2018. 01. 12.

+ Ft. Bodó GyörgyRászedtél, Uram! S én hagytam, hogy rászedj. (Jer 20,7)A Felcsíki Római Katolikus Főesperesi Kerület,
a Gyimesközéploki Bűnbánó Mária Magdolna Plébánia,
valamint a gyászoló család és a rokonság nevében tudatjuk, hogy

FT. BODÓ GYÖRGY
PLÉBÁNOS

életének 46., papságának 20. évében, 2018. január 11-én délután,
gyors lefolyású, súlyos betegség következtében,
a betegek szentségével megerősítve elhunyt a csíkszeredai kórházban.


Zabolán született 1972. december 4-én.
Középiskoláját Kézdivásárhelyen, teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte, ahol 1998. június 21-én 
Jakubinyi György érsek szentelte pappá.
Segédlelkészként a Brassó-belvárosi plébánián szolgált 1998-2006 között.
A 2006-2010 közötti időszakban kolozsi plébánosként a mezőségi Mócs, Katona és Nagysármás katolikusainak lelkipásztori ellátását is végezte, felújította a kolozsi plébániát és a templomot belülről, szolgálata idején újult
meg a katonai plébániatemplom is.

Gyimesközéploki plébánosi kinevezését 2010-ben kapta, ahol 7 évig tevékenykedhetett. Templomot és közösségi házat javított, ravatalozót épített, iskolát szerzett vissza és tett használhatóvá, keresztúti stációkat készíttetett, Szent II. János Pál pápa szobrával gazdagította a közösséget, belekezdett a sportcsarnok és óvoda építésébe. Nagy lelkesedéssel szervezte a plébánia életét, támogatta a nehéz helyzetű diákokat, szüleiket, szorgalmazta a katolikus iskolába való nevelkedést, formálta és alakította a közösség életét, de fontosnak tartotta a szórvány támogatását is.

Lelki üdvéért engesztelő szentmiseáldozatot mutatunk be
2018. január 12-én, pénteken este 6 órától a gyimesközéploki plébániatemplomban.

Végakarata szerint a plébániatemplom kertjében felállított 14. stáció melletti részben helyezzük el földi maradványait 2018. január 13-án, szombaton,
a 12 órakor kezdődő engesztelő szentmiseáldozat bemutatását követően.

Az örök világosság fényeskedjék neki!

Gyimesközéplok, 2018. január 11.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése