2019. 04. 29.

Irgalmasságot akarok


Ferenc szentatya jövetelét megelőzte az általa sokat sürgetett irgalmasság, latinul misericordia. Ő az egyház megújulásán fáradozott papként és püspökként Argentínában és a jezsuita rendben. Buenos Aires érsekeként a Villas nevű szegénynegyed felé tartó buszon vagy metrón ült és hallgatta az emberek panaszát. Papsága, érseksége és pápasága súlypontját a szegénységre és a szegénység eredetének vizsgálatára építette, és azóta a szegénység felszámolására és felkarolására törekszik. Ezért sok mellőzésben és megaláztatásban volt része. Az Isten útjai viszont csodálatosak. 
A konklávé, 2013. március 13-án Szent Péter székébe választotta. Pápaként a Ferenc nevet vette fel Assisi Szent Ferenc tiszteletére azért, mert olyan egyházat szeretne, amely kiáll a szegények, a béke és a teremtett világ védelmében. Jelmondata: Miserando atque eligendo = Megkönyörült és kiválasztotta. 2015. húsvét 2. vasárnapjának előestéjén meghirdette az irgalmasság rendkívüli szentévét a Misericordiae vultus (Az irgalmasság arca) kezdetű bullával. Beszédében kiemelte, hogy azért szentel külön jubileumi évet az irgalmasságnak, mert az egyháznak a korszakos változásokkal terhelt időszakban az a feladata, hogy erőteljesebben mutassa meg Isten jelenlétének és közelségének jeleit. 
A pápa felhívására nyolc magyar és három olasz képzőművész alkotásaiból készült nagy méretű installációt tizenkét darab, háromdimenziós, egyenként három méter magas és egy méter széles betűk alkotta MISERICORDIA (irgalmasság) szót lehetett kiolvasni. A betűk hátoldalán Ferenc pápának a szentévet meghirdető bullájának egy-egy idézete, valamint a projektben részt vevő művészek gondolatai olvashatók az irgalmasságról. Ez az utcaművészeti alkotás a Vatikán szomszédságában volt egy hónapig, majd a Kis- és Nagy Somlyó hegyénél talált elhelyezést. Az bizonyos, hogy Ferenc szentatya “az irgalmasság pápája” jelzővel kerül be az egyháztörténelembe, mert az általa képviselt lelkiségi teológia nagyon időszerű. 
Egy irgalom nélküli világ irgalmatlan világ volna! A Sri-Lanka-i, Fülöp-szigeteki, Közel-Kelet-i, nigériai békés, imádkozó, keresztények ellen elkövetett merényletek ördögi tettek. Ebben a megállapításban még a nem keresztény hátterű emberek is egyetértenek. 
A Szentatya nyilatkozata szerint az erőszak, a gyűlölködés nem származhat Istentől. Ha komolyan vesszük egyes vallások könyveit, akkor van lehetőség a békére és együttélésre. Ennek útja az irgalom és a szeretet alapján nyílik meg. 
Maga az Úr testvérünk és az üldöztetésben társunk mondja János aposol, Ő az élet és halál ura, megment bennünket. (Jel 1,9-11a 12-13. 17-19) Ő Tamás apostolnak is megmutatta nagy irgalmasságát, s boldognak nevezte azokat, akik majd hisznek Benne. (Jn 20,19-31) Ne féljünk Őt követni (ApCsel 5,12-16), mert szeretete túlszárnyal minden emberi jóságot és erősebb az ember minden bűnénél.„Legyetek irgalmasok, amint a ti mennyei Atyátok is irgalmas!” (Lk 6,36)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése