2017. 08. 11.

A nagyság ellenségeiKi mint veti ágyát, úgy alussza álmát! – mondás, az ember két szellemi képességének jövőt meghatározó kapcsolatát nyomatékozza. 
Értelmünk a mindent hordozó elvekre irányul, ami értékessé tesz, és ami által értékeket hozunk létre. Ezek: az igaz, a jó, a szép és a szent. 
Az akarat, mellyel mint személyek állást foglalunk, döntünk és cselekvéseket indítunk el vagy tiltunk le. Az akarat működése föltételezi az értelmet, s az emberi cselekvés e két képesség együttes munkája. 
A jó cselekedet pedig Isten akaratának szabad akarattal és tudatosan történő teljesítése. 
Isten sokszor és sokféle módon közölte akaratát bölcs, szent embereken keresztül, végül Fia által szólt hozzánk. Szavának erejéről ezt olvassuk Izaiás prófétánál: „Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad.” (Iz 55,10-11) Isten igéje úgy szerepel, mint tárgyi valóság, melynek ereje van és olyan hatékony, hogy végrehajtja a rábízott feladatot. Elég volt egy „legyen”, hogy a semmiből megteremtse a világmindenséget, és életet adjon valamennyi teremtménynek. Amikor az ember mellőzte a Teremtő szeretetét és bűnössé vált, akkor egy másik isteni szó, a messiási ígéret biztosította az üdvösségről és irányította felé. Isten személyes Igéje emberi természetet vett magára, közénk jött Jézus Krisztusban, hogy Isten szavait belevesse az emberi szívekbe. Miként a magvető, aki kiment vetni. (Mt 13,1-23) A magvető maga Jézus, a mag pedig Isten hatékony szava. 
A teremtettségünktől fogva már Isten szavának talaja vagyunk. Értelmünk és akaratunk tesz bennünket útszéllé, köves talajjá, tövises vagy jó földdé. 
Jézus a példabeszéd magyarázatában az emberek magatartását emeli ki. 
Az Egyház tudja, hogy küldetése nem könnyű, de Jézus nyomán optimizmus élteti, mert Isten a kövekből is tud Ábrahám fiakat teremteni. Isten igéjét hirdeti mindenkinek, még a megátalkodott bűnösnek, az élvezetekben elmerült vagy gazdagságukban felfuvalkodott embernek is. Mert Isten a szabad akaratú emberrel is szabad. 
A kegyelem által az útszéli, letaposott föld is megszabadulhat a járókelőktől és termékeny mezővé válhat (pl. a házasságtörő asszony); a kövek is átalakulhatnak termékeny talajjá (pl. üldöző Saul - Pál apostol); eltűnhet a tövis, hogy az elvetett mag termést hozzon (pl. Simon – Péter apostol). 
Isten országának kibontakozását csak húsvét fényében lehet megérteni. (Róm 8,18-23). Az átalakulás, vagyis a termés a szív készségén fordul meg, nem az ösztönösségen. 
A szentmise tegye alkalmassá szívünket Jézus tanításnak befogadására és példájának követésére.

„Várjuk a fogadott fiúság megvalósulását, testünk megváltását.” Róm 8,23.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése