2019. 04. 12.

Nagyheti és húsvéti liturgia


Virágvasárnap: A szentmisék bevezetőjében barkaszentelés. A 11 órakor kezdődő szentmisében lesz a körmenet, ezért az 12,15 órai szentmise kimarad. 
1. Hétfőn, kedden, szerdán a diákok kalákagyóntatása: 
Hétfőn 8-10 óráig a Millenniumi templomban. 
Hétfőn 10-14 óráig a Szent József kápolnában.
Kedden 8-15 óráig a Millenniumi templomban.
Szerdán 8-11 óráig a Szent József kápolnában.
Szerdán 11-15 óráig a Millenniumi templomban. 

Medjugorje 2018 - 9 órán át tartó gyóntatás alatt
2. (Nagykedden a templomokban takarítás 9 órától.) Ma, szombaton 20 nőszövetségi-oltáregyleti hölgy elvégezte!! Nagyon köszönöm. Isten fizesse!

3. Nagycsütörtökön, pénteken és nagyszombaton, reggel ½8 órakor Jeremiás siralmai, alatta gyóntatás.

4. Nagycsütörtökön este 7 órakor, az Oltáriszentség  szerzésének és a papság szentségének alapítása, szentmise. 
Lábmosás szertartása. A szentmise végén oltárfosztás, amit csendes szentségimádás követ.
5. Nagypénteken Urunk kínszenvedésére és halálára emlékezünk. Szigorú böjt van. Délután 3 órakor keresztút. A liturgiát este 6 órakor kezdjük. Passió, szentbeszéd, egyetemes könyörgés. A szentkereszt leleplezése és hódolat a szentkereszt előtt. Szentáldozás, szentségimádás éjfélig.

6. Nagyszombaton este 8 órakor a vigília-misét a Millenniumi-templomtéren fényünnepséggel kezdjük. Részletesen a vigíliáról:   
Rövid lucernárium – fényünnepség, tűzszentelés, a húsvéti-gyertya meggyújtása, örömének (ez a vigília első része). Az Egyház – bízva Isten szavában és ígéretében – arról elmélkedik, hogy milyen nagy csodatetteket művelt az Úr kezdettől fogva népével (ez a második rész, az igeliturgia), egészen addig, amíg a feltámadás napjának közeledtével a keresztségben újjászületett új tagjaival együtt (ez a harmadik rész) meghívást nyert ahhoz az asztalhoz, amelyet halála és feltámadása által terített népének az Úr (negyedik rész). A szentmise végén a feltámadási liturgia és körmenet következik. A vigíliára hozzanak gyertyát magukkal. Végezetül elénekeljük a pápai himnuszt és nemzeti imánkat.

7. Húsvétvasárnapja, Urunk feltámadásának ünnepe.

Reggel 8 órakor ünnepélyes ételszentelés a város Főtéren, ezért a 7 és 8 órás mise elmarad. Szentmisét végzünk: 9,30 ; 11; 12,15; 17 és 19 órakor.

Szent József kápolnában 8,30 és 16 órakor. Szécsenyben 10 órakor.

8. Húsvéthétfőn vasárnapi miserend van érvényben.

9. Kedden fél 7, 7 és este 7 órakor van szentmise.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése