2018. 05. 06.

2018-ban bérmálkozóknak 20.


          20. A keresztény házasság és családi élet
            Cél: A családban keresztény módon élni.
Az ember talán a leggyámoltalanabb élőlény, akinek legtovább van szüksége mások, a szülők támogatására, hogy megállhassa helyét az életben. Isten ezzel is meg akarta mutatni a család fontosságát. Ott kapja az ember az első és legmélyebb benyomásokat, amelyek végigkísérik életében, ott tölti ideje java részét és ott találja meg földi élete közvetlen értelmét. (A Jézusfaragó ember) A Tóbiás könyve szerint: szentek gyermekei vagyunk, nem egyesülhetünk úgy, mint a pogányok, akik az Istent nem ismerik. (vö. Tób 8,5).
1.Sok keresztény foglalkozásában a világ elvei szerint igazodik, még inkább így van a családi életünkben. Miért köt legtöbb ember házasságot? Önző boldogságkeresésből.
Erosz – birtokló, érzéki szeretet.
Filosz – ragaszkodó, értékelő szeretet.
Ágápász – önfeláldozó, odaadó szeretet.
A házasság nem emberi találmány, a hitünk tanítása szerint Istentől való. Előírásaival, törvényeivel éppen ezt akarja, hogy ne hirtelenkedje el a házasságát, ne rontsa el előre. Ne a múló érzelmek és változó érdekekre építse házasságát, mert azok nem bírják el, hanem a krisztusi tanítás kősziklájára. Mert a mai fiatalok egyik baja, hibája, hogy hamar meggondolatlanul kötnek házasságot és éppen olyan könnyen el is válnak.
2) A házasság Isten szándékában.
a) A házasság a teremtés rendjében, Istentől való (KEK 1602). Isten rendelte mindjárt a teremtés kezdetén (Ter 2,18-19). Más tulajdonságokat adott a férfiba, aki erős, bátor és vállalkozó, de gyengédségre és gondozásra szorul; másokat a nőbe, aki gyengéd, figyelmes, szolgálatkész, de védelemre, támaszra szorul, hogy egymást kiegészítsék. A kettő közötti házassági kapcsolat olyan erős, hogy elhagyja apját és anyját.
b) A házasság a bűn uralma alatt (KEK 1606). A bűn és a szenvedély a házasságnál sem állt meg, azt is bemocskolta. Jézus állította vissza a házasság eredeti tisztaságát: amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza. Továbbá hozzáteszi: „aki elbocsátja feleségét” – kivéve, ha nem törvényes felesége –, „és mást vesz el, házasságot tör. Aki elbocsátott nőt vesz el, szintén házasságot tör.” (Mt 19,3-9).
c) Házasság az Úrban (KEK 1612). Krisztus azután szentséggé tette a házasságot, egy olyan állapot, amelyben Istent szolgáljuk a házasságból származó kötelességek hűséges teljesítése által. A férfinak úgy kell szeretnie feleségét, mint Krisztus az Egyházat és fordítva. Vagyis halálra menően. (vö. Ef 5,21-33).
- A szentség megerősíti és tökéletesíti azt az emberi szeretetet, amely a hitvestársakat egymáshoz vezette. Segíti őket, hogy egymást mind jobban megértsék és elfogadják, lelkileg is egy emberré váljanak, akik egy akarattal látnak neki életük feladatainak.
- A szentség erősíti a felbonthatatlanságot, a sírig tartó hűséget. A hitvestársak egészen egymásnak ajándékozzák magukat. Az ajándékot nem vehettem vissza és nem adhatom másnak.
- A felvevők folyamatos közreműködése szükséges a házasságban (vö. KEK 1625). A szeretet az akarat dolga. A szentség nem automatikusan fejti ki hatását, szükséges a felvevők közreműködése is.
- A házasság célja az isteni rendelés szerint: a házastársak java és a legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet. A házasság feltétele, hogy a házasfelek
- Nyitottak a termékenységre (vö. KEK 1652).
Az emberi nem fennmaradásának biztosítása, vállalni, elfogadni és felnevelni a gyermeket úgy, hogy boldogulni tudjon a földön és Istent is megtalálja. A gyermek erősíti a szülők kölcsönös szeretetét és növeli felelősségüket. Szüksége van mindkét szülőre.

3) Ha tudjuk, hogy a házasság szentség, akkor megértjük az Egyház illetékességét a házasság kérdésében, a házasságra vonatkozó előírásait és törvényeit. 
a) Először is az Egyház csak az előtte kötött házasságot tekinti érvényes szentségi házasságnak. 
b) Aki már egyszer szentségi házasságot kötött az Egyház előtt, és elvált, többé szentségi házasságot nem köthet. 
c) Az Egyház az isteni törvények és sok számos tapasztalata alapján tiltó és bontó házassági akadályokat állít fel. Pl. vegyes vallás.
d) A felmentés feltétele a valláskülönbség és a vegyes vallás esetében, hogy a nem katolikus fél biztosítja a katolikus félnek a zavartalan vallásgyakorlatot és összes gyermekeik katolikus keresztelését és nevelését. (CIC 1125. kán.).
4) Aki családot alapít, annak ismernie kell a házasélettel és családi élettel járó kötelességeket, hogy felkészülhessen rájuk.
5) Fel kell készülni a házasságra, ha ez még távolinak tűnik is.  Nem gondoltunk még komolyan a családalkotásra, de jó ezeket ismerni, hogy majd, amikor az ideje eljön, mindenki komolyan és felelősségteljesen tegye meg ezt a nagy lépést. 


Szabó Ferenc – Intelem
Nem juthatsz el a lét szívéhez
ha nem tudsz lemondani – nem
nem adok-adsz egyezség ez
halált kíván minden szerelem!
 

Előző témák:


 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése