2020. 07. 13.

A természeti törvény


3. A természeti törvény
Isten parancsolatai olyan bölcsességet rejtenek magukban, hogy minden ember felismerheti azt. (vö. Mtörv 4,8). Általános értékű szabályokról van szó, amelyek minden ősi törvényben jelen vannak. Visszatükrözik a teremtés rendjét, amelyet a helyesen használt ész segítségével is megérthetünk, amelyek mentesek különböző előítéletektől.
„Az Isten a természeti törvényeket az ember szívébe oltotta. Később felhívta rájuk figyelmüket, ezt Tízparancsolatnak nevezzük.” (Szent Jeromos)
A kinyilatkoztatásban „Isten táblára írta a törvényeket, amelyeket az emberek a szívükből nem olvastak ki” - mondja Szent Ágoston.
Jézus „aranyszabályt” hirdet meg (vö. Lk 6,31), megvitatja a törvényes tisztaságot (vö. Mk 7,1-23) vagy az utolsó ítéletet (vö. Mt 25,31kk), feltételezi, hogy a jó és a rossz tárgyi lényegét tapasztalat vagy reflexió révén megismerhetjük.
A természeti törvény lehet a kinyilatkoztatás megelőlegezése, elképzelhetjük, az evangélium első fogalmazványának. Megtalálható néhány alapvető hajlamban, megvéd egy pár erkölcsi kincset, mint pl. a fizikai életet, a szexualitást, a munkát, a társadalmat. Nem mentes a félreértésektől: a múltban a törvény hiányos ismerete miatt, elismertnek tekintették a fegyencek iránti kegyetlenséget, a rabszolgaságot és a vallásüldözést. A természeti törvény szerint az ember az Isten terve szerint alakul ki.
Az V. században, az Arlesi Zsinat felhívja Lucidus eretneket a következő vallomásra:
„Elfogadom, hogy az elmúlt századokban néhányon a kegyelem erejéből, mások Mózes törvényéből, ismét mások a természeti törvény erejéből, amelyet Isten az emberi szívbe írt, Krisztus eljövetelét előlegezve, eljutottak az üdvösségre.”

**

4. Mózes bemutatja a törvényt
A Törvény, amelyet Mózes kapott a Sínai hegyen egy történelmi fejlődés tömör kifejezése, a zsidókhoz szólt, de végeredményben az egész emberiséghez volt mondanivalója (Kiv 20-30).
Mózes így szólt a néphez: „És most halld, Izrael, azokat a parancsokat és törvényeket, amelyeknek a megtartására tanítalak... Ahhoz, amit mondok, ne tegyetek hozzá semmit és ne is vegyetek el belőle hanem tartsátok meg az Úr, a ti Istenetek parancsait, amelyeket adok nektek... Tartsátok szem előtt és kövessétek őket! Így tesztek szert bölcsességre és okosságra azoknak a népeknek szemében, amelyek hallanak ezekről a törvényekről.” (MTörv 4,1-2.6)
Mózes törvénye a kinyilatkoztatott törvény első stádiuma. Erkölcsi előírásai a Tízparancsolatba avnnak sűrítve és az emberi lét alapjait fektetik le, aki Isten képmása; tiltják mindazt ami Isten és a felebarát ellen van.
A Tízparancsolat fény minden ember számára, hogy lássa az Isten által előírt utata, mely védi őt a rossztól. Az Isten törvénye nem egy szilárd pont, hanem felfelé ívelő vonal a végtelen felé: a pogány egyiptomi szívtől Mózes feladatáig, Krisztus megváltó erejéig. Isten törvénye nem vég meg az elért eredménytől, de kötelez, hogy előre haladjunk. Mózes törvénye tökéletesíti az ősi kódexeket. Krisztus újjáalakítja a Tízparancsolatot , tökéletessé teszi a nyolc boldogsággal.
A parancsolatok kifejezik az emberi élet igényeit és előmozdítják a személy igaz javát.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése