2017. 07. 12.

Visszakerült Magyarországra a Seuso-kincsek második hét darabja

Kötelességünket teljesítettük és visszaszereztük a Seuso-kincsek páratlan fontosságú, felbecsülhetetlen leletegyüttesének második hét darabját – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Budapesten, a kormányülés szünetében. Lassányi Gábor, a Magyar Régész Szövetség elnöke a magyar örökségvédelem szempontjából rendkívül fontos eseménynek nevezte a Seuso-kincs újabb hét darabjának Magyarországra kerülését.
  • Nemzeti kincseinknek, a „családi ezüstnek” Magyarországon van a helye – mondta Orbán Viktor.
  • A kincseket két lépésben a becsült piaci ár harmadáért, negyedéért sikerült visszaszerezni.
  • Augusztus végéig a Parlamentben kiállítva láthatja majd a nagyközönség a Seuso-kincseket.
  • A Magyar Régész Szövetség szerint rendkívül fontos esemény az újabb tárgyak hazatérése.
Orbán Viktor azt mondta: a kormány álláspontja, hogy a felbecsülhetetlen értékű nemzeti kincseinknek, a „családi ezüstnek” Magyarországon van a helye.
A miniszterelnök a bejelentés után bemutatta a sajtónak a Parlament Vadásztermében kiállított kincseket.
A miniszterelnöknek a múzeumigazgató tartott tárlatvezetést a parlamentben
Baán László a Szépművészeti Múzeum főigazgatója elmondta: 1990 óta minden magyar kormány törekedett arra, hogy visszaszerezze a kincseket, hol perben, hol egyezségben. Hozzátette: ez most két lépésben sikerült, hiszen 2014-ben tért haza az első hét darab, most pedig a második, művészettörténeti szempontból még értékesebb rész került Magyarországra. Ezzel a teljes ismert Seuso-kincs hazatért – hangsúlyozta.
Mint mondta, a kincsek visszaszerzése hosszú évek óta várt pillanat nemcsak a magyar emberek, hanem az egész világ részéről.
Felidézte: a Seuso-kincs a legjelentősebb ismert késő római ötvösművészeti leletegyüttes, amelyet néhány évtizeddel ezelőtt, a 70-es években találtak meg Magyarországon, majd illegális körülmények között jutott ki az országból. Mint mondta, a kincseket egyetlen napot láthatta a közönség 1990-ben, New Yorkban, egy aukción, ahol mai értéken 100 millió eurós kikiáltási áron akarták eladni. Sem ezelőtt, sem ezután nem láthatta ezt a felbecsülhetetlen értékű kincset sem világ, sem Magyarország – jegyezte meg.
Baán László az újságíróknak elmondta: az elmúlt években sikerült megállapodni két ütemben két családi alapítvánnyal a kompenzációs díjról, ez az első esetben 15 millió euró, a második esetben 28 millió euró (mintegy 8,6 milliárd forint) volt. Ennek fejében átadták a kincseket és nem is vitatták Magyarország tulajdonjogát – fejtette ki, hozzátéve: a kincseket a becsült piaci ár harmadáért, negyedéért sikerült visszaszerezni.

Azt is hangsúlyozta: a kincsek hazatérése nemcsak Magyarország, hanem az egész világ számára rendkívüli jelentőségű, ugyanis végre bemutathatóvá válik. Ezt az eddigi birtokosok nem tették lehetővé, gyakorlatilag raktárak mélyén rejtegették azt – fejtette ki, jelezve azt is: több alternatíva van a kincsek végleges elhelyezésére, arról a kormány fog dönteni.
Magyarország olyan ókori kinccsel gyarapodott, amelyet területén, Pannóniában kapott egy előkelő személyiség és ásott el minden valószínűség szerint egy barbár betöréskor, majd az közel 2000 éven keresztül a földben maradt
– ismertette a történetet.
A főigazgató arra is kitért: azzal, hogy valamennyi kincs itt van, az anyagkutatások is jobban fognak előrehaladni. A lehetséges lelőhelyet már lokalizálták, azonban a szakembereknek még nincs egyértelmű állásfoglalásuk arról, hogy ott volt – mondta Baán László.
Az MTI-hez eljuttatott háttéranyag szerint a most hazatért hét műtárgy az Achilleus és a Meleagros tál, az állatalakokkal díszített kancsó, az amphora, a Hippolytos-kancsó és a két, díszítésében a Hippolytos-kancsóéval rokon vödör.
A Seuso-kincseket most szombattól a Parlamentben kiállítva láthatja majd a nagyközönség, naponta 12 és 18 óra között, augusztus végéig.
Ezt követően országjárásra indulnak, végül a Magyar Nemzeti Múzeumba kerülnek a műtárgyak.
**

Magyar Régész Szövetség: rendkívül fontos esemény az újabb tárgyak hazatérése

Lassányi Gábor a szövetség elnöke úgy vélte, a leleteket lehetőleg szélesebb körű természettudományos technológiák alkalmazásával zajló kutatásnak kell alávetni, de kiemelten fontos az is, hogy a kincs elérhető legyen a nagyközönség számára.
„Üröm az örömben, hogy Magyarországnak nagyon komoly pénzt kellett kifizetnie” – fűzte hozzá a szervezet elnöke, aki kitért arra is: remélhetőleg a kormány tesz lépéseket az illegális műkincskereskedelem ellen, hiszen Magyarországon jelenleg is fosztanak ki régészeti lelőhelyeket és viszonylag gyakran bukkannak fel a nemzetközi műkincspiacon Magyarországról törvénytelenül kijuttatott, főleg késő bronzkori és római kori műkincsek.
Lassányi Gábor rámutatott arra is: a tudományos kutatások eredményei és a nyomozati anyagok is azt mutatják, hogy a Seuso-kincs több darabból állhatott a ma ismertnél – a római kori luxus étkészletek nagyságának ismeretében egyes becslések néhány tucatnyi, sőt százas nagyságrendről beszélnek -, ezért elképzelhető, hogy bukkannak még fel újabb elemek akár Magyarországon, akár külföldön.
Orbán Viktor miniszterelnök a szerdai kormányülés szünetében a Parlamentben jelentette be, hogy Magyarországnak sikerült visszaszereznie a páratlan fontosságú 14 darabos leletegyüttes második hét darabját, az Achilleus és a Meleagros tálat, az állatalakokkal díszített kancsót, az amphorát, a Hippolytos kancsót és a két, díszítésében a Hippolytos kancsóéval rokon vödröt.

magyaridok.hu

2017. 07. 09.

Tessék megpróbálni!Jézus egyetlen törvényt ad csak, az Isten és emberek iránti szeretet törvényét, és egyetlen célt tűz a szemük elé: a mennyei Atya akaratának teljesítését.
Ha úgy tudunk hinni, mint az emmauszi tanítványok, akkor felfogjuk, hogy Jézus az Atyát jelenítette meg, az Atya nevében beszélt és cselekedett, egyszóval ő a Krisztus. Ezért van hatalma arra, hogy megbocsássa mindenki bűnét, és örök életet adjon. 
Jézussal a földi élet előszobájából máris az Isten belső világába értünk. 
A jelen szenvedések pedig eltörpülnek az eljövendő dicsőség mellett. Ezért mondta, hogy nála enyhet talál mindenki az élet bajaival szemben. 
Követése áldozatot követel, s lehet ezt igának is tekinteni, de az ő igája édes, az ő terhe könnyű, mert szeretete átölel. Aki magára veszi naponta, megtapasztalja, hogy Isten gyermekeinek szabadságát választotta.
Nézzük, mit tesz Jézus.  
Én megkönnyítlek titeket: 
- A szegényeknek megadja a szeretetben rejlő gazdagság érzését. Amint Szent Pál érezte: Semmink sincs, mégis mindenünk van.
- A magányosnak terhét megenyhíti, feloldja, ha megtalálja Jézust és ő lesz mindene.
- A betegek megnyugvást nyernek, ha Jézussal akarnak szenvedni. Lelkük egészséges lesz, rájönnek az önkéntes keresztvállalás örömének ízére.
- A feleslegessé válás érzését leveszi vállamról: Fontos és drága vagyok Jézusnak.
- Bármilyen bajban megleljük Jézusnál a biztos reményt. Vagy megszabadít, vagy minden bajt javunkra fordít. (pl. Feltartóztattak úton és elkerültem a balesetet).
- A bűn terhét hordozók is megkönnyebbülnek, ha Jézushoz menekülnek, mert leveszi vállukról a „titkos súlyú bűn” terhét.
- A szenvedélyek rabságában vergődők is bizalommal menjenek hozzá, meg fogják találni a szabadulást.
- Áldott minden keresztje az életnek, ha Jézushoz vezet. Mert könnyebb lesz a szívünk, mint ha soha semmi teher nem nyomta volna.  
Felmerülhet a kétely bárkiben: Igaz-e, amit az egyház hirdet? 
A felelet egyszerű: Tessék megpróbálni!

Az ösztönösség fölé emelAz élővilág magasabb rendű élőlényeit egy belső törvény, program, az ösztön irányítja. Ez az élőlényekben levő, velük született és öröklődő készség az egyedet, illetve a faj fenntartása érdekében a fajt célszerű viselkedésre sarkallja. Az emberben is jelen van ez a belső indíttatás, késztetés. Emellett az embernek szellemi lelke van, mely testének emberi létet ad. A szellemi lélek két képessége: az értelem és a szabad akarat. Az értelem latinul intellectus, görögül nousz. Tárgya az igazság. A szellemi lélekben az érzékektől különböző megismerő képesség rejlik, általa nyitott az ember az ideák, számok és lényegek világára. A latin intellectus a 'dolgok mélyében olvasásra', a lényegkeresésre utal. Az értelem által van az ember a végső, mindent hordozó elvekre (szent, igaz, jó, szép) rendelve, melyekben Istennel érintkezik. Az értelem által nyitott az ember a teljes valóságra úgy, hogy annak eredetét, értelmét és célját kérdezheti. Ez a nyitottság az értelem alaptevékenységében, a lét megértésében gyökerezik. Számunkra ugyanis a lét a legismertebb valóság, belőle indul ki minden kérdés, megkülönböztetés, magyarázat és megértés; ugyanakkor mindent magában foglal, az értelem tevékenységét, a gondolkodást is, s fölülmúl mindent, a gondolkodást is. Mivel az értelem kutathatja a létet, az ember képes a létezők beláthatatlan sokaságát megismerni, s képes minden létező fölé, sőt magához a minden létezőt magában foglaló és egyúttal fölülmúló Léthez, Istenhez emelkedni. A maga végtelenségére bukkan, ha értelme megismerő tevékenységének föltételeire reflektál, s fölfigyel arra, hogy minden egyes létező megismerése azáltal lehetséges, hogy maga a lét nyitott előtte. Ezzel út nyílik az értelem számára az önmagában korlátlanul tökéletes léthez, Istenhez.
Az akarat az ember egyik szellemi képessége, mellyel mint személy állást foglal, dönt és cselekvéseket indít el vagy tilt le. Az akarat tárgya a jó. Működése föltételezi az értelmet, s az emberi cselekvés e két képesség együttes munkája. A jó cselekedet Isten akaratának szabad akarattal és tudatosan történő teljesítése. Természetes, ha földi célokért történik, természetfölötti, ha Isten szeretete motiválja. Ellentéte az ösztön. 

Isten a maga üdvözítő akaratával közeledik az ember felé: azt akarja, hogy senki el ne vesszen. Ezért küldte hozzánk a Fiát, mint béke fejedelmét, hogy a nemzetek közötti békét megvalósítsa. (Zak 9,9-10) Jézus az egyszerű embereknek nyilatkoztatta ki Isten országának titkait, azoknak, akik Istentől várták a szabadítást, a belső békét. (Mt 11,25-30) Ő a szelíd és alázatos szívű, aki szeretete által az Atyát nyilatkoztatta ki, és kapcsolatunkat a benne való hitre és szeretetre helyezte. Így Szentlelke által a merő ösztönösség fölé emel bennünket. (Róm 8,9; 11-13) Testi föltámadásunk a vele megélt folyamatnak végső állomása lesz. Addig is a Lélek ösztönzését kövessük, hogy egyre jobban átalakíthasson Krisztussá. És így másokat is hozzá vezessünk.

„Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok...” Mt 11,28.

Hirdetés: 2017. július 9.

1. Ma este a 19 órás szentmise után orgonakoncert csendül fel itt a Millenniumi templomban a csíkszeredai Régizene Fesztivál részeként.
Erich Türk orgonajátékában gyönyörköd-hetünk majd. Ő a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia oktatója, ahol jelenleg orgonát, csembalót, számozott basszust, kamarazenét és organológiát tanít. Szólistaként, a Transylvania Barokk Együttes, valamint más kamarazene-együttesek tagjaként számos hangverseny közreműködője volt az európai országok túlnyomó többségében, az Egyesült Államokban és Izraelben.
Rádió-, tévé, CD- és DVD-felvételeket készített. Foglalkoztatja a historikus zenei előadásmód életre keltése és a régi hangszerek állagmegőrzése. A TransylvANTIQs hanglemezkiadó megalapítója. Tevékenyen bekapcsolódik különböző kolozsvári régizenei események megszervezésébe, mint például a La Stravaganza fesztivál. Tagja a Balkan Baroque Band nemzetközi barokk zenekarnak. A 2000-ben Bruges-ben (Belgium) megszervezett J. S. Bach Nemzetközi Orgonaversenyen a II. díj mellett elnyerte a közönségdíjat is.
Martin Luther tollából nagyjából 40 korál maradt fenn, részben gregorián énekek német fordítása, részben saját szerzemény. Ezek jelentős része általánosan elterjedt és mindmáig használatos, esetenként más felekezetek liturgiájában is. Számos zeneszerző kantátákban,
oratóriumokban vagy orgonaművekben dolgozta fel a Luther által szerzett dallamokat. A műsor válogatást nyújt a korai barokk korszak észak-német korálfeldolgozásaiból, változatos technikai megoldásokat mutatva be. Hallható lesz korálfantázia, díszített cantus firmus, partita, különféle feldolgozási módozatokat felsorakoztató strófák és fugato is. 

A concert a Luther-korálok feldolgozásai az észak-német barokk zenében címet kapta. Számítunk megtisztelő figyelmükre!
2. Krisztus világa július-augusztusi összevont száma 
megvásárolható a ministránsoknál és a sekrestyében. Ára 3 lej.

Krisztus világa 2017. Július-Augusztus Szemle

3. Pénteken keresztelői felkészítő 18 órakor a felső hittanteremben.
4. Szombaton délelőtt 10 órakor ministránsképző.
5. Vasárnap katolikus hetilap a sekrestyében kapható.