2016. 10. 23.

2016. október 22.Igen tisztelt ’56-osok!
Kedves diákok és fiatalok!
Tisztelt Emlékező Testvérek!

Az történt, hogy 1948-ig, az osztrákok három évig elviselték az orosz uralmat, és azt akarták, hogy a szovjet csapatok hagyják el az országot. Pater Petrus ferences pap rózsafüzér hadjáratot hirdetett a szovjetek ellen. Kérte, hogy az osztrákok 10%-a , 700.000 ember imádkozza naponta a rózsafüzért. Ennyi ember jelentkezett is. Hét éven át kitartóan imádkoztak, és 1955. május 13-án, a fatimai jelenés évfordulóján a szovjet csapatok egyszerűen elhagyták az országot. Ez a tény és 1956. júniusi lengyelországi felkelések még jobban fellelkesítették a szabadságszerető magyar népet, és 1956. október 23-án Budapesten kimondták: Le a zsarnoksággal!
       1956. nov. 2-án az Igazság című újságban jelent meg Örkény István, Fohász Budapestért! lírai hangvételű írása, amely érzékelteti a forradalom jelentőségét: A kerek világon minden térképen és glóbuszon, ma átírják nevedet, Budapest. Ez a szó már nem egy várost jelöl. Budapest ma annyit tesz, hogy hősiesség. Budapest, minden nyelvén a világnak azt jelenti; hűség, önfeláldozás, nemzeti becsület.
Minden ember, aki szereti szülővárosát, azt kívánja: légy te is olyan, mint Budapest.
Kívánom én is: légy mindörökké, olyan, amilyen ma vagy, Budapest. Büszke és bátor emberek tanyája, magyarok jó útra vezérlője, az emberi fajta csillagfénye, Budapest. Légy vendéglátója a világ minden nemzetének, de ne tűrj meg többé megszálló hordákat, idegen zászlókat e megszentelt falak között. Légy mindig olyan, mint Budapest, Budapest; és tedd, hogy mi, méltatlan fiaid, méltók lehessünk hozzád és egymáshoz. Élj örökké, munkában és dicsőségben, Szabadság fővárosa, Budapest!”
       Megváltó Jézusunk 12 apostolt választott. Azok között is akadt egy áruló, Júdás, aki 30 ezüstért eladta mesterét. Jézus a szenvedés 14 stációját vállalta, de amire senki sem számított megtörtént a 15 is, amit az Úr előre meghirdetett: Én vagyok a Feltámadás és az Élet! Nem a 30 ezüstté lett a hatalom, hanem Jézus Krisztusé!
       Az 1956-os forradalomnak is meg lett az árulója: Csermák János, másképpen Kádár János, aki november 4-én behívta az oroszokat, mert a nyugati hatalmak elárulták Magyarországot. Az USA, Nagy-Britannia és Franciaország biztosították a szovjet politikai vezetést arról, hogy nem nyújtanak segítséget az új magyar kormánynak. November 4-én a szovjet csapatok hadüzenet nélkül háborút indítottak Magyarország ellen. Az aránytalan túlerővel szemben egyedül maradt Magyarország több napon át folytatott hősi szabadságharca november 11-én végképp elbukott. Több ezer ember életét áldozta, negyedmillió polgár pedig elhagyta az országot. Az eltiport szabadságharcot brutális megtorlás követte, s a zsarnok bosszúja kiterjedt a Kárpát-medencére. Az áruló Kádár a maga hatalma megőrzésére megalakította a Magyar Szocialista Munkáspártot, röviden az MSZMP-t. Isten, aki a történelem Ura, annyi időt adott ennek az árnyékhatalomnak is, mint Szent Fiának, 33 évet. Az MSZMP 1989. október 7-10 között megtartotta 14. Kongresszusát, amellyel meg is szűnt az MSZMP! Ez volt a 14. stációja, mellyel sírba tették azt az erőszak-szervezetet, amely sír szélére vitte Magyarországot és a nemzetet.
Ekkor már bekövetkezett az 1989-es fordulat, a vasfüggöny-vágás Közép-Kelet Európában. Végül 1991. június 19-én Csapnál az utolsó szovjet katona, Viktor Silov altábornagy elhagyta az országot.
       Az elkövetkező két évtized sem hozta meg a változást, mert sem a szívekbe, sem a fejekbe nem költözött be Ő, aki szabaddá tehette volna. Elment egy megszálló hatalom, és helyébe megjelentek a  pénzvilág lopakodó gyarmatosítói. A felelős magyar kormánynak velük kellett farkas szemet néznie. Ezért 2010. június 10-én, Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette a 29 pontos gazdasági akciótervét a gazdaság talpra állítására, amely terv a banki különadó bevezetését is tartalmazza. Azóta a liberális pénzoligarchia támadása zajlik Magyarország ellen.
       A magyar nép többsége kiállt a nemzetegyesítő Orbán-kormány mellett, s azóta a lopakodó pénzuralom ellen vívjuk szabadságharcunkat. Biztató, hogy harcunkban megértő szomszéd népekre is találtunk. 1956 üzenete, hogy becsületes munkánk és kitartó imádságunk által segítsük a felelős magyar kormányt. 
Emlékező Testvéreim!
Kedves Fiatalok!
Az 1956-os hősök és áldozatok tiszteletére emelt emlékjelnél, itt a Gloria Victis-nél megvalljuk, hogy ők közénk tartoznak, közösségünk, családjaink tagjai voltak, akiknek talán nem jutott szemfedő, vagy nem jelölte sírjukat kereszt, nem állt ott imádkozva hitves, gyermek vagy szülő.
E jelet Csíkszereda azért állított az 1956-os hősök tiszteletére, hogy legyen ahol emlékezzünk, ahol elhelyezzük a kegyelet virágait, ahol meggyújtsuk az emlékezés mécseseit. Szent hely számunkra, amely felhívás a szeretetre, a békére és egymás megbecsülésére.
Imádkozzunk mindazokért, akiknek szabadság-szeretetét jelképezi ez az emlékjel, hogy Urunk, Istenünk fogadja be őket az örök béke honába. Minket pedig segítsen Urunk és Megváltónk a mammon elleni küzdelemben, mert Ő az Út, az Igazság és az Élet. 
Imádkozzunk népünkért: Mindenható örök Atya, a Te kezedben van az emberek sorsa és Te szabod meg a népek jogait: tekints kegyesen reánk, akiknek jövőjét és boldogságát első szent királyunk a te Szent Fiad édesanyjának,  a mi Nagyasszonyunknak kezébe tette le.
Tekints reánk, válságos időket élő népedre, és áraszd ránk Szentlelkedet, hogy segítségével mindnyájan meglássuk az igazság útját, építsük nemzetünk egységét, és szolgáljuk javát.
Adj, Urunk, vezetőinknek kellő bölcsességet és elszánt, erős akaratot, hogy a Te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
Világosíts meg és támogass minket, hogy szentjeink és nagyjaink példája nyomán felelősséget érezzünk szülőföldünkért és a szükséget szenvedőkért.
Kérünk, áldd meg mindennapi fáradozásunkat, hogy az a Te dicsőségedre és ami boldogulásunkra váljék.
Magyarok Nagyasszonya Csíksomlyói Boldogasszony, Szent Mihály arkangyal, Szent István király, Szent László király -  könyörögjetek érettünk a mi Urunk, Jézus Krisztusnál. Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése