2017. 03. 19.

Hirdetés: 2017. március 19.1. Ma 16,30 órakor keresztúti ájtatosság, szerdán és pénteken fél 6-tól.

2. Holnap Szent József főünnepe. Szentmisét végzünk reggel fél 7, 7, de. 11 és este 6 órakor.

A püspöki kápolnában holnap du. 4 órakor tartjuk a búcsús misét.
Szent József ünnepén így áldjuk meg az édesapákat, nagyapákat: „Kérünk, Istenünk, Szent József közbenjárására oltalmazd meg ezeket a családokat, az itt jelenlevő és távollevő testvéreinket, édesapákat és nagyapákat, akik teljes szívvel rád hagyatkoznak és neked ajánlják fel magukat. Kérünk, védd meg őket minden ellenséges cselvetéstől és minden bajtól. Munkájukat áldás, családjukat öröm és boldogság kísérje. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.”

3. A plébániai hittanórákra várjuk a gyerekeket kedden, csütörtökön és pénteken. Pénteken a bérmálkozók felkészítője 19 órától.

4. Szerdán 18 órakor jegyeskurzus.
A Városháza gyűléstermében pénteken délután hat órától Király Béla: MÁRTON ÁRON PÜSPÖK KÜZDELME A BATTYHÁNEUMÉRT,  és Szabó Attila: SZABADSÁGOLT LELKIISMERET  című  előadásaira  kerül sor.

5. Szombat, márc. 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe. Szentmisét végzünk reggel fél 7, 7, de. 11 és este 6 órakor. A 11 órás misén a Mária Légió tagjai fogadalomújítást tesznek.

6. Idén is jogukban áll az évi jövedelemadó 2%-ának felajánlására egyházközségünk javára. Isten fizesse adományaikat! Űrlapok a sekrestyében, a kegytárgyasnál és a plébánián kaphatók.

7. A Krisztus világa márciusi száma kapható a kegytárgyasnál és a ministránsoknál. Ára 1,50 lej.

8.  Háromnapos lelki előkészületet március 27-28-29-én, hétfőn-kedden-szerdán az esti mise keretében tartjuk. Vezeti P. Bátor Botond pálos atya.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése