2020. 07. 09.

Magvetés


Bölcsőde-Napközi építését elkezdhettük hosszas vajúdás után a Szív utcai szabad területünkön. Már 2008-ban elhatároztuk, hogy a fiatal családoknak segítséget nyújtunk. A gondok gyökere, hogy gyermeknevelési szabadságra a törvény csak két évet biztosít a szülők egyikének, ugyanakkor az intézményes gyermeknevelés csak három éves kortól kezdődik. Ezen gondozásban, nevelésben szeretnénk segíteni. A szellemi-lelki magvetés elemi, tartós és megkerülhetetlen műhelye a család, az egyház és az iskola. E három intézmény benne van a bölcsőde-napközi tevékenységünkben, ami döntően hozzájárul a gyerekek jellemének fejlődéséhez. Ezt segíti még a szülőföld emberformáló szelleme is, ami életünk végéig elkísér.  
A bölcsőde-napközi az életbe vezető kiskapu, olyan mint a Szentírás. A Szentírás is kiskapu, amely nem a múltba, hanem a jövőbe vezet. Rendszeres olvasása irányít (Lk 9,23), sugall (Gal 6,10), erősít (Jn 16,33), vigasztal (Iz 43,1-2; 49,8), lelkesít (Mt 28,19k). Tanulságos példázatokat olvasunk benne. Jézus is szívesen használja a példázatokat, mert könnyen megjegyezhetők, közel állnak a hallgatóság mindennapjaihoz, akik ráismernek környezetük személyeire, de főleg saját magukra. Arra is jók a példázatok, hogy rámutassanak, mindennapi életünk eseményei mennyi lelki tartalmat hordoznak, mennyire ott van Isten és az ő üzenete a hétköznapokban. A magvetőről szóló példázat az evangélium egyik alappillére, mert nem lehet róla úgy beszélni, mintha nem az lenne a legfontosabb az emberek életében, hogy mi az amire építenek, milyen annak az alapja, és miből építkezek. (Mt 13,1-23) Az alappillér nagyon fontos eleme az építkezésnek – a bölcsőde-napközinél is –, mert ez fogja azután a többit is megtartani, ami ezután ránehezedik. A magvetés az emberi lelkekben azért történik, hogy az isteni tanítás tudjon gyökeret ereszteni. A mai vasárnap olvasmányai mind a földbe hullott és kicsírázott mag képével beszélnek valami természetfölötti valóságról, mely Isten kegyelméből bontakozik ki bennünk. Már az első örömhír, hogy Isten szava olyan hatásos, mint az eső és hó, amely megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi. „Éppen úgy lesz az én szavammal is” – mondja az Úr. (Iz 55,10-11) Isten tervei megvalósulnak, megtestesült Igéje, Jézus Krisztus által. Igaz, ez most még nem látszik, s az egész természet sóvárogva vágyakozik, amíg Isten akarata beteljesül. (Róm 8,18-23) Teendőnk, hogy lelkünkben ne akadályozzuk meg az isteni magvetés kicsirázását és szárba szökkenését. Vigyázzunk, hogy életünk országútján idegen eszmék és irányzatok madarai ne lopják ki az isteni élet magvait. Se a megpróbáltatások, se a világi gondok lelket fojtogató ereje ne nyomja el. De lesz azért termés abban, aki meghallgatja a tanítást és tettekre váltja.

„A jó mag Isten igéje, Krisztus a magvető, aki reátalál, örökké élni fog.”

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése