2012. 01. 20.

Ninive vagy Strasbourg?

      Nem mindennap csöppen az ember egy világvárosba úgy, hogy ott mindenkihez beszéljen. Hogyan is tudna valaki szólni ott, ahol őt nem ismerik, ahol azt sem tudják róla, hogy kicsoda és miért érkezett. Semmilyen diplomáciai előkészület és bejelentés nélkül megjelenő ne várjon hivatalos fogadtatást, s ne várja üzenetének elmondásához lehetőségek és kellékek kínálatát. Sőt, ne számítson segítségre akkor és ott, ahol erkölcsi szózatával a lakosság életét akarja ostorozni, és értéktelen életük kiigazítására csak 40 napos határidőt hagy.
       Manapság, ha valaki így állítana be Strasbourgba vagy Brüsszelbe, hamar a pszichiátrián kötne ki, mielőtt bármit is tudna mondani. Pedig szórakoztató és tanító történetünk ehhez hasonló helyzetről szól.
A Tigris folyó bal partján fekvő nagyvárosba, pontosabban az Asszír Birodalom fővárosába, Ninivébe (Kr.e. 612-ben elesett, ma romváros Moszul mellett, Irak északi részén) érkezett egy engedetlen, hánya-vetett, Jónás nevű ember. Őt az Úr szólította meg és küldte Ninivébe, hogy hirdesse neki Isten szavát: Gonoszságtok színem elé jutott! (Jón 3,1-5. 10) Jónás el is indult, de azért, hogy meneküljön az Úr színe elől. Aztán hirtelen vihar támadt, majd babonás sorshúzás, tengerbe dobás következett. Az óriás hal elnyeli és három nap és három éjjel a halgyomrában kuksol, végül is kiöklendezi a partra.
       Ezután hívatlan-kelletlen rója Ninive főútját és hirdeti: „Még negyven nap és Ninive elpusztul!” Ninive lakói hittek az Isten szavának és bűnbánatot tartottak. Az irgalmas Isten megkönyörült a nagyvároson, aki irgalmas még lázadó prófétájával szemben is.
       Magyarország új kormánya már két éve az ország megújításán, az alaptörvények kidolgozásán fáradozik. Alkotmányában olyan alapvető emberi értékeket tett be, melyeket ma sokan lerombolni szeretnének. Isten nevével kezdődik, amely azt állítja, hogy a magzat életét védelem illeti meg a fogantatástól kezdve
; hogy Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között létrejött életszövetséget. Hittel kijelenti, hogy a család a nemzet fennmaradásának alapja, és hogy az adó mértékét a gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani. Ezért a sötétség hatalma hónapok óta támadja Magyarország kormányát.
      F. év január 18-án, szerdán Orbán miniszterelnök úr az EU Parlamentjében jó lelkiismerettel és prófétai lelkülettel beszélt a keresztény értékekről és népünk álláspontjáról. Ő a világosságot tartotta a sötétség szószólói, a pénz imádói és a bűn pártolói elé. Mi magyarok, bárhol is éljünk a világban, éljünk, beszéljünk és cselekedjünk,úgy, hogy az előbbre vigyen az egység és az örök üdvösség útján (1Kor 7,29-31). Ehhez Jézusban megkaptuk az Atya teljes üzenetét, irgalmát és egész kegyelmét (Mk 1, 14-20). 
      Ő hív mindnyájunkat, ahogy apostolait is hívta, hogy legyünk a Világosság fiai, egy igazabb, emberibb világ építői. 

„Akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy ...” (Jn 1,12).
           

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése