2019. 07. 07.

Nevetek föl van írva


Az ókori városokban divatos polgárlistákat készítettek, s akiknek a neve szerepelt ezen a listán, élvezték a város nyújtotta összes kedvezményeket.  
Románia legmagasabb szintű állami kitüntetése Románia Csillaga érdemrend, amit 1877. május 10-én alapított I. Károly román király. A kommunisták 1948-ban betiltották. 1999-ben a Parlament döntése alapján a kitüntetést újra bevezették. Az érdemrendet az államfő adományozza, ami havi pénzösszeggel, adómentességgel és sok kiváltsággal jár. Tőkés László 2009-ben kapta meg Traian Băsescu volt román elnöktől a Románia csillaga érdemrend lovagi fokozatát az 1989-es forradalom és a romániai rendszerváltás elindításában betöltött történelmi szerepéért. 2016-ban Klaus Iohannis román elnök pedig visszavonta Tőkés László kitüntetését. Ekkor Vizi E. Szilveszter, a MTA volt elnöke visszaadta a Románia Csillaga tiszti fokozata érdemrendjét. Levélben tájékoztatta Románia budapesti nagykövetét. Meglepetését és mélységes csalódását fejezte ki, amiért Románia államfője visszavonta Tőkés Lászlótól a Románia csillaga kitüntetést: Az államfő tette azt sugallja, Ceausescu szellemiségének valamiféle rehabilitációja jelenik meg Romániában.”
A régi városokban divatos polgárlisták mintájára – vagy a mai érdemrendekhez hasonlóan – ábrázolja Jézus tanítványainak helyzetét is. Övék  a legnagyobb kedvezmény, legdöntőbb előny. Istennel életközösségben élhetnek: „Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek. Nem fog ártani nektek semmi. De mégse annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben.” (Lk 10,1-12. 17-20) Hogy kígyókon és skorpiókon járhatnak, azt jelenti: nincsenek a sátán hatalmában, nem tud nekik ártani a gonosz, akinek eszközeit látja a Biblia a kígyókban és a skorpiókban. Mi Jézus nevében járó tanítványok Isten országának örömhírét hirdetjük örvendező életünkkel és tevékeny szeretetünkkel a világban. Ha visszautasításban részesülünk, akkor is boldogan kell viseljük Jézus Krisztus bélyegét szívünkön, vállalva gyengeségeinket is, hogy rajtunk keresztül is minél jobban megmutatkozzék Isten ereje. (Gal 6,14-18) Pál apostol nem külső jegyekkel (amilyen a körülmetélés), hanem Jézus Krisztus keresztjével dicsekszik, mert általa lett új teremtmény, az új világ tagja és tulajdonosa, Krisztus uralkodótársa. Isten országának polgárai elutasításban részesülhetnek, mint Krisztus, de ő legyőzte a világot halálával és feltámadásával. Ahogy Izaiás jövendölte Ő minden jó bőségével árasztja el övét (Iz 66,10-14). Jézus szentséges Szívébe írt, személyesen ismer, szeret, amióta egy test és egy lélek vagyunk Vele.

Szívetekben uralkodjék Krisztus békéje.” Kol 3,15.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése