2018. 01. 20.

Boldog Özséb a Hargitán

Január 20-án, szombaton este 6 órakor ünnepi szentmise lesz Boldog Özséb atya, a Pálos Rend alapítója tiszteletére Hargitafürdőn, a Szent István templomban.  
A szentmise keretében megemlékezünk a 2014. évi kolostor-alapításról is. A szentmisét bemutatja és a szentbeszédet tartja Tamás József püspök úr. Az ünnepi eseményt a Mária Rádió élőben közvetíti Erdélyben és Magyarországon.
Mindenkit szeretettel várnak a pálos testvérek!
**
Pálosok Hargitafürdőn - 2013. január 30-án, olyan nagy megtiszteltetésben részesültünk, hogy még a Hargita is patyolatba öltözött a magyarországi pálos tartományból jövő testvérek fogadására. Az ég még a nem pálosokat is hamar talpig fehérbe öltöztette, amikor megérkezett P. Bátor Botond tartományfőnök és P. Balla Barnabás. Fogadásukra a Szent István Ház kápolnatermében került sor. 
Megjelentek a Csíkban szolgáló férfi szerzetesek, a ferencesek részéről P. Böjte Mihály és P. Urbán Erik, a piaristákat Dr. Kállay Emil és Sárközi Sándor atya képviselte, de jelen volt a csíkszeredai Magyarországi Főkonzulátus vezetője Dr. Zsigmond Barna Pál főkonzul, és Dr. Csige Sándor Zoltán vezető konzul. A csíkszeredai Polgármesteri Hivatal képviseletében Ráduly Róbert Kálmán polgármester és Antal Attila alpolgármester, tanácsosok és hívek Csíkszeredából és Hargitafürdőről. 
A vendégeket a csíkszeredai Szent Kereszt Főplébánia munkaközössége nevében Darvas-Kozma József esperes-plébános köszöntötte. Jelen volt Szecsete Zoltán, Mihály Imre, Csíki Szabolcs segédlelkész. Az ünnepélyes fogadás után imádkoztunk, hogy a Jóisten segítse meg és a közeljövőben itt tudjanak letelepedni.
A pálos atyák közölték, hogy két hónapig, azaz húsvéthétfőig, április 1-ig maradnak és ez idő alatt felmérik mindazt a lehetőséget és igényt, ami egy új kolostoralapításhoz feltétlenül szükséges. Ekkor meghatározták a szentmisék rendjét is, hogy vasárnap fél 10 órakor és hétköznap este 6 órakor tartják.

Húsvéti lelkigyakorlatot szerveztek a világi hívek számára, amit március 28-tól, nagycsütörtök déltől kezdtek és a húsvét vasárnapi szentmisével fejeztek be.


2013. augusztus 20-án P. Balla Barnabás misézett és beszélt a Szent István búcsún.

2013. augusztus 29-én a pálos rend generálisa és tanácsadó testülete Cestochowában ülésezett és jóváhagyta a magyar rendtartomány új kolostorának megnyitását Hargitafürdőn.

Október folyamán a bukaresti Kultuszminisztérium jóváhagyta a gyulafehérvári róm. kat. érsekség által felterjesztett Hargitafürdői Szent István királyról nevezett pálos kolostort.

2013. november közepén megérkeztek a pálosok, P. Balla Barnabás perjel, és Fr. Szücs Imre testvér és P. Botond tartományfőnök személyében.

A kolostor állandó két lakójának öt évre szóló tartózkodási engedélyt adott a Hargita Megyei Rendőrkapitányság. Ettől kezdve felpörögtek az események. December 8-án már pálos fogadalomtételre került sor.

A pálos testvérek 2014. január 2. és 6. között részt vettek a csíkszeredai házszentelésen, majd készültek az ünnepélyes beiktatásra. A hargitafürdői Szent István király pálos monostor megáldása és a Pálos Rend hazatérésének ünnepsége szentmisével kezdődött, melyet Exc. dr. Jakubinyi György érsek, FT. Tamás József segédpüspök számos pap jelenlétében 2014. január 26-án 10 órakor tartott.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése