2017. 07. 08.

Krisztus világa 2017. Július-Augusztus SzemleBírod-e János Különösnek látom lapunk július-augusztusi számának borító fotóját. Silvina szatmári irgalmas nővér mesélte három évtizeddel korábban. Egy dolgos, szűk szavú, János nevű állatgondozó minden pénteken levette az istálló ajtaját és a vállára vette, mint Jézus a keresztet. Ő azzal indult el, mondta a maga imáját és úgy kerülte meg a város központjában a zárda épületegyüttesét. Néha akadt egy-két csipkelődő ember is, aki megkérdezte tőle: Bírod-e János? – Bírom, hát! – felelte röviden és folytatta a maga útját. A címlapon egy amerikai kiadású „Jánost” látunk, aki a kereszt szára alatt fölfele, a távolba néz és mosolyog. Arca biztonságot sugall, mintha üzenné a földet néző embereknek: A keresztben van az üdvösség! Úgy gondolom, jó dolog Jánosoknak lenni, akik Istennel beszélgetve, viszik a maguk keresztjét. S ha netán megkérdezné: Bírod-e János? Milyen jó lenne azt felelni: a Te kegyelmeddel, igen!  (2. oldal)
A hivatás Dr. Jakubinyi György érsek atya írása: Krisztus ma is hívja követőit: mindenkit a keresztény életre, egyeseket pedig a szorosabb apostoli életre, papi és szerzetesi hivatásra. Nagy kegyelem ... Akinek igazi hivatása van, az lelki egyensúlyát csak akkor éri el, ha elfogadja ezt a hivatást. ... Fontos a hivatásgondozás Egyházunkban. Felelősek vagyunk mindnyájan, papok és hívek Isten ajándékáért, a nekünk, közösségünknek ajándékozott papi, szerzetesi, szerzetesnői hivatásokért. Örökérvényű az Úr Jézus felhívása: „Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat az aratáshoz.” (Mt 9,38). (3. oldal)
“Minden forrásom belőled fakad” – Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jelszava. Összeállítás és ismertető az eddig tartott Kongresszusokról, valamint a 2020. szeptember 13-20. között Budapesten sorra kerülő Kongresszus előkészületeiről és imáról. (4-5. oldal)
Kalazancius vonzásában – Augusztus 25-én van Kalazanci Szent Józsefnek, a piarista rend alapítójának ünnepe. A szentről, mondásairól és a rendről ír Sárközi Sándor piarista. (5. oldal)
Szent László-év 10. – László király törvényhozásával részben a társadalmi bajokat akarta orvosolni, más részt a királyság gazdasági erőforrásainak biztosítására törekedett. - Támogatta és az ország hasznára fordította a kereskedelmet (ló, ökör és só). - A királyi kincstár állandó jövedelme a pénzverésből és pénzváltásból származó haszon volt. - Az ország tájait utak kötötték össze, s ezek kapcsolták az országot a környező világ vérkeringésébe. – Szó van a keletről beköltözött népelemekről, a böszörményekről, kálízokról. A Nyugat-Európa különböző tájairól érkezettekre a vendég (hospes) kifejezést alkalmazták. Egy részüket olasznak (vallon latinusok-nak), újlatin nyelvet beszélőknek mondták. – Darvas-Kozma József írása a 6-7. oldalon.
A boldogságom – Anselm Grün gondolatai. Fordította Bács Béla János. (8. oldal)
2017-ben lettek pappá képsorok az újmisésekről, és Lechli Arnold III. éves kispap elmélkedése a Magvetőről. (9. oldal)
Kézdivásárhely történelmi központja – Az egykori Kézdiszék központja, a Torja patak mentén létesült, a Brassót Moldvával összekötő és az Ojtozi-szoroson átvezető fontos kereskedelmi útvonal mellett. A jelentős kézműves- és ipari központ múltját, történeti központjának épített örökségét, a Főteret színes melléklettel mutatja be Sárközi Sándor. (10-11. oldal)  
A gombaparadicsom – testi és lelki egészség rovatban, Bakó Mária Hajnalka néhány, kevésbé ismert lúgosító, gyógyító gombáról ír. (12-13. oldal)
Játékos ismerkedés szentekkel – Szentek a világegyházból, Vitos Antal kérdései. (13. oldal)
Mi az életcélod? – Patsch Ferenc SJ írása az értelmes életről és az életcélról. (14-15. oldal)
A legerősebb állatMivel a Székelyföldön medvés világot élünk, jól jönne a huszárság, hogy megszabaduljunk a nem kívánt látogatóktól.  
A népmese mellett megismerkedhetünk állathírességekkel a gyermekoldalon. (16-17. oldal)
Derűs oldal – Ha véletlenül jól érzed magad, ne aggódj el fog múlni. Láttál már farkast, aki rosszul alszik a birkák véleménye miatt? Mondások, képek és viccek. (18. oldal)
A Keresztrejtvényben – Don Boscoról szóló mondatot kapunk, amit halála másnapján róla mondott egy jezsuita atya. Megfejtők; CSIT – 2017. aug. 15. Csíksomlyó; Támogatónk.
Dsida Jenő: Egyszerű vers a kegyelemről, a 20 oldalas lap lélek simogatója. Ára 3 lej.

KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159  0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc. ISSN: 2558-8389.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése