2018. 05. 18.

A csíksomlyói pünkösdi búcsú

Az egykori csíki monostort, Lackfi András (Endre) székelyek és szászok kapitánya, később erdélyi vajda építtette, fogadalma emlékére, hogy a székelyekkel a moldvai részeket megszállva tartó tatárok fölött nagy diadalt aratott 1345 és 1352-ben.  
E monostorhoz tartozott a Salvator hegyi Natalitia Sanctissimi Salvatoris kápolna és remeteség.
Murad török szultán amikor elfoglalta Brassót1421-ben majd 1432-ben, a török hadsereg végig dúlta Székelyföldet egészen Besztercéig. Felégették, földig rombolták a templomokat, köztük a Csíki pálos monostort. Ilyenkor senkinek sem kegyelmeztek, a szerzeteseket akiket elértek lemészárolták. A pálosokról tudjuk, hogy köztük öreg hadfiak is voltak, ezért harcos szellemet képviseltek, életüket is képesek voltak áldozni azért, hogy a pogány Mária-országát ne tiporja. 
A dúlást követően a túlélők a Salvator remeteségbe húzódtak vissza, ahol a környék népe szívesen felkereste. A szerzetesek anyagi és emberi erőforrás hiányában lemondtak a lerombolt monostorról. Ilyen esetben a király és a pápa más szerzetnek is átadhatta a romossá vált monostort. (Erről Györffi Pál ferences elöljáró szól az 1729-ben írt művében.) A király személyét Hunyadi János vajda képviselte Erdélyben, és amikor a pápai követ Újlaki Dénes Erdélybe jött, jogukban állt intézkedni.  Így kapta meg a ferences obszerváncia 1442-ben a feldúlt pálos monostort, aminek újjáépítéséhez hozzá is kezdtek (de novo construi coepta). Majd 1448-ban már a hitélet és középfokú oktatás elindult a csíki konventben, ahol 12 felsőfokú végzettséggel rendelkező szerzetesek közül kettő mindig középfokú iskolát vezetett. 
A búcsúról.
Búcsút engedélyezni az a pápának fenntartott jog. 1300-ban VIII. Bonifác pápa volt, aki elsőként a középkorban a búcsúengedélyezést szabályozta. Először 50 éves ciklikusságban, majd 25 éves időközönként hirdettek búcsút a pápák. 
IV. Szixtus pápa  1471-ben Mátyás király kérésére búcsút engedélyezett tíz pálos monostor részére, köztük a Nagyvárad-kápolnai és a Gyulafehérvár melletti Szentmihálykövi monostoroknak. A nép buzgóságát szem előtt tartva, a búcsúengedélyt 1475-ben kiterjesztette minden pálos monostorra. Utóda, VIII. Ince pápa pedig 1484-ben a teljes búcsú engedélyt kiterjesztette a pálos rend minden templomára és kápolnájára, amely búcsút a hívek minden pünkösdszombaton és vasárnap elnyerhetnek.
Ezáltal is a csíksomlyói Salvator kápolna kiemelt státust kapott és a nép ezt különösen látogatta, gondozta és megmaradt, míg a Nagy-Somyló déli ponkján levő Szent Lukács templomot 1704-ben a kurucok megontották. Hasonló sorsra jutott a Szent Rókus kápolna is a borvíz forrás déli szomszédságában a 19. század derekán.
Az erdélyi reformáció idején Csík megmaradt a régi hitben. Amikor János Zsigmond 1566. nov. 30-án Nagyszebenben tartott részországgyűlésen kötelezte a nagyváradi kanonokokat és a Csíkiakat, hogy az új hitet vegyék fel, a csíkiak ellenálltak. 1567. május elejétől szervezkedtek a csíkiak, hogy hitüket megvédjék és István gyergyóalfalvi pap buzdítására Csíksomylóra jött a nép a pünkösdszombati búcsúra. Ez kapóra jött Telegdi Mihály Székelytámadt vár (Udvarhely) kapitányának - aki hivatalánál fogva feljogosított volt a közigazgatás itányítására, a bírói hatalom gyakorlására és katonai akciók vezetésére -, hogy a Hargitán átkelve pünkösdszombatján lepje meg a csíkiakat. De a csíkiak kapitánya, Mikes sem volt rest, mert a hadra képes néppel a Tolvajos tetőnél cselt vetett a támadóknak, és 1567 május 17-én, pünkösdszombatján harvba bocsátkozott és ez a küzdelem a katolikusok győzelmével ért véget. Ezalatt az asszonynép és a gyerekek a Segítő Mária oltalmát kérték.  
A pünkösd szombati és vasárnapi búcsú most egy új patinát, a győzelem örömét kapta, s erről évről-évre megemlékeztek, és megemlékezünk amikor kivonulunk a Salvator hegyi kápolnához. 
Ma mint Krisztus-hívő keresztények jövünk össze, hogy Isten kegyelmét leesdjük népünkre és a szentmise áldásaiban részesülve, az Egyházhoz tartozás élményében is legyen részünk. Maga az Üdvözítő mondta: ahol az Ő nevében összejövünk, Ő is velünk van! S arra kér, hogy maradjunk meg az ő szeretetében.


Pünkösdre ajánlott cikkek:

A csíksomlyói pünkösdi búcsú - rövid története -
Csodákkal jeleskedő Csíksomlyói Szűzanya
Csodákkal jeleskedő csíksomlyói Segítő Mária
Visszük a csíksomlyói Madonna képmását
Csíksomlyóra zarándokolunk
A csíksomlyói pünkösdi búcsú
Csíksomlyói Sarlós Boldogasszony
Csíksomlyón vitéz nagybányai Horthy Miklós 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése