2017. 09. 22.

A jó élet tőled is függ!A „jobb” élet megtalálható itthon is. De az itthoni értékek nem ismerése és az idegen reklámok agymosása eltompítja a fiatalok lelkét és érzékét. Aztán a szülőföldet elhagyó, bizalmatlanná vált vagy csak turnézó típusú fiatal, máshol sem találja meg a maga boldogságát, mert észrevétlenül is elcsábult, csőlátású lett, s füle a rockos angolhoz szokott... 
Ezért Dsida Jenő Psalmus Hungaricus-a vagy Reményik Sándor Eredj, ha tudsz! – hitvallása nem hatol a szívéig. Hiú vágyak, kötetlenség sodorja a nyugati világ olvasztó tégelyébe. Ezzel ő is migráns lesz a migránsok között, akit bizonytalan munkahelye s kis összegű bére köt. Ilyen a beskatulyázott élet. 
És milyen más az a miliő, amely otthonunk, amiről Arany János Vágy című versében összegez: „Földi ember kevéssel beéri,/ Vágyait ha kevesebbre méri.”  Jézus intése józanítson: „Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkének pedig kárát vallja? Hisz mit adhat az ember cserébe a lelkéért?” (Mk 8,36-37)  

Szeptember 30-án emlékezünk Jeromos egyházatyára, a későbbi magyar föld fiára, aki az ókori Stridonban, a mai muraközi Csáktornya városkában született és 420. szeptember 30-án Betlehemben hunyt el. Remeteségében ő fordította le a Szentírást az akkori latin köznyelvre (vulgata versio). Továbbá megírta a pálos rend szellemi ősének, Remete Szent Pálnak életrajzát, ami Jeromost pálosaink körében különösen tiszteltté tette. Boldog Báthori László pálos szerzetes Jeromos szellemi ösztönzésére 1437-től 1457-ig magyarra fordította a teljes Bibliát és a Szentek életét. 
Tette mindezt, mert felismerte: ha egy nép nem az Úrtól kapott küldetését tölti be, megszűnik a történelme, élete értelmét veszíti. Minden fennmaradó nép jó, értelmes és maradandó életre lett kiválasztva, csak a hitben kell megmaradnia. Ennek megélésére Isten igéje tágítja ki szellemünket.  
Az emberiség szellemi értéktára a Biblia. Számunkra különös felelősséget jelent a Biblia helyes használata, mert rajta keresztül maga Isten szól hozzánk, emberi szerzők által. Ma munkanélküliséggel, az alacsony bérezéssel és rafinált tervek miatt kényszerülnek fiataljaink idegenbe. Fájdalmas a sorsuk itthon is, idegenben is. 
Mit mond Isten, aki gondolatait és útjait fokozatosan tárta fel? Azt, hogy ne kedvetlenedjünk el, irgalmát soha nem vonja vissza (Iz 55,6-9). Gondja van mindenkire, mert  mindenkit üdvözíteni akar. Ezt Jézus a szőlőmunkásokról szóló példabeszédében ecseteli (Mt 20,1-16a). Az Úr meghív Egyházába, hogy kegyelmével és a jóban való közösködéssel építsük méltósággal életünket. A legnagyobb missziós, Pál apostol írja: Csak Isten országáért érdemes élni (Fil 1,20c-24, 27a). A jó élet és az üdvösségünk még sem a Biblia ismeretétől függ, hanem Jézus Krisztus befogadásától.

„Éljetek hát ti is Krisztus evangéliumához méltóan!” (Fil 1,27)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése