2016. 12. 07.

Elmegyek, hogy jobb legyen...



Márton Áron püspök mondta: „A hajszálgyökér nem húzódik vissza, ha sziklára tapint, hanem rést keres és repeszt; a földbe vetett mag áttöri a rögöt; az akadály elé jutott hangya megkísérli a százszoros súlyt félretenni, s ha nem sikerül, kerülővel folytatja az útját célja felé. S ha élni akarunk, mi is csak ezt a példát követhetjük.” ...
„A nép is olyan, mint a gyermek: tettekből ért.” - írta Márton Áron.
Ezért vasárnap elmegyek szavazni, hogy értsenek a tetteimből az itt vagy távol élő magyar testvéreim.
Elmegyek szavazni, mert felnőtt és választópolgár vagyok.

Elmegyek szavazni, mert kereszténydemokrata vagyok.
Elmegyek szavazni, mert nekem is készült egy szavazóhelyiség, ahol kifejezhetem akaratomat.
Elmegyek szavazni, mert nekem is nyomtattak egy szavazócédulát és készítettek szavazófülkét, ahol kitölthetem szavazócédulámat.
Elmegyek szavazni, mert egy vagyok az 1.300.000 erdélyi magyar közül és nélkülem nem lenne kerek ez a szám.
Menjünk el szavazni, erre kér Orbán Viktor és
Elmegyek szavazni, mert az 1 (egy) is szám, éspedig sorsdöntő szám, mint Maroskeresztúron, ahol a helyhatósági választáskor az RMDSZ jelöltje - a szavazatok háromszori (!!!) újraszámolásakor is beigazolódott (!!!!!!!) - 1 (egy) szavazattal többet kapott, mint a PSD jelöltje, ezért magyar lett a polgármester!
Elmegyek szavazni, mert a magyarság múltjáért, jelenéért és jövőjéért felelősséggel tartozom.
 
Szavazni megyek, mert 20 évet a szórványban dolgoztam, ismerem az ott élők súlyos helyzetét. 
Kövér László is.
Ezért Márton Áron püspökkel vallom:
 „Másképp harcol a közösségért is, aki a kisebb közösségnek, egy népes családnak az életében naponta érzi és viszi a többekért való felelősséget.”

„Minden nép annyit ér, amennyi értéket saját magából ki tud termelni. S addig él, amíg  életét saját erejével tudja táplálni. ... Isten segítségén és két marokra fogott akaratunkon kívül más erők nem állnak rendelkezésünkre. De ezzel mindent megtehetünk, ha becsületes összefogással munkába állunk.”
Vasárnap mindnyájan megtehetjük, hogy a sorsunkat befolyásoló lehetőséggel, a szavazással erőt mutassunk fel, hogy becsületes összefogással minél több képviselőt juttassunk a román parlamentbe!
Ha akarjuk, valóság lesz!!!
Ha akarjuk, valóság lesz!!! ...

Ezért imádkozzuk:
Mindenható örök Atya, a Te kezedben van az emberek sorsa és Te szabod meg a népek jogait: tekints kegyesen reánk, akiknek jövőjét és boldogságát első szent királyunk a te Szent Fiad édesanyjának,  a mi Nagyasszonyunknak kezébe tette le.
Tekints reánk, válságos időket élő népedre  és áraszd ránk Szentlelkedet, hogy segítségével mindnyájan meglássuk az igazság útját, építsük nemzetünk egységét és szolgáljuk javát.
Adj, Urunk, vezetőinknek kellő bölcsességet és elszánt, erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
Világosíts meg és támogass minket, hogy szentjeink és nagyjaink példája nyomán felelősséget érezzünk szülőföldünkért és a szükséget szenvedőkért. Kérünk, áldd meg mindennapi fáradozásunkat, hogy az a Te dicsőségedre és ami boldogulásunkra váljék.
Magyarok Nagyasszonya Csíksomlyói Boldogasszony, Szent Mihály arkangyal, Szent István király, Szent László király -  könyörögjetek érettünk a mi Urunk, Jézus Krisztusnál. Ámen.


1 megjegyzés:

  1. Nem csak hogy teljesen egyetértek a plébánosom fentebbi érveivel és szempontjaival, de ezúton is kérem minden ERDÉLYI magyar honfitársamat, hogy ha másT nem is, de a mindannyiunk számára tisztelt, közülünk való MÁRTON ÁRON székely püspök, hitvalló és a 2O. század legnagyobb magyarja intéseit és kérését KÖTELESSÉGÜNK MEGFOGADNI ! Ő azt mondja ma nekünk, hogy nagy bajunkban, csak a feltétel nélküli, összeszorított fogú ÖSSZETARTÁS marad az egyetlen kötelezően járandó út a számunkra."NON RECUSO LABOREM".

    VálaszTörlés