2018. 01. 19.

Egy szakasz a te életedA hit útja - Az Úristen mindannyiunkra rábízott egy evangéliumi szakaszt, ami egyszerűen és magyarázat nélkül kijelöli számunkra a hit útját, amit életünkkel ki kell fejtenünk mások számára. A múlt vasárnapi feladat éppen az volt, hogy határozzuk meg, miben látjuk életünk célját, mi a jelmondatunk. 
Én még akkor megosztottam életre szóló jeligémet: „Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod.” (Mt 6,10) Célom Isten országának eljöveteléért dolgozni, mégpedig Isten akarata szerint. 
Isten akarata mindenki számára felismerhető Isten törvényeiből, az egyház törvényeiből, az elöljáró akaratából, a társadalom törvényeiből, állapotbeli kötelességeinkből, Isten közvetlen indításából a Szentírás olvasása vagy imádság közben és a lelkiismeret szaván keresztül. 
Így Isten ráállít a hit számomra kijelölt útjára, ahol elérhető távolságba kerül hozzám Isten országa. Ezért mindent oda kell adnom, vállalva, hogy Jézus odavisz, ahová jónak lát.
Aki Istentől kapott hivatását felismeri és követi, azt Isten boldoggá is teszi. Kezdetben a feladat nagysága megingathat, mint Jónást a nagy Ninive. Diodorus görög történetíró Ninive átmérőjét 27 km-re, kerületét pedig kb. 86 km-re becsülte. Nagy város volt még Isten szemében is. Jónás bűnbánati prédikációja viszont nem maradt eredménytelen. Ninive lakói hittek az Istennek, bűnbánatot tartottak, és így Isten a feltételesen kiszabott büntetést nem küldte rájuk. (Jón 3,1-5, 10) A 40 nap egész földi életünket jelenti, ezért sosem késő bűnbánatot tartani.
Miután Keresztelő Jánost elfogták, Jézus a világ elé lép és elkezdi szolgálatát. (Mk 1,14-20) Az Atya üzenetét úgy mondja el, hogy azzal megérinti mindenki szívét: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban.” Jézus jelenléte tölti be az időt. Ő közvetíti ezt az országot, mert ő az Atya teljes üzenete, egész irgalma és minden kegyelme. Az idő itt is döntési lehetőség. 
A „kegyelem és az igazság” elfogadásával (vö. Jn 1,17) az örökkévalóság az idő küszöbére érkezett, és kiteljesedése a jövőben várható, de most is valóságosan jelen van. Ezért van közel az Isten országa. 
Isten országába lépés feltétele először Isten szavának meghallgatása és befogadása, másodszor hittel kell csatlakozni Jézushoz, hogy tanítását életre váltsuk, vagyis bevigyük a gyakorlatba. Ezt tették az apostolok is. 
Pál apostol tanácsa segít, hogy az Isten szeretet útján előre haladjunk. (1 Kor 7,29-31). Ne adjuk át magunkat sem az örömöknek, sem a bánatnak, amikkel e világ traktál bennünket. A világ dolgai csak eszközök. Éppen ezért ez a szín, ez a jelenet átmeneti, elmúlik. Isten szeretetében ezeket, mint eszközöket használjuk. Szegezzük tekintetünket a célra, a végső állapotra. Ez a világ átalakul, ezért úgy kell élnünk, mint akik nem e világból valók, viszont szeressünk örökké megmaradó szeretettel.

„Rögtön otthagyták a hálóikat és nyomába szegődtek.” Mk 1.18.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése