2013. 09. 06.

S.O.S. - Szeptember 7- 9.


Isten nevében!
Szeptember van, a terménybetakarítás hónapja. Begyűjtjük rétjeinkről, mezőinkről és kertjeinkből mindazt, amiért becsületesen megdolgoztunk, ami a föld termése, az emberi munka gyümölcse, ami az Isten áldása nekünk. A jó gazda ilyenkor kiválasztja a minőségi magvakat és külön tárolja, mert a jövő idényre is gondja van.
Szeptember van, és ez nem jelenti azt, hogy ezután pihenhetünk, hanem ezután is dolgozni kell, átvitt értelemben szellemi-lelki-fizikai mélyszántást kell végezni. Még egy hét és kezdődik az új iskolai év. A szülőknek gond és megterhelés, a gyermekeknek lehetőség, a pedagógusoknak, papoknak és hitoktatóknak szeretettel végzendő szellemi-lelki-fizikai munka. Erőteljes és fegyelmezett munka következik, amiről Kányádi Sándor bácsi megírta: „aki megért, s megértet, egy népet megéltet.”
Ferenc Szentatyánk 2013. szeptember 1-jén vasárnap a déli Úrangyala után kihirdette, hogy a Boldogságos Szűzanya Születésnapja előnapján, szeptember 7-én, szombaton minden katolikus hívő böjt és imanapot tartson vele együtt Szíria, Közel-Kelet és a világbékéért. Az engesztelést helyi szinten is megszerveztük. Szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján, Szűz Mária életében szemléljük a hit, a remény és a szeretet hatását. Ő hittel elfogadta Isten tervét, remélte annak megvalósulását és szeretettel szolgálta az Urat. Ezt tette és milyen szent és magasztos hivatást töltött be a világban.  
És 9-én Obama elnök az amerikai Kongresszus engedélyét akarja megszerezni, hogy háborút indítson Szíria ellen. A béke törékeny kincsünk, de imánk erejével, az Istenbe kapaszkodva megtudjuk őrizni a békét.
Száz évvel ezelőtt a kisiskolások az iskolában így imádkoztak: „Isten nevében kezdem el, ő segéljen kegyelmével. Ha ő segít, mi sem nehéz. Ha ő elhagy, erőm elvész. Ámen.”
Kedves Olvasó! Egy történelmi példával szeretném megvillantani az imádság fontosságát.


1947 és 1991 között, az un. hidegháború zajlott, ami a második világháború két nyertes nagyhatalmának ideológiai, kulturális, gazdasági, politikai összecsapásából állt. Ebben az időszakban volt kézzelfogható a nukleáris fenyegetés és ekkor indult fegyverkezési verseny és az űrverseny is, a propaganda mellett. A legfeszültebb időben, a fatimai püspök Boldog XXIII. János pápa egyetértésével felhívást intézett 1960 elején az egész világhoz, hogy az év október 12-éről 13-ára virradó éjszaka minden hívő a fatimai zarándokokkal együtt imaostromban egyesüljön. Az egyháztörténelemben még egy ilyen világot átfogó felhívás nem történt. Sok helyen a felhívást komolyan vették. Maga a fatimai püspök is székvárosának, Leiriának sok hívétől kísérve gyalog, mezítláb zarándokolt 20 kilométert Fatimáig. Fatimában közel egymillió zarándok ünnepelt bíborosok, püspökök, papok vezetésével az imavilágnapján. Kitartottak a permetező esőben rózsafüzért imádkozva és szentmisét ünnepelve a világ békéjéért. 
Az ima és bűnbánat éjszakáján N. Sz. Hruscsov New Yorkban váratlanul repülőre ült és azonnal Moszkvába repült. Előzőleg az ENSZ-ben azzal fenyegetőzött, hogy „az abszolút fegyver” a Szovjetunió birtokában van, s ezzel ő el tudja törölni Amerikát. Kijelentésének, hogy nagyobb nyomatékot adjon, lehúzta cipőjét s az előtte levő pulpitust azzal ütögette. Váratlan visszavonulásának okát, Oleg Pánkovszkij ezredes kiszivárogtatta, ezért kivégezték.  Hruscsov 1960 januárjában azzal bízta meg a szovjet hadsereg tudományos szolgálati részlegét, hogy a szovjet októberi forradalom 43. évfordulójára egy hatalmas atommeghajtású rakétát konstruáljon. Negyeljin marsall, a szovjet atomerők főparancsnoka már október 12-ére kitűzte az „abszolút fegyver” címen bejelentett rakéta első kísérleti kilövését. Erre az alkalomra sok neves tudóst és hivatalos személyiséget meghívott. Mikor a visszaszámlálás elérte a nullát, a rakéta nem gyulladt be. Negyeljin miután 20 percet még hiába várt, előjött a védőbunkerből s vele a meghívottak. Mikor már mind kint voltak, felrobbant a rakéta, megölte őt és 300 munkatársát, illetve vendéget. Itt napnál is világosabb az összefüggés! Pontosan abban az órában, amikor a keresztények nagy része éppen az oroszok megtéréséért és a világ békéjéért könyörgött, a kommunista atomfegyverkezés visszavonulót fújt. Most másodszor tesszük, hogy legyen békesség köztünk mindenkor!
                       Darvas-Kozma József

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése