2018. 05. 21.

Szent Rita

Szerdán 19 órakor a csíkszeredai Millenniumi templomban Szent Rita misét végzünk és megáldjuk a betegeknek, időseknek szánt rózsákat.
Szent Rita, a "lehetetlen dolgok" szentje. Cascia környékén 1381 körül született Rita, akit XIII. Leó pápa "Umbria dicsőségének és gyöngyének" nevezett. 1900. május 24-én avatták szentté, de a hívek már életében szentként tisztelték, az egyház pedig 1626-ban a boldogok sorába iktatta. Szent Rita évszázadok óta Páduai Szent Antallal a legnépszerűbb olasz szentek közé tartozik. 1447. május 22-én költözött az örök boldogságba, ekkor van tehát liturgikus ünnepe .
Rita feleség és anya volt. A kor szokásához híven szülei döntötték el, hogy menjen férjhez, bár ő szíve szerint Istennek szerette volna szentelni életét. Még 30 éves sem volt, amikor egy szál maga maradt: eltemette szüleit, férjét és két fiacskáját. Sok szenvedés és fájdalom árán így földi kötelékei eloldódtak és teljesíthette mindenkori vágyát, ágostonrendi apáca lett. Szerzetesi életét fájdalmak, böjtölések és szüntelen munka között élte le, utolsó éveit ágyhoz kötötten töltötte. Szent Rita alakjához számtalan csoda kötődik. Halála percét is egy emberi kézzel nem érintett harang adta hírül. Csodálatos módon holtteste nem látott romlást. Sértetlenül került ki a tűzvészből is, amelyben néhány évvel halála után cédrusfából készült koporsója porrá égett. 
 
Szent Rita rózsakoszorú 
Az éremre a Hiszekegyet imádkozzuk.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
1. Miatyánk…
Hétszer: Üdvözlégy Mária… Jézus, aki Szent Rita kérésére bűneinket megbocsátja.
Dicsőség az Atyának…
2. Miatyánk…
Hétszer: Üdvözlégy Mária… Jézus, aki Szent Rita kérésére testi és lelki rossztól megoltalmaz.
Dicsőség az Atyának…
3. Miatyánk…
Hétszer: Üdvözlégy Mária… Jézus, aki Szent Rita kérésére minden bajunkban megsegít.
Dicsőség az Atyának…
**
Szép szokás, hogy ezen a szép ünnepen a katolikus hívek egy-egy szál piros rózsával mennek a templomba, melyet a szentmise végén a pap megáld. A piros rózsa a reménytelen helyzetben bizalommal mondott imádság erejét szimbolizálja, hisz egyszer Szent Rita imájára, télvíz idején kivirágoztak a piros rózsák. Ezért a vörös rózsa nagyon sok ember számára azt jelenti, hogy a térden álló, alázattal imádkozó ember előtt semmi sem lehetetlen.
A rózsák megáldása:
Istenünk, te mindig az ősi, mégis mindig új szépség vagy.
Bölcsességed kormányozza, jóságod ékessé teszi a világot.
Téged dicsérnek az egyetlen intésednek is mindig engedelmeskedő angyali karok.
Rólad zengenek az összes csillagok, amikor állandó mozgásuk közben is
mindig megtartják parancsodat.
Neked zengenek az ég madarai, téged dicsérnek a virágok.
Minden megváltott ember egy szóval szentnek magasztal,
és szívvel, ajakkal, élettel, boldog örömmel téged ünnepel.
De mi is, a te szent néped, akik örömmel gyűltünk össze templomodban, 
megünnepelni Szent Fiad misztériumát.
Most ebbe a nagy kórusba kívánunk bekapcsolódni hangunkkal 
és a Szent Rita tiszteletére hozott rózsákkal.
Neked ajánljuk ezt az áldásra váró rózsákat,
hogy szépségükkel és illatukkal összhangban,
a mi életünket is az Úr Jézus iránti szenvedélyes szeretet táplálja, 
olyan élet, amely nem roppan össze a szenvedés súlya alatt,
és amely mindenhol terjeszti Krisztus ismeretének jó illatát.
Áldd meg + ezeket a rózsákat, Szent Rita szeretetének jeleit, 
hogy akik hozták és akik kapják, mindazok élete olyan legyen, 
mint az a rózsa, amely kihajtott szentünk halálát megelőző télen,
és hirdessék mindenhol a soha meg nem csalatkozó reménységet,
és a halált legyőző életet. 
Krisztus a mi Urunk által. Ámen.
A beteg imája:
Szent Rita, a szenvedők nagy vigasztalója!
Amikor kezembe veszem a Te tiszteletedre szentelt rózsát, 
hálás szívvel magasztalom az Istent, és kérem,
dicsőítse meg szent életedet hatalmának újabb csodás jelével. 
Erősen hiszem, hogy az Úr érdemeidért meghallgatja kérésemet.
Szabadíts meg engem jelenlegi szenvedéseimtől, és segíts,
hogy Isten szent akaratát mindenkor alázatosan teljesítsem! Ámen.
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése