2017. 08. 11.

Nekünk szól!Tudjuk, hogy Isten az emberiség testi-lelki szükségleteiről gondoskodik, mert mindenkit üdvözíteni akar. A babiloni fogság idején Isten a száműzötteket vigasztalja, bátorítja és hívja, hogy vegyenek részt az isteni örömlakomán, mert vissza fogja vinni hazájukba. (Iz 55,1-3) Ne féljenek, mert szükséget nem fognak szenvedni. Isten segítségét a messiási ország bőségéhez, kegyelmi gazdagságához hasonlítja, ahol lesz víz, bor és tej. Keleten, ahol víz van, ott élet van; ahol bor van, ott vidámság honol; s ahol tej van, ott az élet gazdagsága szemmel látható. A messiási lakomán pedig részt vehet, aki vágyik Isten után. Térjetek haza megtakarított pénzetekkel, mert az otthoni föld nektek fog teremni és nyájaitok gyarapodni fognak.       
A szegények nagyon értékelték, amit Isten ígért: igazi szeretetet, amely felüdít, mint a forrásvíz; éltető hitet, amely olyan, mint a frissen fejt tej; reménységet, amely felvidít és erőt ad, mint a tüzes bor. Isten gondoskodik szükségleteinkről, de még inkább lelki igényeinkről.
A lélek igényeit csak az élő Isten tudja kielégíteni. Ezért kell hittel az Úr ajándékainak elnyeréséért törekedni és akarata szerinti élni. Az Úr csak ilyenekkel akar örök szövetséget kötni, akiknek a Messiás olyan asztalt terít, amely mindenkit kielégít. Az Ő igéje és jelenléte sohasem szűnik meg. Az a kenyér és bor, amit ad, az a végtelen szeretetének az ingyenes és kifogyhatatlan ajándéka. A napi evangélium festői keretben mutatja be az ígéret beteljesülését, az első kenyérszaporítást. (Mt 14,13-21). Ezzel Máté evangélista rámutat arra, hogy Jézus az új törvényhozó, az Újszövetség megvalósítója, aki népe üdvét hatékonyan biztosítja, és gyakorlati eszközökkel oldja meg az emberi lét örök problémáit.
Jézus Betszaida vidékére, a hagyomány szerint Thagbába ment. Amikor megérkezett az elhagyatott helyre, szegény emberek tömege vette körül, sőt betegeiket is magukkal hurcolták. Jézus megszánta a tömeget, betegeiket meggyógyította. Estig tanította őket Isten országáról. Az est közeledtére hivatkoznak a tanítványok: „Bocsátsd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmet szerezzenek maguknak”. Jézus rájuk hárítja a megoldást. Ők pedig mentegetőznek: „Nincs másunk itt, csak öt kenyér és két halunk”. Ez Jézusnak nem kevés, hogy megmutassa szeretetét és isteni hatalmát. Jézus tette megvilágítja az új közösség feladatát: legyünk szeretet közösség. Jézus művét Egyháza folytatja. Merjünk cselekedni „a két hallal és öt kenyérrel” a többit Ő elvégzi. Nem fogunk csalódni, mert az Eucharisztia Jézussal kapcsol össze bennünket. Övéi vagyunk és semmi el ne szakíthat tőle. (Róm 8,35. 37-39). Bármilyen gonosznak is tűnik a világ. Sőt minden a javunkra válik.            

Jézus mondja: Ti adjatok munkát a fiataloknak!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése