2012. 01. 12.

Törekedjünk az igazságosságra és a békére

       Isten kegyelméből Urunk születésének 2012. évébe léptünk. Az esztendő olyan mérhető időkeret, melyben lelki, szellemi és fizikai munkával törekszünk a teljesebb életre. Az újév első napján Isten áldását kérjük életünkre, akár a házszenteléssel, mert tudjuk, hogy hiábavaló az ember fáradozása, ha nincs rajta Isten áldása. 
      A mindennapi munka és megszentelődés mellett majd az ősz folyamán polgári jogainkkal is kell éljünk. Választások lesznek, ami sorsdöntő alkalom úgy az ország életére, mint nemzeti közösségünkre nézve. Amint készülni szokás minden fontos eseményre, úgy a választásokra is már jó előre készülni kell. A keresztény ember erre imádsággal, az egység ápolásával, a közösség szolgálatával, kellő tájékozódással és tanulással készül. Lehetne azt is mondani, hogy a járt utat a járatlannal el ne cseréld. Inkább ízelítőnek álljon itt a kétésfélezer éve élt görög bölcs, Ezópus, A farkasok és a bárányok meséje. A farkasok fenték a fogukat egy juhnyájra, de nem tudták hatalmukba keríteni őket, mert a kutyák őrködtek fölöttük. Ezért elhatározták, hogy csellel érik el céljukat. El is küldték követeiket, és kérték a juhokat, hogy adják ki nekik a kutyákat. Azzal érveltek, hogy azok az okai az ellenséges viszonynak, és ha kezükbe adják őket, azután már béke lesz a két fél között. A juhok nem látták előre a jövőt, és kiadták a kutyákat. A farkasok pedig, miután azok már hatalmukban voltak, a védtelenül maradt nyájat könnyűszerrel elpusztították. Ugyanígy azok a városok, amelyek vezetőiket könnyen elárulják, maguk is könnyen az ellenség kezébe kerülnek.” Eddig a tanítómese. Jövőnk szempontjából nagyon fontos, hogy legyen arányos képviseletünk a törvényhozásban, s társadalmunk az igazságosságra és a békére épüljön. Ezért így szól hozzánk Szentatyánk: A fiatalok nevelése az igazságosságra és a békére üzenetem szól a szülőkhöz, a családokhoz, továbbá a nevelés és képzés folyamatának minden szereplőjéhez és minden vezetőhöz is, akik a vallási, a társadalmi, a politikai, a gazdasági, a kulturális élet és a kommunikáció területén tevékenykednek. Figyelemmel kísérni, meghallgatni és kellően értékelni a fiatalok világát nem csupán lehetősége, hanem elsőrendű kötelessége is a társadalom egészének ahhoz, hogy valóban az igazságosság és a béke jövőjét építhessük. Tovább kell adni a fiataloknak az élet pozitív értékének megbecsülését, hogy megszülethessen bennük a vágy, hogy életüket a Jó szolgálatára szenteljék. Ez olyan feladat, amely személyes kötelessége mindnyájunknak.” ...
      Folytatása olvasható a Krisztus Világa c. folyóirat januári számában.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése