2020. 07. 11.

A törvény 1


A törvény
1. Mi a rossz és mi a jó?
Akiknek az a véleményük, hogy a tízparancsolat fék, és az emberi szabadság ellen van, azoknak meg kell mondani, hogy Isten jóságos Atya, aki teremtett és jogában áll rávezetni bennünket, hogyan kell emberi méltóság szerint élni: hallgatni a benlső szóra, amely minden ember szívében kötelező törvény és nem az Egyház találmánya.
•      A zsidó-keresztény kinyilatkoztatás szerint a parancsok Isten jóságából származnak, általuk akar megmenteni, szövetséget kötni és kiszabadítani a bűn hatalmából. Isten megmenti népét, a nép szereti Istenét.
•     A parancsolat megsértése nem szabályok megszegése, az adott szó és a barátság ellen van. Megszegése nem jelent szabadságot és örömet. Régen és ma is él a bizonytalanság: mi a jó és mi a rossz.
Olyan időben, amelyben a bűn uralkodik, nehéz különbséget tenni jó és rossz között.
Az ember rengeteg bálvány és pogányság között válaszút előtt áll: Isten az ő szeretetét követeli meg.
•     A jó és a rossz között kíméletlen a harc; mindenkinek ott a helye ebben a harcban, ahová Isten állította őt.

**
2. Az erkölcsi rend
Az emberi tett erkölcsössége függ a belső tartalomtól, a szándéktól, a körülményektől és a következménytől.
     Az objektív erkölcsi rend elengedhetetlen az ember és a társadalom részére. Az egyes tettek értéke és tartalma függ az Isten és az ember kapcsolatától. Erkölcsileg nem szabad rosszat tenni, hogy abból jó származzék (vö. Róm 3,8).
     A szándék, amely a tettet kíséri, soha nem igazolhat egy rossz tettet: „Ki állíthatja, hogy a tettek, amelyek magukban bűnt jelentenek, a jó ügy érdekében nem bűnt hoznak?” (Szent Ágoston); az egyéni jószándék a személyes felelősséget csak valamelyest csökkentheti.
     Ellenkező esetben a szándék nagyon fontos, amikor egy tett minősítéséről van szó, amely magában jó vagy közömbös: ebben az esetben a külső magatartás a belső viselkedési formától, a szívtől kap jelentőséget (vö. Mk 7,20k; Mt 15,19).
A körülmények, amelyek elkísérnek egy becstelen tettet, az előrelátott következmények, nem eredményezhetnek becsületes tettet. Léteznek tartalmilag rendezetlen tettek, függetlenül a szándéktól és a körülményektől.
A szándék, a körülmény és a következmény megváltoztathatják az erkölcsi felelősséget.

- folytatjuk -

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése