2019. 04. 09.

Aranymisés Dr. Jakubinyi György érsek


              Aranymisés Excellenciás és Főtisztelendő 
                  Dr. JAKUBINYI GYÖRGY érsek úr

Főpásztorunk aranymiséjét, minden ünneplést kerülve, osztálytársai társaságában mutatja be 2019. április 24-én, Húsvétszerdán a gyulafehérvári székesegyházunkban, ahol fél évszázaddal korábban, Isten Szolgája MÁRTON ÁRON püspök pappá szentelte.
Jubileumi hálaadását megismétli 2019. június 26-án, szerdán, amikor főegyházmegyénk többi jubilánsával együtt mutatja be az ünnepi szentmisét, szintén a gyulafehérvári székesegyházban.
Jubiláló Főpásztorunkat foglaljuk napi imáinkba és szentmisénkbe. 
 1990. április 9-én több mint 50 ezer ember gyűlt össze Csíksomlyón, hogy jelen legyen Bálint Lajos gyulafehérvári kinevezett megyéspüspök beiktatásán és dr. Jakubinyi György teológiai tanár gyulafehérvári egyházmegyei segédpüspökké szentelésén.  
A püspökszentelés szertartását Francesco Colassuono érsek, pápai nuncius végezte, aki először megköszönte dr. Jakab Antal püspök fáradtságos munkáját és kérte, élettapasztalatával segítse az új főpásztort, Bálint Lajost.
Jakubinyi György-Miklós gyulafehérvári latin szertartású érsek és romániai örmény apostoli kormányzó 1946. február 13-án született, Máramarosszigeten, a szatmári egyházmegyében. Teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végzi. 1969. április 13-án, Gyulafehérváron Márton Áron püspök pappá szenteli. 1970-től négy éven át Rómában tanul. Hazatérte után 1974-től 1992-ig biblikus tárgyakat és dogmatikát tanít Gyulafehérváron. 1978-ban Budapesten, Gál Ferenc professzornál doktorál. A Szentatya 1991. június 13-án kinevezi romániai örmény apostoli kormányzónak. 1994. április 8-tól gyulafehérvári latin szertartású érsek. Ettől kezdve visszavonásig a gyulafehérvári római katolikus érsekség és a romániai örmény katolikus ordináriátus személyében perszonális unióban van. 

Jó Atyánkért esdeklünk, tartsd meg Isten őt nekünk.
Színed előtt nyerjen tetszést szíves kérelmünk.

Add néki bő malasztod, áraszd reá áldásod,
hogy mindenben teljesítse szent akaratod.

Szándékához adj erőt, bátorítsd a csüggedőt.
És ha szenved, vigasztalja a Szentlélek őt!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése