2012. 03. 09.

Recept a bűn legyőzésére – 2012.

Recept a bűn legyőzésére – 2012.

Lelki Környezetvédelmi Minisztérium: Római Katolikus Egyház

Kirendeltség: Saját Plébániád

Rendelőintézet: Római Katolikus templom

Szakrendelés: 2012. Hamvazószerdától Húsvétig.

A beteg neve: Botorkáló Keresztény 

Diagnózis:   Lucifer-vírussal fertőzött emberi természet,
                                amelyben ösztönös erők törekednek hatalomra jutni,
                    és a környezetében felgyülemlett sokféle bűn.

Állapota: Nagyon veszélyeztetett

            Gyógymód: Az 1-3.-ig nagyon fontos, a többi immun-erősítő:

1) Kiengesztelődés szentsége (gyónás) szükség szerint, havonta …............….1x  
                                        
2) Ima naponta ……………………………………………...…….…..............…3x

3) Szentmise + áldozás  vasárnap és ünnepnap…………..…....…..…...........…1x

4) Szentírásolvasás naponta………………………..…..….……........................ 15 perc

5) Hitelmélyítés: Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK), Zsinati Könyv, A II. Vatikáni zsinat tanítása, keresztény sajtó naponta ……………...................................................1x

6)  Önmegtagadás: alamizsna, beteggondozás és látogatás, böjt vagy bűnbánati nap legalább hetente…………...……..……….….......................................................................1x

7) Lelkivezetés havonta………..……………………….…… ..…..…….............1x

8) Kapcsolat éltető keresztény közösségekkel hetente…...........………………1x

9) Csendes időszak: különösen adventben és nagyböjtben.

Ha a fentieket betartod, akkor boldog leszel és őrökké fogsz élni.


Kelt, Jeruzsálemben 33. Húsvétvasárnapján


                                                                  P. H. = INRI

               Testi-lelki főorvos:                                                             Gyakornokok:

           Dr. Názáreti Jézus Krisztus                                               Plébános, segédlelkész
                                                                                                                                                      ©Darvas-Kozma József

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése