2017. 03. 16.

Szentlélek és démonokRitka az a keresztény, aki ne emlékezne Jézus és a szamariai asszony beszélgetésére, amikor az Úr az életet adó kegyelem vízéről, a Szentlélekről szól. Urunk Egyházának ígérte meg a Szentlelket, hogy lélekben és igazságban tudjuk imádni az Atyát. Szentlelkes élet nélkül nincs Egyház, sem az egyén, sem a közösség számára. Ezért újítsuk meg keresztény életünknek a Szentlélekkel való kapcsolatát. Aki mindig imádkozik a Szentlélekhez, az megismeri Jézus Krisztust, minden igaz élet urát.
Ma, amikor a keresztény lelkiséget veszélyeztető zűrzavarban élünk, nagyon fontos, hogy a Szentlélekre figyeljünk, megvilágosító és megerősítő kegyelmét kérjük. A mai ember is keresi a természetfeletti világgal a kapcsolatot, de sok esetben rossz helyen. Ha egy ember nincs tisztában keresztény hitével, vallásával, akkor különböző irányzatok, szekták, okkultizmus hatása alá kerülhet. 
Korunkban a New Age járványként fertőzi az emberek lelkét, még a keresztény alapokon  nyugvó magyarok és székelyekét is. Az ismeretlen hatalom az európai nemzeteket és a kereszténységet támadja, a bomlasztó erők irányzatait pedig szponzorálja.
Az okkultizmus, gnoszticizmus, nemcsak az ókorban terjed el, hanem korunkban is felismerhető, csak más színbe öltöztetve.  
Ennek melegágya a New Age, és annak legveszélyesebb formái az okkultizmus és mágia. Mindez bálványimádás. A bálványimádás az ember veleszületett vallásos érzésének eltorzulása. Bálványimádók azok, akik az Istentől lélekbevésett istenfogalmat nem őrá, hanem bármi másra alkalmazzák. Ilyen a teremtmények istenként való tisztelete, vagyis az élettelen tárgyak (pl. égitestek, totemek), állatok istenítése. A bálványimádás fakadhat az igaz Isten tudatos visszautasításából, a nihilizmusból, a dualisztikus világszemléletből, a henoteizmusból és a teremtett javakhoz, mint végső célhoz való helytelen ragaszkodásból.
Az okkultizmus a rejtett dolgok, módszerek, adottságok gyűjtőfogalma. Magába foglal mindent, ami a normális, hétköznapi módon érzékelhetőtől eltér. A vallással szemben az okkultizmusban az ember bizonyos fokig részesül a „másik világ” hatalmában, ami a vallásban nem fordul elő: jelenségek, praktikák és rendszerek egész sorát foglalja magában. Az okkult megismerés formái, mint az asztrológia, a spiritizmus és gnosztikus rendszerek „magasabb tudást”, illetve a kozmosz titkaiba való „mélyebb belátást” akarnak közvetíteni. Az okkultizmus legkedveltebb, de legveszedelmesebb formái a gyógyító praktikák. Ezek közül legrégebbi a „ráolvasás”, a betegség, szenvedés állítólagos okainak mágikus megszüntetése (boszorkányság, fekete mágia). A gyógyító praktikák sorában elterjedt: a reiki, az akupunktúra, akupresszúra, bioenergetika stb.
A gyógyításhoz való képességeket egyéni „ráébredés” útján vagy keleti guruktól, megfizetett tanfolyamokon tanulják. 
Az okkultizmus minden formájában az ember teremtettsége korlátain túlra próbálja kiterjeszteni hatáskörét. A magyarkodó "Mag"-ok is ilyenek, akik „március 20-án, 12.28 kor a csíksomlyói nyeregben Tavaszi Nap-Éjegyenlőség Ünnepi szertartást végeznek, napüdvözlet, szertűzgyújtás, tisztítás füstölővel személyenként. Éneklés, dobolás ráhangolódás. Magszertartás után 15 órakor Magyar Teremtő Szert tartanak. Akik minden szerdai napon 21 órakor, csoportokban és egyénileg energiáikat egyesítve végezik teremtésüket.” 
Csak arról nem szólnak, hogy az energiáknak ki áll a hátterében. 
A démonok!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése