2017. 09. 02.

Hirdetés: 2017. szeptember 3.1. Elsővasárnapi szentségimádást a ¼1-es szentmise után 16,45 óráig tartjuk.
2. Szerdán 18 órától jegyeskurzus az altemplomban.
3. Szombaton 10 órakor ministránsképző.
4. Megjelent a Krisztus világa szeptemberi száma. Életminták – a cím kifejezi a lap tartalmát, mert egy keresztény életmodellt tár elénk. Ha úgy vesszük, átöleli az elmúlt ezredévünket, és ezt az életmódot ragyogtatták fel: Szent István, II. Szilveszter pápa, Szent Imre, Szent László, Boldog Özséb, a betegek és betegápolók, az egyház szentjei, népünk tagjai, mint Cserey Jánosné a Székely Nemzeti Múzeum alapítója, a gyémántmisés József atya, és az is amit a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó villámcsődületében láttunk, amikor az ezer résztvevő, fiú és lány valami szokatlant, ötleteset csinált figyelemfelkeltésre, a hétköznapi ember elgondolkodtatására. A lap kapható a kegytárgyasnál és a ministránsoknál. Ára 1,50 lej. Krisztus világa 2017. Szeptember, Szemle
5. Aláírásunkkal támogassuk a medvekvóta programot. Aláírás gyűjtés a mise után.
6. A szentkereszt templom búcsút szeptember 14-én 11 órakor és este 7 órakor tartjuk. Az nap van az örökös szentségimádási napunk is.
7. Szentmise a Hargita csúcsán álló keresztnél. Szeptember 16-án, szombaton, 12 órakor szentmise lesz Hargitafürdőn a relé közelében felállított keresztnél és romoknál.  A közös indulás a Hotel Ózontól lesz. Gyülekezés 10 órától, majd 10.15-kor indulás. Mindenkit szeretettel várunk! Pálos testvérek
8. 2016. szeptember 13-án Csíkszeredában Hans Klemm amerikai nagykövet kijelentette, hogy az Egyesült Államok tiszteli a kisebbségeket, fontosnak tartja a szólás és a gyülekezés szabadságát, a székelyföldi embereknek tehát joguk van törvényes úton tiltakozni, utcára vonulni, petíciókat benyújtani az állami szervezeteknek, kérve a problémák orvoslását.”
Égető problémánk a marosvásárhelyi Róm. Kat. Líceum elleni támadás. Érsek atyánk ezért levelet intézett hozzánk:
„F  E  L  H  Í  V  Á  S

Az utóbbi egy évben és különösen az utóbbi napokban, a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum körül kialakult események mindannyiunk számára ismeretesek lehetnek.

Bár a Római Katolikus Anyaszentegyházunk az igazságot, rendszerint nem az utcákon és tereken, hanem a templomaiban és – ha szükséges – a törvényszéken keresi, miután a Katolikus Teológiai Líceum jogi helyzete még most, a gyerekek iskolába indulása előtt egy héttel is tisztázatlan, az illetékes intézmények a szülőket továbbra is teljes bizonytalanságban tartják. Az iskola igazgatójának, dr. Tamási Zsoltnak felügyeletét, vádemelés nélkül ismételten meghosszabbították. Az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány egy újabb figyelemfelhívó kezdeményezés keretében, ismét az utcára kényszerül.  
Ezért 2017. szeptember 6-án, szerdán délután 18.00 órától tüntetést szervez. Tervezett helyszín,a Maros Megyei Prefektúra épülete előtti tér (Marosvásárhely, Győzelem tér,1. szám).

Szeretettel kérjük híveinket és minden jóakaratú embert,felekezetre való tekintet nélkül, hogy a szülők, illetve gyermekeink iskolaválasztási jogának megvédése érdekében, csatlakozzanak a kezdeményezésünkhöz.
Kérjük papjainkat és a testvéregyházak lelkészeit, hogy a vasárnapi szentmisék és istentiszteletek keretében hirdessék ki tervezett megmozdulásunkat és aki teheti reverendában vagy palástban, maga is vegyen részt a megmozduláson, híveivel együtt.

A marosvásárhelyi találkozás reményében szeretettel köszönt mindenkit.

Gyulafehérvár, 2017. szeptember 2-án.
Jakubinyi György érsek,

az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány elnöke.”

A Felhívás az alábbi honlapon román, angol és német nyelven is olvasható:
https://romkat.ro/2017/09/02/ujabb-tiltakozasra-hiv-a-gyulafehervari-ersek/


Kiállunk a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum mellett

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése