2017. 09. 09.

Ápoljuk bensőséges, lelki kapcsolatunkat.Örökös szentségimádás: szept. 14-én 8-10,30. 12-18,30.

Szentségimádási nap - egy plébánia híveinek részvétele az egyházmegye örökimádásában. Ez azt jelenti, hogy az egyházmegyében az év minden napján ünnepélyes, nyilvános szentségimádást végeznek kora reggeltől estig legalább egy templomban. A helyi hagyomány szerint ünnepi szentmise van szentbeszéddel, ájtatosságokat végeznek, és a hívők kiírt rendben, lehetőleg minden korosztályból imádják az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztust a szentmisén kívül.
Az első századok keresztényei eleinte a mise után vitték el az Oltáriszentséget a betegeknek és az üldözötteknek. Később a templomban vagy a sekrestyében őrizték a betegek és a haldoklók számára. A hívek csak a szentmisében vették magukhoz.
A 13. században az Úrnapja ünnep elrendelése után bontakozott ki az Oltáriszentség tisztelete a misén kívül, pl. szentséges körmenettel. Ezután már nem a sekrestyében, hanem az oltáron, sőt hogy jobban láthassák, az oltárszekrényben őrizték. A hívek látogatni kezdték az Oltáriszentséget és beszélgettek a jelenlevő Krisztussal. Ez volt a szentséglátogatás. A 16. században bevezették a negyvenórás szentségimádás, majd ebből alakult ki az örökimádás egy-egy városban vagy egyházmegyében. Az ünnepélyes szentségimádásnak része az engesztelő ima, egy litánia, a csendes imádás, a Tantum ergo és a szentségi áldás.
Szent II. János Pál pápa 2003-ban közzétette „Az egyház az Eucharisztiából él” kezdetű körlevelét. A Szentatya megmagyarázta, hogy a II. Vatikáni zsinat liturgikus reformja után a fények mellett árnyak is jelentkeztek. Rámutatott arra, hogy az Eucharisztia nemcsak Krisztus halálának és feltámadásának emlékezete, hanem tovább élő kapcsolat a szentségi Jézussal. Fájdalommal említi meg például, hogy egyre inkább háttérbe szorul a szentségimádás szép szokása, amelyből ő maga is annyi vigaszt és erőt merített.
A szentségimádással megvalljuk Krisztusban való hitünket, engesztelünk a magunk és mások bűneiért, előadjuk kéréseinket magunkért és másokért. Így ápoljuk Jézussal bensőséges, lelki kapcsolatunkat. Hiszen ugyanaz a Krisztus, ugyanazzal a hatalommal és ugyanazzal az emberi szeretettel van köztünk, mint egykor Palesztinában.
 **
Szentsír - csendes szentségimádás. Millenniumi templom
A csíkszeredai Szent Kereszt templom búcsúja és örökös szentségimádási napja szeptember 14-én van. 
Búcsús szentmise 11 órakor és este 19 órakor.
Szentségimádás 8 - 10,30 óráig és 12 - 18,30 óráig.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése