2017. 06. 12.

Közösségünk léte a szeretetben gyökerezikJézus a betegek orvosaként jött közénk. Eljárását megértjük Ezekiel próféta jövendölése nyomán (Ez 34,5), mert a Messiás feladata közé tartozik, hogy Isten szétszóródott népét jó pásztorként összegyűjti és vezeti. 
Jézus meglátta a tömeget is, „megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk.” 
A pásztor nélküli juhok képe az Ószövetségben a nép kiszolgáltatottságát és szükséghelyzetét szemlélteti. 
De a kép talál mi reánk is, a szétszakítottságban élő magyarokra, mert szülőföldünkön a kiszolgáltatottság igáját  kénytelenek vagyunk naponta elviselni. 
A családok és közösségek védtelenek, a munkaerő pang, és a nemzet megtartó értékeinket sárba tiporják. 
Az első világháborút követően az új hatalom Erdély kis létszámú magyar falvainak papjait és tanítóit elüldözte. 
Húsz év alatt a Mezőség 25 ref. egyházközsége pusztult el és 24 vált szórvánnyá, mert nem volt aki összegyűjtse a szétszóródott nyájat. (Nagy Ödön, Szórvány és beolvadás, In: HITEL - Kolozsvár 1935–1944. II. 149–150.) És azóta ez a folyamat tart a katolikus egyházban is.
A szentmisében a földi és mennyei életet biztosító jó Pásztorral vagyunk, aki meghív szeretetének asztalához. 
Az Istenszeretet érzése repít a magányosság mélyéből a magasba. Ez nem egyszerűen érzelmi lebegés, hanem együttszárnyalás a teljes Szentháromsággal, aki a maga képére és hasonlatosságára teremtett minket és szeretetében fürdet. 
Ugyanis a konkrét ember jelenléte a szeretet számára indokolt, így a közösség léte is a szeretetben, Istenben gyökerezik. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése