2012. 03. 15.

Imádkozzunk népünkért

Népünk nagy ínségben van.
Részben a pénzvilág támadása miatt,
másrészt a június 10-én tartandó országos választások miatt.

Imádkozzunk, hogy a káros indulatok ne szabaduljanak el, s a pártoskodás szelleme ne verjen gyökeret a szívekben.

Ezért az alábbi imádsággal folyamodjunk Urunkhoz, Istenünkhöz:

  
Mindenható örök Atya, a Te kezedben van az emberek sorsa
és Te szabod meg a népek jogait:
tekints kegyesen reánk, akiknek jövőjét és boldogságát
első szent királyunk a te Szent Fiad édesanyjának,
a mi Nagyasszonyunknak kezébe tette le.
Tekints reánk, válságos időket élő népedre, és áraszd ránk Szentlelkedet,
hogy segítségével mindnyájan meglássuk az igazság útját,
építsük nemzetünk egységét és szolgáljuk javát.
Adj, Urunk, vezetőinknek kellő bölcsességet
és elszánt, erős akaratot,
hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot
és az emberhez méltó életet.
Világosíts meg és támogass minket,
hogy szentjeink és nagyjaink példája nyomán
felelősséget érezzünk szülőföldünkért és a szükséget szenvedőkért.
Kérünk, áldd meg mindennapi fáradozásunkat,
hogy az a Te dicsőségedre és a mi boldogulásunkra váljék.
Magyarok Nagyasszonya Csíksomlyói Boldogasszony,
Szent Mihály arkangyal, Szent István király, Szent László király –
könyörögjetek érettünk a mi Urunk, Jézus Krisztusnál. Ámen.
(Főegyházmegyei engedélyszám: 18-2012.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése