hogy mindaz, amit tanított, valóban Istentől származik. Apostoli küldetését Jézus Krisztustól és az Atyaistentől kapta. Ezért ha valaki más evangéliumot hirdetne, átkozott legyen! (Gal 1,1-2, 6-10) Viszont a hittel az ésszerűség mellett mindig együtt jár egy bizonyos kétely. „Úgy vagyunk a hittel, mint amikor valaki egy gömböt néz: világosabban látja azt az oldalát, amely feléje van fordítva, de nem látja a másikat.” Pascal szerint mindebben Isten részéről egy bizonyos pedagógia van.
3) A hit magatartás is. A hit nem pusztán az igazságnak értelemmel történő elfogadását jelenti, hanem engedelmesség, ráhagyatkozás az Istenre. Salamon király a templomszenteléskor kiemelte, hogy Isten elérhető mindenkinek és minden szükségnek. (1Kir 8,41-43) A hitben ezért szerepe van Istennek, és szerepe van saját akaratunknak. Isten mindenkit hív, aki meghallgatja szavát és keresi. Nekünk pedig követnünk kell ezt a hívást, és imádkozni az állhatatosságért.

„Hirdessétek az evangéliumot.” Mk 16,15.