2012. 07. 16.

Kármelhegyi Boldogasszony

A Szentírás számos helyén megemlékezik a Kármel-hegy szépségéről, ahol Illés próféta védelmezte az élő Istenben való hit tisztaságát. 
E hegyen Illés próféta tanítványaival elmerült a jövendő Messiásnak és anyjának szemlélésében. 
AKármel-hegy barlangjában mindenkorban éltek olyan világból visszavonult emberek, akik az Istennel való bensőséges kapcsolatot keresték. 
A 4. században több keresztény ment oda, hogy alkalmassá váljon arra, hogy Istennel találkozzék és gondviselő szeretetében éljen. Amint mondani szokták: „Egyedül Isten felé, egyedül lenni az egyedüli Istennel.”  Ez a törekvés vezette minden idők remetéit is. 
A 12. században már komoly remetetelep van a Kármel-hegyen. Az iszlám terjeszkedése miatt onnan kiszorultak, és Európába jöttek. Stock szent Simonnak (+1265) megjelent a Szűzanya és kérésére adta a vállruhát: „Vedd, fiam, ezt a skapulárét mint barátságom jelét és a kármeliták kiváltságának zálógát. Aki benne hal meg, nem látja az örök tüzet. Íme az üdvösség jele, a békesség állandó követsége.” 
A pápák búcsúi, a csodák ezrei ajánlották a skapuláré viselését. 
A rendkívüli kegyelmekben természetesen csak az részesül, aki benne Szűz Mária oltalmaának és tiszteletének szent jelét látja és eszköznek tekinti, mely őt segíti, hogy minden erejének megfeszítésével a Menedék szent Anyjának gyermekeként éljen.
Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe július 16. 
 
Könyörögjünk:
Urunk, Istenünk, segítsen minket a Kármelhegyi Boldogasszonynak, a dicsőséges Szűz Máriának áldott közbenjárása, hogy oltalmazó kezétől vezetve eljussunk a hegyhez, amely maga Krisztus.


Rózsafüzér a Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére

Titkok:
1. Aki Téged szentségben és dicsőségben minden angyalok és szentek fölé helyezett.
2. Aki Téged, mint a szent skapuláré királynőjét, kedvel és nagyra becsül.
3. Aki minket is az ártatlanság ruhájával fölékesítsen.
4. Aki bennünket, mint gyámgyermekeidet élet- s halálban védjen.
5. Aki minket az örök boldogság öltözetével megörvendeztessen.                                      Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése