2017. 06. 08.

A titkok titkaAmióta kipattant értelmünk, azóta titkokkal találkozunk. De titkok vannak bennünk is. A titok alatt először leplezett tényt, dolgot, eltakart valóságot értünk. Például titokban tartott eljárás, módszer, mint a gyártási titok. 
Másodszor a titok jelenthet rejtélyesnek látszó dolgot, jelenséget, mint a teremtett világ titkai.
Harmadszor a titok valaminek ismeretlen vagy csak kevesektől ismert magyarázata. 
A görög Szentírásban a misztérium: titok, melynek természetfölötti vonatkozásai is vannak, ezért megértése meghaladja a pusztán emberi képességeket. Isten titkai kifejezés nevezetesen arra az üdvösségtervre vonatkoznak, amelyet Isten a történelemben valósít meg, és amely a kinyilatkoztatás tárgyát képezi. Az újszövetségben Jézus egyszer használja a misztérium szót, mégpedig amikor apostolai a magvetőről szóló példabeszéd jelentéséről faggatják: „Megkaptátok az Isten országa titkát, a kívülállók azonban mindent példabeszédben kapnak.” (Mk 4,11) Jézus hallgatósága soraiban megkülönbözteti azokat, akik meg tudják hallani a misztériumot, és a „kívülállókat”, akiket szívük keménysége megakadályoz abban, hogy értsenek. De a tanítványok be vannak avatva a misztériumba és a parabolákat is megfejthetik. 

A szóban forgó misztérium az Isten ország eljövetele, Isten szándékainak megfelelően. Jézus műve abban áll, hogy felállítja az Országot itt a földön, és teljesen kinyilatkoztatja az isteni titkokat, amelyek reá vonatkoznak, és amelyek rejtettek voltak a világ teremtésétől fogva. (Mt 13,35) Jézussal befejeződik a kinyilatkoztatás, mert az ígéretek beteljesednek: az Ország misztériuma az ő személyében van jelen itt a földön. De ezzel az emberiség mindjárt ketté szakad: a tanítványok befogadják, a kívülállók bezárják szívüket. A misztérium a végtelenségre nyit rá, az evangélium befogadása által, amely Isten ajándéka. Krisztus az üdvösséget az Egyháza által valósítja meg. Ez a misztérium, titok el volt rejtve Istenben ősidők óta, de Isten ezt most kinyilatkoztatta a Fiú által, aki minden teremtmény Elsőszülötte, akiben minden megtalálja szilárdságát és mindenek kiengesztelődnek. (Kiv 34,4b-6.8-9).  
 Az Egyház erre a beteljesedésre vágyakozik. Most már a misztériumban él, de eljön a nap, amikor egyedül Isten misztériuma marad meg, a megújult mindenségben. (Jel 21) 
A titkok titka Isten benső élete, a Szentháromság. 
Jézus Krisztus kinyilatkoztatását az Egyház így tárja elénk, hogy egy Isten van, s ez Atya, Fiú és Szentlélek. A három név igazi személyes valóságot fejez ki, de megmarad az abszolút egység. Olyan mint a család, amely egy, de személyeiben: apa, anya, gyermek. 
Az egység és a különbözőség megoldását a szeretet adja. 
A személyek egymásban vannak és kölcsönösen áthatják egymást. (Jn 3,16-18). Szentháromságos élet, azt jelenti: 
kezdeményezünk, mint az Atya; 
befogadók vagyunk, mint a Fiú, 
és szüntelen kölcsönösségben élünk, mint a Szentlélek.  

„Krisztus kegyelme, Isten szeretete, és a Szentlélek közössége... ” 2Kor13,13.

1 megjegyzés: