2016. 10. 29.

2016. október 30.1. Ma van a téli időszámítás kezdete, az óra mutatóját visszavittük, de a vasárnapi miserend nem változik.
- A Székelyföld autonómiájáért felhívásra a szentmisék után elmondjuk az imát népünkért. A Mikó vár előtt este fél 6-kor őrtűz gyújtás.
- Virtuózok koncertje lesz ma este 7 órakor a Szakszervezetek Művelődési Házában. Belépti díj felnőttnek 20 lej, nyugdíjasnak, iskolásnak 10 lej.
2. Hétköznap az esti szentmiséket 18 órakor tartjuk. 
Holnap este fél 6 órakor rózsafüzér ájtatosság.
3. Kedden, november 1-je, Mindenszentek napja. Kötelező ünnep, szentmisét végzünk reggel ½ 7, 7, 11 és este 6 órakor. Mindenszentek napján a Róm. Kat. temetőben du. 3 órakor vecsernyét tartunk, világítunk.
4. Teljes búcsú nyerhető november 1-8. között naponta egyszer a halottak részére, ha szentségekhez járulunk, meglátogatjuk a temetőt vagy templomot, kápolnát és elimádkozzuk a Hiszekegyet, Miatyánkot és Üdvözlégyet a Szentatya szándékára.
5. Szerda, november 2., Halottak napja, a szentmiséket halottainkért ajánljuk fel ½ 7, 7, 11 és este 6 órakor.
6. Hittanórára várjuk csütörtökön a VI-VIII. osztályosokat, pénteken este 7 órára a bérmálkozókat. Az I-IV. osztálynak hetes vakáció van.
7. A keresztelői felkészítőket pénteken du. 5 órától tartjuk a plébánia hittantermében.
8. Elsőpénteken meglátogatjuk betegeinket.
9. Pénteken, november 4-én a polgármesteri hivatal gyűléstermében Elkobzott életek – Vándorkonferencia a Gulágról, 16 órától 19 óráig. Szervezője a budapesti Örmény Kormányzat.
10. Szombaton ministránsképző 10 órakor.
11. Nov. 5-én Nagy Zoltán székelyudvarhelyi tanár I.Sz. Márton Áron püspökről tart filmrészletekkel gazdagított előadást a Szent Ágoston templomban du. 3 órakor.
12. Katolikus sajtó, Krisztus világa folyóirat októberi száma kapható.
13. Előre hirdetjük, hogy a csíkszeredai hősi halottak emlékművének megáldását november 11-én, pénteken du. 2 órakor tartjuk.

Ima népünkért:

Mindenható örök Atya, a Te kezedben van az emberek sorsa és Te szabod meg a népek jogait: tekints kegyesen reánk, akiknek jövőjét és boldogságát első szent királyunk a te Szent Fiad édesanyjának,  a mi Nagyasszonyunknak kezébe tette le.

Tekints reánk, válságos időket élő népedre, és áraszd ránk Szentlelkedet, hogy segítségével mindnyájan meglássuk az igazság útját, építsük nemzetünk egységét és szolgáljuk javát.
Adj, Urunk, vezetőinknek kellő bölcsességet és elszánt, erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
Világosíts meg és támogass minket, hogy szentjeink és nagyjaink példája nyomán felelősséget érezzünk szülőföldünkért és a szükséget szenvedőkért. Kérünk, áldd meg mindennapi fáradozásunkat, hogy az a Te dicsőségedre és ami boldogulásunkra váljék.
Magyarok Nagyasszonya Csíksomlyói Boldogasszony, Szent Mihály arkangyal, Szent István király, Szent László király -  könyörögjetek érettünk a mi Urunk, Jézus Krisztusnál. Ámen 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése