2017. 03. 03.

Krisztus világa 2017. Március - SzemleNyitnikék Március a tavasz hírnöke, vidékünk élővilágának megújulása. Hamvazószerda a húsvét hírnöke, lelki megújulásunk kezdete. Egyszerre érint mindkettő bennünket, mert egyszerre vagyunk az anyagi világ és a szellemi világ gyermekei. Ezért játszik egyszerre, de nem ugyanazon intenzitással teremtettségünk és örök hívatásunk húrjain a múló (kronosz) és a kegyelmi idő (kairosz). E kettő összecsengése ragadott meg, Szabó Lőrinc Nyitnikék című versében. – Tavaszi, bizakodó, tele lendülettel és hittel a vezércikk. (2. oldal)
Élő forrássá válni... Demeter István III. éves kispap a nagyböjti szent időben a jézusi receptet ajánlja mennyei kincsek gyűjtésére. (3. oldal)
Húsz éve szentelték püspökké a jeles évfordulón köszöntjük Tamás József püspök atyát. Püspöki jelmondatát azzal indokolta: „Nekünk, a magyarságnak az a küldetésünk, hogy a szeretetet hirdessük az emberek között a testvériség uralkodjon” – olvassuk a 4. oldalon.
Nagyböjti program – Az élet arra való, hogy megtanuljunk szeretni, és így rátaláljunk az örök szeretetre, Istenre. Ebben segít a nagyböjti program. Napi feladat magamnak. (5. oldal)
Szent László-év 6. László engedett a nép akaratának. 1077 tavaszán átvette az ország kormányzását, Magyarország királya lett. A külső kiválóságokkal rendelkező herceg a belső értékeket is kiművelte és életét átitatta a négy sarkalatos erény: az okosság, az igazságosság, a lelki erősség és a mértékletesség. László fellépése az Árpád-háziak családi története szempontjából is fordulópont, mivel személyében éppolyan önállósággal alakított ki egy új, magyar uralkodó típust, mint annak idején az első király, Szent István. László király országvédő intézkedése által áttelepítve foglalta el helyét Erdély keleti részein a székelység és politikai egységbe formálta Magyarországot. Ez is magyarázza, hogy a “kegyes király” emléke legmélyebben talán a székelyek tudatvilágában vert gyökeret. (6-7. oldal)
Székely értéktár A mikházi ferences templom és kolostor. A templom és kolostoregyüttes Erdély párját ritkító gazdagságú berendezésével egyedi módon képviseli egy egységben fönnmaradt művelődési értékmentő műhely teljeskörű emléktárát.  Mindezt és Kájoni János tevékenységét ismerteti Sárközi Sándor piarista atya. (8-9. o.)
Zarándokúton  – címmel dr. Bakó Mária Hajnalka kórház-pasztorációja mellett imádságokat gyűjtött a betegektől. Megtudhatjuk, hogyan is készült el a két imagyűjteményes könyve és mi motiválta a betegeket.  (10. oldal)
Emlékezésre méltó – Mathias Mühltől megszokott igényességgel és tömören Modiano: Az elveszített ifjúság kávézója regényét mutatja be és párhuzamot von a regényhős meg a keresztények között. Rámutat arra, ami lehetővé teszi számunkra, hogy véghezvigyük a hétköznapokban azon kis és látszólagos jelentéktelen tetteket, melyek révén fölsejlik valami az emberi lét nagyságából. Fordította Bács Béla János.
Játékos ismerkedés szentekkel – Vitos Antal összeállítása Hortai Szent Szalvatorról, Boldog Oscar Romero érsekről, Flüei Szent Miklósról, az Ince pápákról és II. Szent János Pál pápáról szóló kérdései kutatásra késztetik a játékosokat. (11. oldal)
A kényelem gyengít, a lustaság megöl – Bogya Zoltán kolozsvári sportemberrel, aki eddig csak nonverbálisan közölt a sport jótékonyságáról, most szóbeli élménybeszámolókat tart mindenfelé. Vele beszélgetett dr. László Rezső pálos atya. (12. oldal)
Mese a majomról és a teknősbékáról – a mesét és a feladatokat a gyerekek részére összeállította Katóca, Lőrincz Éva Katalin. Derűs oldal – képes, szöveges viccek. (13-14. oldal)
Keresztrejtvény – két sorában egy indiai ima utolsó két sora rejtőzik. Készítette: Korodi Zoltán. Megismerhetjük a februári megfejtőket és a nyertest. (15. oldal)  
Tél és tavasz közt – Pilinszky János esszéje. (16. oldal).

KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc . ISSN:2558-8389.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése