2016. 10. 14.

Krisztus világa, 2016. október - SzemleBúcsú és szembesülés Szent István király alapította Erdélyi püspökség Gyulafehérvár székhelyű Szent Mihály arkangyal tiszteletére felszentelt főszékesegyházának története, valamint  a Márton Áron Emlékév kiemelkedő eseményének számító zarándoklat, és október hónap körüli gondolatok, hogy a Szentlélek tüze tartsa vidáman az örök élet ígéretét bennünk - ez a vezércikk témája. (2. oldal)
A vakok 60 éves apostolkodása Dél-Tirolban – Bakó Mária Hajnalka bemutatja számunkra kevésbé ismert Mariedl Fischnaller Pircher alapította, építette és lélekkel megtöltötte Vakok Központját. A különleges apostolkodást bemutató misszióról szól a 3. oldalon.
2017 Szent László Év Ráhangolásnak, előkészítésnek nevezhető annak bemutatása, hogy mit szerettek más népek művelt fiai a magyarokban. Múltunk gazdag története és irodalmunk tanúsítja a magyar népnek azt a jellemvonását, hogy akit vagy amit megszeret, azért nem sajnál semmit sem. Szólásmondásunk is így tartja: vígan megyünk tönkre! A magyarság gáláns alaptermészetét a kereszténység a kegyelem síkjára emelte. Ezen keresztül mutatja be, Darvas-Kozma József az önfeláldozó, odaadó szeretettel megáldott népet és Szent László királyt.  (4–5. oldal)
Gróf Széchenyi István szellemi hagyatékaPéldamutató hazaszeretete, a haladásba vetett hite, áldozatkészsége, akaratereje, s nem utolsó sorban gyakorlati alkotásai a Magyar történelem egyik legnagyobb személyiségévé avatták. A külföldön már működő és bevált intézmények létrehívásán munkálkodó “legnagyobb magyar” küzdő és szenvedő  egyéniség szerelméről is ír, Sárközi Sándor piarista atya. (6-7. oldal)
Vasnővér – Marie Dorothy Buder 86 éves triatlonos szerzetesnővérrel és közösségével ismerkedhetünk meg, aki 2012-ben, 82 esztendősen teljesítette az Ironman triatlont: 3,86 km úszás, 180,25 km kerékpározás és 42,195 km futás. Mindezt megszakítás nélkül, az előírt szintidőn belül. (8. oldal)
Így érkezz meg a szentmisére! – liturgikus tanács. Játékos ismerkedés szentekkel – Kapisztrán Szent Jánossal, Szent Domonkossal, Szent Balázzsal, Assisi Szent Ferenccel és az utolsó magyar királlyal kapcsolatos fejtörő – Vitos Antal összeállítása. (8-9. oldal)
A szenvedés kérdése – Mit lehet mondani olyan szülőnek, akinek fogyatékos gyermeke született? – ebből kiindulva próbál választ adni Patsch Ferenc jezsuita. (10-11. oldal)
Damjanich János imája – tisztelgés az aradi vértanúk emléke előtt. Gotthard Fuchs – Vigyázz magadra! írása köszönési-köszöntési kultúránkat elemzi, mert köszönésünk valóban tartalmat hordoz magában. Törekedjünk arra, hogy minden köszönésnek ajándékozó jellege legyen. (12. oldal)
A csökönyös kiselefántról népmesét és az októberi feladatokat Katóca állította össze. (13. oldal)
Derűs oldal – Iskolával és vallással kapcsolatos, mosolyt fakasztó viccek. (14. oldal)
Keresztrejtvényben – Arra születtem – dal utolsó két sora rejtőzik. Közben megismerhetjük a szeptemberi megfejtőket és a nyertest. (15. oldal)  
Márton Áron Kolozsváron – Baricz Lajos verse (16. oldal).

KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése