2016. 10. 12.

Érdemes-e hinni?Napjainkban, úgy tűnik, hogy az emberi tudomány és technika fejlődése egyre inkább megold sokféle kérdést; mikor a társadalom közömbös rétege elfordul Istentől; mikor a magukat keresztényeknek mondók egyáltalán nem jobbak, mint a közömbösek vagy nem hívők; amikor a hit inkább hátrány, mint előny, ilyenkor felvetődik a nagy kérdés: érdemes-e még hinni?
A tudomány akármennyit fejlődjön is, nem fogja megoldani az ember sok égető problémáját: Ki az ember? Mi a rendeltetése? Van-e értelme életének? Miért a rossz, a szenvedés? Van-e élet a halál után? Van-e Isten, és ha igen, szeret-e? Ezekre a kérdésekre csak a keresztény vallás képes válaszolni. De meg kell jegyezni, hogy a vallásos embernek is maradnak problémái, mert a hit sem tud minden felvetődő kérdésre százszázalékos feleletet adni. Csak egyet tud, és egyet mond, hogy mindig velünk van az Isten, aki szeret és ezért reménységgel kell élni: „ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz Te velem vagy. Botod s pásztorbotod biztonságot ad.” (Zsolt 23,4) Jézus Krisztus feltámadásával felragyogtatta a halhatatlanságot és az örök életet. Azt kívánja követőitől, hogy tanúságot tegyenek mellette, bizonyítsák a kereszténység erejét és értékét. Ez a tanúságtétel elsősorban életünkkel történik: a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat! (Mt 5,13-16).
Mi különbözteti meg a hívő embert másoktól? A különbséget a keresztény ember tetteinek a miértjében kell keresnünk, hisz sokszor a nem vallásosak is képesek az erényes életre. Találóan meglátta ezt már az első század névtelen kereszténye, aki Diognétosz nevű pogány barátja kérdésére, hogy miben nyilvánul meg a keresztény felebaráti szeretet és miért jelent meg ilyen későn a kereszténység a földön, így válaszolt: „A keresztényeket ugyanis nem különbözteti meg a többi emberektől sem a száj, sem a nyelv és sokszor még az életmód sem. Nem laknak saját külön városokban, nem beszélnek szokatlan nyelveket, öltözködésben, táplálkozásban és az élet más dolgaiban alkalmazkodnak az őslakók szokásaihoz. Mindenben részt vesznek, mint polgárok és mindent eltűrnek, mint idegenek. Házasságot kötnek, mint mások, gyermekeket nemzenek, de magzatelhajtást nem végeznek. Testben vannak, de nem test szerint élnek. Engedelmeskednek a meghatározott törvényeknek, de életükkel felülmúlják a törvényeket. Mindenkit szeretnek, mindenki üldözi őket. Szegények és sokakat gazdagítanak. Gyalázzák őket és a gyalázatban megdicsőülnek. Káromolják őket és megigazulnak. Egészen egyszerűen: ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban. A lélek is a testben lakik, de nem a testből való. A keresztények is a világban vannak, de nem a világból valók..” (Ókeresztény írók 3. 371).
A hívő ember egész életét, mint Isten szolgálatot fogja fel. Nemcsak a vallásos gyakorlatokat tekinti istenszolgálatnak, hanem minden tettét: „akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére” (1Kor 10,31). Amíg a nem hívő ember, amikor valamit tennie kell, mindig azt kérdezi, hogy „mit használ ez nekem?”, addig a hívő ember azt kérdezi „mit kíván az Isten tőlem?” A hívő ember nem becsüli le a földi javak élvezetét, azonban nem ezekért él, mint a hitetlen. A hívő ember tudatában van annak, hogy a föld nem végső hazája, és az örökkévalóságba igyekezvén, úgy használja a földi javakat, hogy közben el ne veszítse az örökkévalókat. „Ha az embertől elveszik az igazságot, puszta illúzió az állítás, hogy föl akarják szabadítani. Az igazság és szabadság vagy együtt járnak, vagy mindkettő nyomorultul elvész.” (Szent II. János Pál pápa)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése