2018. 08. 09.

Morzsák - Nem fog meghalni

Nem fog meghalni - A betegség és a halál olyan valóság, amelyre egészséges és életerős fiatalok nem szívesen gondolnak. A halál olyan számukra, mint egy távoli sziget, amelyen életük hajója csak késő öregségben köt ki. Ám, amikor hirtelen beteg lesz valaki, azonnal orvoshoz fordul, de ezzel együtt megjelenik a halálfélelem, sok-sok kétely és az Isten előtti számadás gondolata.
Ha az orvos azt mondja a betegnek: „Nem fog meghalni” – természetesen csak azt érti, hogy „nem ebben a bajban”, nem most hal meg. A beteg ezért is hálás, és gyógyulása reményében kész feláldozni mindenét, amit eddig megtakarított.
A beteg azt is átérzi, hogy az orvosi segítség mellett Istenre szorul.

Jézus mindig megszánta a betegeket, sokat meg is gyógyított. Halottakat keltett életre, de ezzel a testi halált nem szüntette meg, még csak nem is csökkentette a betegséggel járó fájdalmakat. Biológiailag nézve az embert – így ahogy van –, nem számíthat örök jövőre. Mégis Jézus kafarnaumi beszédének második részében kijelenti, hogy ő a mennyből alászállott élő kenyér, aki önmagát, mint eledelt adja a benne hívőknek: „hogy aki ebből eszik, meg ne haljon.”
Viszont az ember, akire Isten rátekint, akihez Ő szólott, az akinek élete eggyé vált az emberré lett Istenfia életével, az bejutott az Életbe, és megmarad örökre. Mindez csak azért lehetséges, mert a halálba Krisztus ment előttünk, föltámadásával elsőként ragyogtatta fel az örök életet.
**           
Istenkeresés - Jézus inti a  megsokasított kenyérből evett népet, hogy ne romlandó eledelért fáradozzanak, hanem olyanért, amely megmarad örökre. Szent Ágoston az evangélium e részének magyarázatánál megjegyzi: „Milyen sokan keresik Jézust ideig tartó előnyökért!... Nehéz Jézust csak Jézusért keresni.”
Isten önzetlen keresése hitet feltételez. Ha hiszünk benne, felfogjuk azt is, hogy mennyire szeret minket, amikor gondot visel reánk. Adományai folyamatosan elvezetnek arra, hogy amikor Isten ad, akkor önmagát akarja adni. A Fiú megtestesülésével és jelenlétével jobban megerősít minket, mint amit mi tőle elvárunk. Egész üzenete, adománya már nem tanítás vagy parancs, hanem egy élő Valaki, Jézus Krisztus. Ő szentségi módon, valóságosan önmagát adja nekünk, hogy elvezessen az örök életre. Ha hittel befogadjuk Őt, akkor isteni módon megerősít.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése