2018. 05. 07.

2018-ban bérmálkozóknak 21.


Simon András grafikái
21. A házasságról
A házasság Isten szép ajándéka, amelyet Jézus Krisztus szeretete véd. A házasságkötéskor a férfi és a nő vállalkozik a kegyelmi életre.
A házasélet is szentségi folyamat azáltal, hogy egymást szeretik, segítik, gyermekeknek adnak életet, őket nevelik és közösen egymás üdvösségét hatékonyan szolgálják a földön addig, amikor önmagukat minden fenntartás nélkül a szerető Istennek ajándékozzák.
1. Az értékek, tulajdonságok vizsgálatát szív-hálóval szemléltetjük. Fentről jobbra kell haladni, a világnézetet meghatározó lelki-szellemi értékektől el egészen az anyagiak kezeléséig. Ajánlatos mindezt követni a beszélgetés során, és a pontok mellé írjuk oda mindazt, amit magukban foglalnak. Így átfogó képet kapunk magunkról és az élet sokrétűségéről. Rájövünk arra is, hogy milyen értékeket kell önmagunkban kiművelnünk és miben kell változtatnunk, miben találunk vagy különbözünk a másiktól. Természetesen a közelségnek vannak erényei és gátjai. 
Pl. Erények: elismerés, megértés, megbocsátás, önzetlenség, öröm, figyelmesség, bizalom, tisztelet, stb. 
Gátak: kritizálás, ellenségeskedés, tiszteletlenség, gőg, gyanakvás, veszekedés, nemtörődömség, önzés.

                                                hisz-e Istenben ?
                anyagiak kezelése                         hisz-e Krisztusban?
kapcsolatok nyitottsága                                       egyház élőtagja-e ?
             megbocsátás                                                életkor?
      apaság - anyaság                                                  testi-lelki, szellemi-, érzelmi-, társadalmi érettség
                   nemiség                                                   családi háttér
    gyermek – áldozat                                                  anyanyelv
         h. tulajdonságai                                                műveltség
            házasság céljai                                             jellem
 család előbbre valósága                                       erények
   család küldetése, feladata                              gátak
      szeretet, szerelem lényege                     káros szenvedélyek
                         emberi méltóság            vérmérséklet
                                   lényegesség és belső harmónia

Miért akarsz házasságot kötni? Nemde azért, mert nagyon szeretitek egymás és szeretetben akartok élni. Ez a lényegesség és belső harmónia.  Szeretjük-e egymást vagy sem, tőlünk függ!

**
2. Gondolatok a szerelemről és a házasságról  - A házasság rendezett életre és hűségre kötelez.
Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök (+1927): Megcsodálom Isten százszorszépjét, de nem vagyok ökör, hogy lelegeljem. 
VI. Pál pápa: A nő az a szent kehely, akiben a természet felfogja Isten leheletét. 
Susan Quilliam brit sexuálpszichológus: A szerelem nagyszerű alapja lehet egy jól megírt történetnek, közel sem elég erős alapja egy élethosszig tartó kapcsolatnak. 
Fritz Kahn amerikai sexuálpszichológus: Az a lány, aki megengedi, hogy csókolgasd, az mindent megengedett. 
Morus Szent Tamás: Aki feleséget választ magának, mintha olyan zsákba nyúlna, amelyben szűz kígyó között van egy angolna, s ő azt reméli, hogy az angolnát kapja el. 
Franklin Benjamin: Mielőtt házasodsz, tartsd jól nyitva a szemed, ha megházasodtál, félig csukd be.  
Martin Luther King amerikai néger békeharcos, lelkész: A fehér embert felebarátomnak elfogadom, sógoromnak nem óhajtom.  
3. Népi mondások:  
Az ösztönnek emberi célt kell szolgálnia. 
Az éretlen embernek a házasság nem megfelelő életforma. 
Az egyéniség az ellenőrizetlen szavakban nyilvánul meg. 
Nőknél a ráérzés fejlettebb, ezért sok esetben ők választanak. 
A házasság nem kutyavásár, itt mindkettő választ. 
Kiálmodott eszményi, ilyen nincs. Fogadd el olyannak, amilyen. Ne azt válaszd, akit kívánsz, hanem akire szükséged van. 
A házasság nem szanatórium. Beteg nőt ne vegyél el. 
A munka után kesergő emberhez ne menj feleségül.
A szerelem ott kezdődik, amikor azt mondod, a világon nincs még egy olyan, mint ő. És ott végződik, amikor azt mondod, hogy ő is olyan, mint a többi.

Előző témák:


 
 
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése