2017. 07. 09.

Tessék megpróbálni!Jézus egyetlen törvényt ad csak, az Isten és emberek iránti szeretet törvényét, és egyetlen célt tűz a szemük elé: a mennyei Atya akaratának teljesítését.
Ha úgy tudunk hinni, mint az emmauszi tanítványok, akkor felfogjuk, hogy Jézus az Atyát jelenítette meg, az Atya nevében beszélt és cselekedett, egyszóval ő a Krisztus. Ezért van hatalma arra, hogy megbocsássa mindenki bűnét, és örök életet adjon. 
Jézussal a földi élet előszobájából máris az Isten belső világába értünk. 
A jelen szenvedések pedig eltörpülnek az eljövendő dicsőség mellett. Ezért mondta, hogy nála enyhet talál mindenki az élet bajaival szemben. 
Követése áldozatot követel, s lehet ezt igának is tekinteni, de az ő igája édes, az ő terhe könnyű, mert szeretete átölel. Aki magára veszi naponta, megtapasztalja, hogy Isten gyermekeinek szabadságát választotta.
Nézzük, mit tesz Jézus.  
Én megkönnyítlek titeket: 
- A szegényeknek megadja a szeretetben rejlő gazdagság érzését. Amint Szent Pál érezte: Semmink sincs, mégis mindenünk van.
- A magányosnak terhét megenyhíti, feloldja, ha megtalálja Jézust és ő lesz mindene.
- A betegek megnyugvást nyernek, ha Jézussal akarnak szenvedni. Lelkük egészséges lesz, rájönnek az önkéntes keresztvállalás örömének ízére.
- A feleslegessé válás érzését leveszi vállamról: Fontos és drága vagyok Jézusnak.
- Bármilyen bajban megleljük Jézusnál a biztos reményt. Vagy megszabadít, vagy minden bajt javunkra fordít. (pl. Feltartóztattak úton és elkerültem a balesetet).
- A bűn terhét hordozók is megkönnyebbülnek, ha Jézushoz menekülnek, mert leveszi vállukról a „titkos súlyú bűn” terhét.
- A szenvedélyek rabságában vergődők is bizalommal menjenek hozzá, meg fogják találni a szabadulást.
- Áldott minden keresztje az életnek, ha Jézushoz vezet. Mert könnyebb lesz a szívünk, mint ha soha semmi teher nem nyomta volna.  
Felmerülhet a kétely bárkiben: Igaz-e, amit az egyház hirdet? 
A felelet egyszerű: Tessék megpróbálni!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése