2017. 10. 03.

Krisztus Világa 2017. október, SzemleAz Őrangyalok Október 2. Őrangyalok liturgikus ünnepe. Tiszteletük a  16. századtól kimutatható. Hazánkban 1913-ig szeptember első vasárnapján ülték, amikor X. Pius pápa végérvényesen a mai helyére tette. Őrangyal titulusú a nagyváradi Irgalmaso temploma, az Arad megyei Angyalkút, a Temes megyei Kisősz (Gottlob), Székelyföldön Verebes és Deményháza temploma, és egykor Angyalosé is. Az angyalok tisztelete népünk körében már Szent István korában elindult. Csak hitben meggyengült korunkban kevés szó esik róluk a hittanórán és az igehirdetésben, annál többször a mesék és a mágia világában. Mivel üdvösségünket szolgálják, tiszteljük őket helyesen és kérjük, oltalmazzanak meg minket a láthatatlan világ gonosz hatalmainak támadásától – olvassuk a 2. oldalon.
Szent László-év 12.László komolyan foglako-zott a gondolattal, hogy az első zarándoksereg (kereszteshad) vezére legyen. 1095 húsvétján kibocsátott dénárjára olyanféle keresztet veretett, amilyet a keresztesek viseltek, ám sorsa másként alakult.  Egyéniségében olyan új vonás jelentkezett, a lovagkirályé, amely csak László halála után, a 12. században, francia földön született meg. (3. oldal)
A reformátor útja Otrokocsi Fóris Ferenc református prédikátor, gályarab életútját ismerhetjük meg, aki 1694-ben katolizált. Az Examen reformationis című munkája őszintén feltárja lelki fejlődését:Magamon tapasztaltam, hogy a lelkek mélyén ott van a szeretet az Anyaszentegyház iránt, pedig akkor még tévedésben voltam. Isten belső megvilágításban megmutatta, hogy a vallási békét csak úgy szolgálhatom, ha megismerem az Anyaszentegyházat és azt teszem törekvéseim központjává. Mélyreható és súlyos kutatások után napról-napra érvek alapján meggyőződtem róla. Ezért ne csodálkozzanak rajtam s ne gyalázzanak protestáns barátaim, hogy szakítva hitegységünkkel, a római Egyházhoz csatlakoztam s most azt óhajtom, hogy ők is kövessék példámat a viszálykodás és elkeseredett harcok feladásával.” (4-6. oldal)
Az ismeretlen méltósága – Matthias Mühl írása a romantikáról, és egyúttal képviselőjének, a német költő Novalisnak felfogásával ismerkedhetünk meg. Fordította Bács Béla János.
Játékos ismerkedés szentekkel – Európától és Afrikáig – Vitos Antal kvíze. (7. oldal)
Virágok a hegyoldalban II. Pappá szentelésének 60. évfordulóját, gyémántmiséjét ünnepelte a 90 éves Márk József ferences atya, a vele készített interjú második részét olvashatjuk. Sokan azt hiszik, hogy a papi-szerzetesi élet bús, gyümölcstelen, sivár élet. Csakhogy mi Istennek szolgálunk, és Isten tud adni olyan belső lelki örömet, amit a világ nem élvez. De persze az is kell a beszélgetést készített Sárközi Sándor piarista. (8-10. oldal)
Magyarok Nagyasszonya… – Bakó Mária Hajnalka vallomása lelki fejlődéséről. (11. oldal)
Filmajánló – Pi élete – Pi Patel szüleivel és állatkertjükkel Indiából Kanadába költöznek. Azonban a hajó egy nagy viharban elsüllyed, csak Pi marad életben, és egy bengáli tigrissel kénytelen mentőcsónakját megosztani 227 napig. A film rádöbbent arra, hogy nem mindegy, hogyan nézzük a világot. Élj úgy, mintha ma lenne az utolsó napod! – A Sziget fesztivál reklámjától eljutni oda, hogy egyszer Valaki megkérdezi tőlünk… (12. oldal)
A meghívás – újabb kalandok a Mese Birodalmában 1. Emlékek felidézése és új feladat vár a gyerekekre, hogy bejussanak a Mese Birodalmába. Írta: Katóca. (13. oldal)
Derűs oldal – Mindazért van, hogy be ne savanyodjunk az őszi eltevések idején. (14. oldal)
A keresztrejtvényben – Boldog Batthyányi-Strattmann László orvos mondására találunk.  Megismerjük előző megfejtőinket; nyerteseinket és támogatónkat.
Kozma László: A Szent Ágoston-templom harangjai – a budapesti költő Csíkszeredában részt vett aug. 27-én a Szent Ágoston templom búcsúján. Istenszolgája Márton Áron püspök édesapjára, Ágoston bácsira is emlékezve, a harangok hangja ihlette meg. Versének minden szakasza e kérdés: Szent-e Márton Áron?” 
Az utolsó szakasz így szól: 
És a napok sorai betelnek,
Fiaival válaszol a nemzet. 
Élő hittel, örök tanúságon  
Érc-harangod zendül, Márton Áron.”

KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159  0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc. ISSN: 2558-8389.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése