2012. 07. 23.

+! Ft. Szilágyi István tb. kanonok, nyug. esperes-plébános


Elhunyt Ft. Szilágyi István tb. kanonok, nyug. esperes-plébános
Szilágyi István tb. kanonok, ny. plébános Gyergyócsomafalván született 1919. augusztus 18-án. A középiskolát a csíkszeredai Segítő Mária Főgimnáziumban, a teológiai tanulmányait Gyulafehérváron a Hittudományi Főiskolán végezte. Isten szolgája Márton Áron püspök szentelte pappá 1943. június 6-án Kolozsváron. Lelkipásztori munkáját segédlelkészként Kézdiszentkereszten kezdte, majd 1944-ben Csíkszentsimon-Csatószegen és 1945-ben Torján folytatta. 1946-ban Bözödújfalu plébánosa lett. 1947. május első felében, amikor Csíkban a papokat kezdték letartóztatni, a székelyudvarhelyi kerületben bérmáló püspök Ft. Orbán László káplánt haladéktalanul Bátosra küldte, akkor Csíkszeredába helyezte Szilágyi Istvánt hitoktatónak és káplánnak. 1950-ben Csíkszépvízre került Miklós László bebörtönzött pap helyére plébánosnak. 1951-ben Nagyernyébe helyezték, ahol 1965-ig dolgozott. Amikor Csíkszépvízen elhunyt Miklós László (1965.03.22), akkor a püspök őt nevezte ki plébánosnak. Tizenhat évi szolgálata alatt nagyon sok csíki és székelyföldi templom belsejét festette ki. 1981-ben Kézdialmásra került öt évre, majd 1986-tól 1990-ig Csíkszentkirályon és 1990-től Orotván lelkipásztor 1997-ig, amikor nyugdíjba vonult Gyergyócsomafalvára. A jó kedélyű papbácsi nyugdíjas éveinek egy részét a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Öregotthonban töltötte. Elhunyt 2010. július 16-án, hétfőn délután. Temetése Gyergyócsomafalván július 19-én, csütörtökön a 11 órakor volt.
R.I.P.!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése