2017. 03. 10.

Batthyáneum-per – Egymás fordításainak véleményezésére kérte a szakértőket a bíróság

Március 8-án a gyulafehérvári táblabíróság a per jelenlegi állása szerint arra kérte a Batthyáneum könyvtár tulajdonjogát tisztázó latin nyelvű végrendelet román fordításainak készítőit, hogy fűzzenek kritikai megjegyzéseket egymás fordításaihoz.

A Batthyáneum restitúciós perének szerdai tárgyalásáról az Agerpres román állami hírügynökség számolt be. A táblabíróságnak az ügyészség jelezte, hogy súlyos ellentmondások vannak a két szakértő történész, a román állam képviselői által felkért Ioan Aurel Pop és a Római Katolikus Egyház által felkért Buzogány Dezső fordítása között.
Batthyány Ignác gyulafehérvári püspök 1798-as keltezésű latin nyelvű kézírásos végrendeletének pontos fordítása azért fontos, mert a román állam erre hivatkozva nem akarja visszaszolgáltatni a Római Katolikus Egyháznak Románia legértékesebb könyvtárát, amelyet az 1948-as államosításkor az egyháztól elvettek. Az állam képviselői ugyanis úgy értelmezik, hogy a püspök végrendeletében a Katolikus Egyház mellett Erdély provinciára hagyta a gyűjteményt, és Erdély jogutódjaként a román állam is jogosult a gyűjtemény tulajdonjogára.
A szerdai tárgyaláson az egyház jogi képviselője egy tudományos dolgozatot iktatott be a latin „provincia” szó jelentésének tisztázására. Amint korábban Buzogány Dezső a Krónika napilapnak adott interjújában elmondta, hibás latin átiratból készültek mindazok a fordítások, amelyek alapján korábban próbálták tisztázni a gyulafehérvári Batthyáneum könyvtár tulajdonjogát. Az egyház szakértője a kézírásos végrendelet latin átiratának elkészítésével kezdte a munkát, és ez után fordította románra a latin szöveget. A szakértő nyomatékosította, hogy értelmezése szerint „az egyetemes Római Katolikus Egyház erdélyi provinciája kapta az adományt”. Elismerte azonban, hogy a provincia szó használata lehetőséget ad más értelmezésre is, mert vannak, akik ezen Erdélyt mint politikai egységet értik.
A gyulafehérvári Batthyáneum a legnagyobb értékű ingatlan és gyűjtemény, amelyet az erdélyi magyar egyházak visszaigényeltek a román államtól. A 65 ezer kötetes, 1650 középkori kéziratot magában foglaló könyvtárban őrzik a Romániában fellelhető kódexek és ősnyomtatványok háromnegyed részét.  
A kódexek egyikét, a 810-ből származó Codex Aureust 25 millió dollárra biztosították, amikor 2002-ben rövid időre Németországba szállították.  
Az Emberi Jogok Európai Bírósága 2012 szeptemberében 25 ezer euró kifizetésére kötelezte a román államot, amiért 14 év pereskedés után sem értesítette a Római Katolikus Egyházat arról, hogy milyen döntést hozott a Batthyáneum visszaszolgáltatása ügyében. 
 A jelenleg folyamatban lévő elsőfokú peres eljárás 2015 novemberében indult.
Forrás: MTI
Fotó: erdelyben.info
Magyar Kurír

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése