2017. 10. 07.

Szűzanyám, ha kimented a katonáimatA Szűzanya segítségével - Iszonyú csata után tartott szemlét az orosz fronton Kéry tábornok. Már le is mondtak a huszárzászlóaljról, amikor a jeges havon vágtatva megérkezett a csoport. Tabódy István főhadnagy jelentette: „Tábornok úr, a többszörös túlerőből kivágtam és visszahoztam a Szűzanya segítségével a zászlóaljamat.” 
Összeesett a nagy vérveszteségtől. Mások mondták el, hogy a rettenetes helyzetben hangosan fogadta meg a főhadnagy: „Szűzanyám, ha kimented a katonáimat, pap leszek.” 
A papságig hosszú volt az útja. Varsónál meglőtték az oroszok; 1947-ben bírói ítélet nélkül Kistarcsára internálták, majd a Recski haláltáborba szállították. Nyolc év múlva szabadult ki. Állta a szavát. Elkezdte teológiai tanulmányait, de ez alatt sokat zaklatták. Dolgozott és tanult. Shvoy Lajos püspök titokban pappá szentelte 1958. július 13-án. 
Tabódy István, Szendi József és P. Tornyos Kálmán ofm.
1961. februárjában újra letartoztatták és összeesküvés vádjával tizenkét évi börtönre ítélték, amit le is töltött. Később is megszenvedtették, de állta a szavát. Idős fejjel is buzgón gondoskodott híveiről. Hívei szeretettel jártak be hozzá a székesfehérvári papi otthonba, hálásan emlékezve arra, amit egészségesen tett értük. 
Tabódy István, ny. bicskei plébános, kanonok, a Magyar Honvédség tábornoka, 2000. szept. 25-én 79 évesen az örökkévalóságba költözött. Október 5-én 11 órakor temették el Révfülöpön. 
Ha a Magyarföldnek lesznek ilyen Tabódy lelkei, Nagyboldogasszonyunk az ördögi gyűlölet gyűrűjéből is kimenti hazánkat.

Tabódy István önmagáról:
"Valószínűleg egyike vagyok azoknak, akik a legtöbb börtönbüntetést szenvedték el, de ezt én rendkívül jó „üzletnek” tartom. Több millió embernek fogalma sincs arról, mi következik a halála után. Én nem csak hiszem, hanem tudom is, milyen odaát. Ezért vagyok ilyen derűs. A börtönévek érlelték meg bennem a papi hivatást, s egy nem hívőnek nagyon nehéz megmagyarázni, amit Szent Pál így mond: aki a fület alkotta, ne hallana? Aki a szemet alkotta, ne látna? Ne tudna beszélni?
Tud beszélni, méghozzá olykor hangosan. Az ember nem adja oda bármiért az életét. Egy hallucináció miatt nem ültem volna három részletben tizenkilenc évet.
A Jóisten még Recsken három képben megmutatta a jövőmet. Nem álmomban, hanem ébren, beszámítható állapotban.
Az első: megyek a macskaköves úton, teljesen egyedül egy hatalmas palota felé, melynek az erkélyén Lenin áll. Amikor odaérek, Lenin hirtelen lehajol, hatalmas szikladarabokat kap föl, és ezeket felém hajítja. Rémülten húzom össze magam, ám a hatalmas, kemény sziklatömbök, mint a hópihe, hullanak le rólam.
A második: gyönyörű templomi mennyezetet láttam. Amikor később beállítottam Shvoy atyához azzal, hogy pap akarok lenni, ő bevitt a kápolnába imádkozni. Fölnéztem a mennyezetre, ugyanazt láttam…
A harmadik még nem mondható el.
(Részlet Elmer István Börtönkereszt című dokumentumkötetéből)
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése